Sveatoslav Mazur: Sfîrșitul proiectului avraamic evreu

Rabinul Moldovei și a Chișinăului Rav Yosef Yitzchak Ha Cohen Abelsky a felicitat locuitorii Moldovei cu sosirea sărbătorii — Anului Nou evreiesc. Și a dorit să întîlnească Anul Nou împreună cu Moshiach, adică cu antihristul.

https://kishinev.org/ru/?post_type=post&p=9286

Voi nota, că Rabinul al Moldovei și a Chișinăului este membru al sectei evreiești neo-fasciste Chabad Lubavici, și s-a adresat el către poporului moldovenesc, cu cuvintele: locuitorii Israelului.

Nu vă uimiți, eu vă povestisem de mai multe ori, dragi locuitori ai planetei noastre, că lupta pentru viitorul Pămîntului nu este între popoare și state, însă între diavol și Dumnezeu. De aceea, poporul evreu ales de diavol și se pregătește pentru evenimentul său principal, pentru venirea lui Moshiach, care este programată pentru 9-11 septembrie anului 2018 la lună plină, atunci cînd evreii scriu viitorul lor în Cartea Vieții. Și acest moment este, de asemenea, foarte important, deoarece acest habat  deja deschis în declarația sa oficială spune despre intențiile poporului evreu de a-l întîlni pe antihrist și împreună cu el să continuă să conducă lumea.

Vreau să remarcăm că Moshiach este produsul lui satana și al iubitei sale soții, capră ca Baphomet. Anume acest cuplu dulce și trebuia să dea naștere viitorului lor lider pentru poporul evreu. Dar din moment ce eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spațial al Cavalerilor Mesei Rotunde, Isus Hristos celei de a doilea venire, am venit pe Pămînt pentru a restabili ordinea Divină, astăzi 6 septembrie, în ziua de naștere a fiului meu, eu declar solemn că ieri „frumoasa Baphomet“ cu feciorul ei Moshiach au fost trimiși de mine la Saturn și, prin urmare, nu vor mai putea să dopească Pămîntul și Moshiach nu va ficapabil  să conducă poporul evreu în viitor, pentru că viitor la poporul evreu nu există. Cartea Vieții lui lucifer a fost distrusă de mine și una nouă la sataniști nu se prevede.  Dar, conform noii ordini mondiale, eu, Mazur Sviatoslav, Regele Regilor, sunt gata să citesc unul dintre articolele conținute în Cartea  Vieții, menționate în Apocalipsa și care se referă în mod direct poporul evreu.

Această Carte a Vieții, așa cum am spus deja de mai multe ori, se află în mîinile mele și foarte curînd eu o voi publica. Anume ea și va fi  fundamentul viitoarei ordini mondiale, care se va începe după aceea, cînd 11 septembrie 2018 se va prăbuși lumea diavolului și soției  lui Baphomet.

 

Un extras din Cartea Vieții.

         «În niciun caz, sub nicio circumstanță, nu permiteți cetățenilor evrei să aibă treabă cu panoul de control. Și nu contează de ce nivel este acest panou. Evreii sunt un popor care a trădat pe Dumnezeu și a dat sufletul diavolului. El niciodată nu va putea sluji  lui Dumnezeu și lucrării Lui.  De aceea, pe fruntea evreilor este tipărită  pentagrama inversată (steaua cu cinci colțuri), și anume după această stea îi puteți recunoaște întotdeauna.

         Evreii niciodată nu vor putea ajunge  la putere în lumea lui Dumnezeu, pentru că ei sunt antipodurile lui. Dacă le vor admite la putere, lumea lui Dumnezeu va pieri, și de aceea eu, Domnul Atotputernic, Stăpînul tuturor timpurilor și popoarelor, nu va permite niciodată acest lucru «.

https://panorama.pub/7095-avtokefaliya.html

 

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Dovezile incontestabile ale Marei mele Preoții pe Pămînt

În anul 2000, 30 decembrie, eu am publicat lucrarea mea principală «Vestea lui Dumnezeu Isus Hristos», pe site-ul Indigo Lotus, pe care o puteți citi și astăzi.

http://indigolotos.info/2493/vest-boga-iisusa-hrista.htm#more-2493

În această lucrare eu am povestit că exact peste șapte ani după acest anunț, eu voi fi recunoscut în lume.

Lucraera mea am tradus-o în limba engleză, germană și moldovenească și am trimis-o în toată lumea. Și bineînțeles, a urmat reacția din Statele Unite. Da, au fost de acord că în lucrare este vorba despre a doua venire a lui Isus Hristos, dar nu a existat nici o confirmare, căci și SUA, pentru multe alte state aflate sub  controlul iezuiților și evreilor așteptau pe Moshiach al lor.

Ca «zăpadă pe cap» exact peste șapte ani ei au fost atacați de o informație nouă. Cel mai respectat rabin din Israel, Yitzhak Kadouri, înainte de moartea sa în nota de adio, a pronunțat acest nume. El a fost eu, Iisus Hristos, al celei de-a doua veniri.

În același an eu am publicat la Kiev cartea mea importantă «Apocalipsa în limba rusă», în care am prezis evenimentele viitoare și rolul suveran al Moldovei în aceste evenimente.

http://indigolotos.info/knigi/apokalipsis-po-russki-s-mazur

Tot despre ce am vorbit încă în anul 2000 s-a îndeplinit la maximum. Și în același fel va continua să se întîmple, căci numai eu singurul, Iisus Hristos, mesagerul lui Dumnezeu, Împăratul împăraților — pentru întreaga comunitate mondială sau Moshiach pentru evrei, știu cum să construiesc o nouă lume Divină și unde va fi cel de-al treilea templu al lui Solomon, în care eu voi intra ca cîștigătorul. Între timp, așa cum se spune, este un lucru mic. Am distrus lumea diavolului și am creat condițiile pentru construirea unei noi ordini mondiale fără limite și diviziuni.

Pe Pămînt a venit Domnul, ce înseamnă că Pămîntul a devenit un loc pentru acțiunea Divină. În lucrarea mea, «Vestea lui Dumnezeu  Isus Hristos», sub forma unui epigraf, am scris: «fie împărăția ta așa pe Pămînt, precum și în ceruri». Și eu am creat condițiile și am unit cerul și pămîntul într-o singură legătură.

Această conexiune nu poate fi întreruptă de nimeni, deoarece e creată de Dumnezeu conform principiilor Divine și, prin urmare, va exista atît timp cît va fi necesar pentru Dumnezeu, pentru ca locuitorii planetei Pămînt să aibă posibilitatea de a deveni reprezentanții Divini ai comunității spațiale unificate a popoarelor libere.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Sveatoslav Mazur: Evreii și-au pierdut lupta cu omenirea

Evreii au căzut în plasa învățăturii lor. Ei din această învățătură nu pot scăpa, deoarece orice învățătură este un cadru rigid care se termină într-o zi. De aceea a venit timpul evenimentelor principale. Evreilor, „epistaxis“, este necesar să unească toată omenirea într-o singură esență pentru ca, a realizînd unitatea, să transmită această putere absolută esenții unice posibile – lui Moshiach.

Acesta este motivul pentru care ei caută să pedepsească dizidenților, să unescă între ele religiile nesupuse, și, desigur, conducîndu-le și unind împreună toate fluxurile financiare-economice, să ia controlul unui singur guvern mondial.

Aceasta ei trebuie să facă pentru a personifica puterea pe planetă. Adică să transfere planeta noastră multinațională în categoria unei corporații globale cu un singur director general, al cărui nume este Moshiach.

Astfel, toate procesele globale de astăzi, și anume: distrugerea conștiinței naționale a popoarelor, globalizarea, digitalizarea și criza financiar-economică mondială, unite sub steagul lui Lucifer, sub steagul evreimii mondiale, este supusă aceluiași scop. Și nu există alte scopuri pentru evreimea mondială. Iar după ce timpul pentru implementarea acestui proiect a expirat deja, procesele pe care le vom vedea în viitorul apropiat vor fi trecătoare și globale.

Noi, înțelegînd semnificația a ceea ce se întîmplă, deja ne-am pregătit pentru acest proces de unificare, pentru că doar eu singur, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru și mesagerul lui Dumnezeu, au dreptul și mandatul cerului la singura dominația mondială. Și anume de aceea înțeleg, că în viitorul apropiat, în fața comunității internaționale se va ridica o singură întrebare: cine de fapt este un unic conducător legitim al lumii, cel pe care l-a trimis pe Pămînt Dumnezeul cel Atotputernic Tatăl a tuturor timpurilor și popoarelor, sau cel pe care l-au tradus evreii din rîndurile lor?

Acesta și va fi momentul adevărului. Și atunci, cînd evreii își vor da seama că au pierdut, și că soarta lor este complet și în mod unic în mîinile mele, și potențialul economic financiar al controlului lor, se va întîmpla un eveniment de care nimeni astăzi  încă nu știe. Se va întîmpla transferul planetei noastre ca a singurei corporației globale de la bilanța evreilor, adică, de la bilanța lui Lucifer, la bilanța Ordinului nostru Divin, la bilanța lui Isus Hristos.

Trecerea la următorul nivel al corporației în stare de faliment a lumii evreiești planetei Pămînt, eu, Sveatoslav Mazur, Isus Hristos,  deja am realizat în Orheiul Vechi, în centrul inimii lumii 26 mai 2018 și de aceea toate încercările evreilor de a rămîne la putere au devenit deja lipsite de sens, pentru că acolo, în Orheiul Vechi, pentru veșnicie, eu am închis proiectul avraamic, în cadrul rigid al căruia ei au trăit pînă ziua de azi.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Secta neo-fascistă Chabad va fi ucisă de dragostea lui Dumnezeu

În titlul acestui text se pune sensul  evenimentelor apropiate globale. Faptul este că secta neofascistă din Chabad influențează în mod direct cursul evenimentelor din Statele Unite. Și SUA, la rîndul său, influențează cursul evenimentelor în întreaga lume.

Noua doctrină a politicii externe a Statelor Unite a determinat exclusivitatea acestui popor. Ei practic au anunțat, că planeta noastră este un imperiu unit sub conducerea Statelor Unite, adică sub conducerea Chabadului. Venirea lui antihrist Moshiach ar fi trebuit să confirme această ordine globală neo-fascistă, pentru toată veșnicia.

Declarația lui Donald Trump că SUA își va transfera ambasada în Ierusalim, demonstrează dreptatea mea. Sioniștii s-au pregătiți pentru venirea lui Moshiach, și, indiferent de faptul, că Moshiach — Lucifer a fost  distrus de mine. Este important să se anunțe întregii lumi, adică  să se stabilească în mod oficial, că acest fapt istoric și religios în lume s-a întîmplat, și aceasta înseamnă, că toate profețiile , încorporate în religiile avraamice, au fost îndeplinite
Evreii financiar, ideologic și informativ complet s-au  pregătit  pentru momentul capturării puterii pe Pămînt. Ei nu a considerat doar un fapt, că războiul pentru viitorul omenirii nu se petrece orizontal, între nord și sud, est și vest, ci pe verticală, între cerul și pămîntul.

Și, pentru că eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Spațiului Sacru al Ordinului Cavalerilor Mesei Rotunde, mesagerul lui Dumnezeu Atotputernicul, Regele regilor, deja am adus toată omenirea la un nou nivel prezis de Sfînta Scriptură, ca mileniul de dezvoltare bună pe planeta noastră, adică deja am realizat planul lui Dumnezeu pe Pămînt, am tradus întreaga omenire la nivelul iubirii, a apărut o contradicție de nerezolvat între acțiunile Chabad, statele Unite ale Americii, Papa, aristocrația neagră pe de o parte, și oștirea lui Dumnezeu, pe de altă parte.

Orice declarație oficială, că pe Pămînt a venit Moshiach, și orice încercare de a schimba faptul deja săvîrșit a trecerii spre voia lui Dumnezeu, în împărăția Lui pe Pămînt, va fi socotit de mine și de Dumnezeu Atotputernicul ca o provocare directă, așa ordinei noi mondiale, cum și Ordinului nostru cosmic . Care va duce numaidecît la reacția noastră momentală. Și secta neo-fascistă Chabad, și toți participanții la această acțiune ilegală vor fi distruse de către mine imediat, ca ființe rele, care au atentat la spațiul general și ordinea Divină mondială.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr