Sveatoslav Mazur: Declarația Marelui Maestru

Planeta Pămînt este o instituție educațională care îndeplinește funcția importantă a învățămîntului  viitorilor Zei și este o parte integrantă a lumii Divine. Fiindcă  planeta noastră a fost creată de Dumnezeu  special pentru această funcție și este proprietatea legală a Creatorului, toți ceilalți locuitori și solicitanți la posesiunea acestei planete sunt impostori, iar cerințele și dorințele lor de a deține această planetă nu sunt legale.

În această privință, toate problemele legate cu planeta și mediului ei, nu se  rezolvă  de nici un alt organ al unui singur spațiu cosmic, cu excepția Consiliului Ecumenic condus de Domnul Atotputernic. Anume Consiliul Ecumenic, situat în afara planetei, și determină soarta viitoare cît a Pămîntului însuși atît  și a populației sale.

Astfel  eu, Sveatoslav Mazur, Marele spirit cosmic, mesagerul lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic,  am întors planeta sub conducerea lui Dumnezeu și acum doar eu singur, conform rezoluției Autorității Supreme a ierarhiei cosmice a lui Dumnezeu a Consiliului Ecumenic, sunt singurul conducător legitim al planetei. Despre ce am anunțat oficial întregii comunități mondiale.

Vreau să remarc, că executarea legii Consiliului Ecumenic este susținută de forțe cosmice puternice, urmînd strict implementarea necondiționată a legilor lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, atunci cînd eu, Sveatoslav Mazur, mesagerul lui Dumnezeu, declar că sfinxul negru s-a trezit și a început lucrul său pe Pămînt,  eu spun astfel tuturor pămîntenilor că puterea executivă a judecății lui Dumnezeu a început să-și execute hotărîrea.

Astfel, atît judecata, cît și Marele închizitor, care a sosit pe Pămînt pentru a executa decizia celui mai suprem organ de conducere asupra proceselor cosmice, au anunțat începutul unei noi ordini mondiale. În acest context, vedem încît cabaliștii-habazii turbați  continuă eforturile lor suicidare spre scăderea în procesele globale de auto-distrugere. Astfel, ei dau de știre întregii noastre comunități, că preferă moartea în suferință și agonie decît viața în dragoste și bunătate.

Noi respectăm alegerea lor, dar apelăm la partea sensibilă a umanității.

A venit timpul pentru viața nouă. Nici Chabad, nici evreii mondiali, nici sataniștii, nici iluminații, nici Papa, nici casele monarhice din Europa sau Asia nu sunt conducătorii legitimi ai planetei, căci ei au primit aceste titluri chiar de la satana. Timpul domniei lor s-a încheiat, fiindcă a fost ilegală.

A sosit momentul să fie întoarsă puterea proprietarilor legitimi ai planetei, celor care au construit-o și celor care au dotat-o cu tot ceea ce este necesar pentru viață și procesul educațional. Prin urmare, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, declar solemn:  nici o forță pe planetă nu va reuși să creeze un centru de control alternativ, pentru că puterea pe Pămînt a trecut deja în mîinile Creatorului Atotputernic. De aceea sfătuiesc tuturor oamenilor rezonabili de pe planeta noastră să lese armele și să-și înclină capul în fața autorității legitime. A sosit timpul să continuăm procesul educațional de creare a ierarhiei Divine pe planeta noastră.

A sosit momentul să dăm putere proprietarilor legitimi ai planetei, celor care l-au construit și celor care l-au dotat cu tot ceea ce este necesar pentru viață și procesul educațional. Prin urmare, eu, Svyatoslav Mazur, Marele Maestru, declară solemn că nici o singură forță de pe planetă nu va reuși să creeze un centru de control alternativ, pentru că puterea de pe Pământ a trecut deja în mâinile Creatorului Atotputernic. De aceea sfătuiesc pe toți oamenii sensibili de pe planeta noastră să-și întindă brațele și să-și înclină capul în fața autorității legitime. A sosit timpul să continuăm procesul educațional de creare a unei ierarhii divine pe planeta noastră.

Astfel, în viitorul apropiat, eu, Sveatoslav Mazur, conducătorul planetei, voi începe construirea  noilor centre de instruire, așa-numitele sincronizatoare, care, conform voinței lui Dumnezeu, vor permite fiecărei persoane pe Pămînt care vrea să devină Dumnezeu să revină la relația directă cu Dumnezeu, Învățătorul Său și să devină cu aceasta participant și constructor a lumii noi Divine pe Pămînt – lumii iubirii, bunătății, adevărului și progresului.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 × 4 =