Sveatoslav Mazur: Tranziția va avea loc 11 septembrie anului 2018

Suportul de program și informație al întregii omeniri se va schimba exact la ora 12-00, 11 septembrie anului 2018, după timpul moldovenesc. Și se va întîmpla aceasta pentru ca omul, care este gata să accepte o nouă realitate, să fie capabil să poată să primească toate șansele și oportunitățile, iar cei, care pentru o lungă perioadă de timp au împiedicat construirii lumii noi pe Pămînt, să nu mai poată să facă acest lucru mai departe.

Ce înseamnă schimbarea suportului informațional energetic a unui om? După cum știți, omul este o structură de informații energetice, adică el lucrează cu informație, o folosește în viață de zi cu zi. Și, desigur, el folosește procese chimice pentru a obține energie de la absorbția lui a alimentelor doar pentru a-și asigura activitatea sa energetic-informațională la scala înreagă.

Trecerea omului la interacțiune cu matricea nouă, construită de mine, îsneamnă trecerea singurului om, națiunii sau omenirii în întregime la un program nou energetic-informațional, la un tip nou de energie și la o matrice nouă de bază, adică la o nouă sursă de informații. Această tranziție și va permite calitativ să schimbe interacțiunea dintre oameni în individualitate, națiuni, precum și interacțiunea dintre toată lumea, manifestată într-o nouă calitate, și cosmosul.

Astfel, 11 septembrie, va fi un moment decisiv în dezvoltarea întregii omeniri și va permite  nouă, forțele Divine, de a realoca resursele și capacitățile în realitatea nouă a planetei în așa fel, încît să permită dezvoltarea la nivel planetar pe termen lung.

Cum va fi determinată calitatea omului, capabil să accepte o nouă realitate? Faptul este că la fiecare om, și eu am vorbit despre acest lucru în materialele mele, a fost atașat un soldat al lui Dumnezeu, în scopul de a determina cu precizie și fără echivoc potențialul lui  energetic și spiritual-moral. Tehnologiile, date acestor soldați, presupun o conducere inconfundabilă a unei astfel de lucrări, fără a perturba omul însuși în modul obișnuit de a se ocupa cu afacerile sale zilnice. Și din moment ce războinicii lui Dumnezeu nu sunt vizibili din punct de vedere fizică, ei își îndeplinesc cu acuratețe și cu scrupulozitate lucrarea sa. Rezultatele activităților lor sunt deja fixate în matricea energetică-informațională a planetei și în Cartea Vieții, care este cel mai înalt document al dezvoltării întregii omeniri.

A rămas puțin. În termenul, stabilit de Dumnezeu, de a porni comutatorul tranziției la o altă viață, și procesul va merge univoc și irevirsibil.

Acum, principalul lucru, de care se interesează majoritatea oamenilori. Ce se va întîmpla cu cei care nu acceptă programul Divin “dimisie forțată» și va dori să se opună noului regim? Da, aceasta este o întrebare importantă, iar răspunsul la aceasta este foarte simplu. Poate că cineva și aș vrea să se impotrive, dar nu va putea face acest lucru, pentru că va fi lipsit și de informații noi, și de energie nouă, caredeja  adaptează această informațiie în conștiința întregii omeniri. Astfel de oameni se vor îmbolnăvi rapid cu boli ale cancerului, cu mutații, care nu vor permite să trăiască în  condiții noi de viață și vor lăsa planeta noastră, sper, că pentru totdeauna.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

1 × 3 =