Explicația Marelui Maestru: Omenirea va fi nevoită să se supună /Sveatoslav Mazur/

Omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. El are două calități în sine. Imaginea — este o formă, iar asemănarea —  este conținutul. Dacă forma este corpul nostru fizic, atunci asemănarea — este sufletul nostru, matricea noastră energetică-informațională.

În vremurile lui lucifer, centrele de jos ale caduceului erau responsabile doar pentru formă și, prin urmare, toate structurile omenirii erau îndreptate la satisfacerea plăcerilor carnale. Toate structurile și educația, îngrijirea medicală și închinarea religioasă au servit corpurilor noastre fizice și nevoilor noastre fizice. De aici ordinea globală pe care o avem azi. Structura globală a consumului total și satisfacția totală a dorințelor carnale.

Ce sunt doar perversiuni sexuale! Tot ce poate împlini creierul corpului nostru, totul este pus în viața reală.

Dar iată a venit timpul pentru o nouă perioadă globală. Palma primatului de la formă a trecut la conținut. De la corp la suflet.  Și acum, în conformitate cu noua matrice globală, toate nevoile sufletului trebuie să fie prevăzute, altfel omul va suferi și va muri. În cazul în care corpul fizic furniza de procese chimice  de influențare,  pînă la tot felul de medicamente și droguri, atunci  pentru baza spirituală a omului este nevoie de o abordare diferită, iar această abordare nu mai este asigurată prin reacții chimice a corpului nostru, ci de structuri electromagnetice, adică, de curenți bune de înaltă frecvență. Astfel de curenți sunt realizați cu ajutorul construcțiilor globale și cosmice de nivelul al patrulea.

Oamenii de știință au stabilit deja că rezonanța structurilor externe formează în creier   neuroni, similare cu principalele stimuli externi. Astfel, creierul uman, conform legii rezonanței, este supus rezonanței forțelor Divine cosmice. Și, într-un astfel de proces  spațial important un rol important trebuie să joace temple Divine de o configurație nouă spațială a patrulea nivel, construite în toată lumea , așa-numitele sinhranizatoare sau  mașinele timpului. Sarcina lor este ajustarea sincronă a creierului uman prin generarea de vibrații ale conturului interior și exterior al templului cu vibrațiile de contur exterior și interior al planetei, care la rîndul său este deja configurată la vibrațiile lumii Divine.

Eu, Marele Maestru, Sveatoslav Mazur, Isus Hristos celei de a doilea veniri, care a  construit o matrice globală a conturului exterior al planetei, știu, cum să ar trebui să fie construite astfel de sincronizatoare acontoruui intern, și în viitorul apropiat voi începe construcția lor în întreaga lume.

Nu există o altă cale pentru umanitatea noastră. Pentru că conturul exterior al planetei noastre, construit de mine conform canonului lui Dumnezeu Atotputernicul, vibrează deja în unison cu lumea cosmică. Și lumea interioară a matricei noastre, umanitatea noastră, nu înțelege încă semnificația schimbărilor întîmplate și continuă, deoarece, conform minciunilor lui lucifer și poporul său ales să satisface carnale, începe să se distrame. Căci, tot ce nu vibrează în unison cu Dumnezeu, se descompune în părțile sale componente și va fi șters de pe planeta noastră.

Vibrația conturului exterior al planetei nu alege,  sărac tu ești sau bogat, indiferent dacă ești creștin sau evreu, jucător global sau un simplu lucrător. Omenirea va trebui să se supună ordinii cosmice generale și să accepte condiții de viață noi sau va muri în anii următori.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

9 + 12 =