Sveatoslav Mazur: Tîrfa Babilonului

Bineînțeles, complotul, despre care mereu vă povestesc, provoacă o reacție defensivă.  Cum este posibil, ca o persoană vie care nu se deosebește de noi în nici un fel, să se numească un personaj biblic, Rege al Regilor și Domn al Domnilor.

Oare nu a fost un miracol  prima mea venire pe Pămînt acum două mii de ani în urmă? Și ca și astăzi, chiar și ucenicii mei apropiați nu au recunoscut în mine pe Dumnezeu, mesagerul și fiul Tatălui Ceresc. Deși există o mulțime de coincidențe. Este suficient să te uiți în Biblie, unde este scris numele Lui: Cuvîntul lui Dumnezeu. Numele Sveatoslav oare nu înseamnă cuvîntul lui Dumnezeu?

Dar nici acest lucru nu este important. Este important că toate evenimentele legate de cea de-a doua încarnare și evenimente din lume  pot fi urmate în mod clar de revelațiile lui Ioan. Și, fiindcă singurul scenariul de apocalipsa se apropie la finalul său logic, ar fi fost la egalitate cu Maica lumii să  apară și principala jumătate diabolică — tîrfa Babilonului, și toate urîciunile care sunt asociate cu ea. Și, desigur, ca diavolul însuși, ea trebuia să intre în opoziție directă cu mine.


 Albrecht Durer. Tîrfa Babilonului.

Ea s-a manifestat ca o personificare a acestei lumi diabolice. Și ca nimeni să nu să  se îndoaie că anume ea este tîrfa din Babilon, ea a scris îndatoritor sub dictarea lui satana Biblia lui, în  care fix și fără ambiguități  a descris și viața sa.

Apariția unei tîrfei  încă o dată a dovedit că anume eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spațial a Cavalerii Mesei Rotunde, Împăratul împăraților și Domnul domnilor sunt singurul conducător al planetei noastre. Și cel mai important lucru este că a venit timpul judecății lui Dumnezeu, morții noului Babilon și formarea pe Pămînt mileniului global bun al păcii sub controlul personal al Tatălui Atotputernic.

Comentariile tîrfei babiloniene pot fi citite sub textele mele.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

9 − четыре =