Sveatoslav Mazur: Cum de salvat oamenii pe planeta noastră

Eu îmi dau întrebarea,  de ce pe mesagerul Domnului, Isus Hristos, pe Pămînt îl numesc Mîntuitor?  Pentru că Isus Hristos celei de a doua venire trebuie să salveze întreaga omenire de un anumit pericol.

Și cum de făcut asta dacă oamenii nu așteaptă acest pericol? La urma urmei, omul după esența lui este neglijent. Așa cum se spune în popor: «pînă cînd nu va bate tunetul, țăranul nu va face cruce.» Trecerea omenirii la cel de-al patrulea nivel al dezvoltării este predeterminată de mai sus ca o acțiune inevitabilă. Această acțiune inevitabilă poate să se întîmple cu ajutorul unor circumstanțe insuperabile, cu ajutorul puterei majore, adică unei puteri, care va forța toată omenirea să treacă la un nou nivel de dezvoltare.

O asemenea putere poate veni numai din cosmos și numai atunci, cînd Creatorul cunoaște acest lucru. Altfel ar fi imposibil de planificat evenimentele. Cîndva demult aceasta a fost un potop mondial, și Domnul ia avertizat pe Noe de dezastrul iminent în avans, astfel încît să el se pregătească pentru cel mai rău lucru și acțiunea a avut loc inevitabil. Cei care nu știau și care nu credeau, desigur, au pierit. Iată și acum este dificil de explicat întregii omeniri că o așteaptă moartea inevitabilă, și că nu toți vor fi mîntuiți, ci numai aceia care vor putea să treacă de la o realitate la alta, de la vechea matrice tridimensională la a noua patru-dimensională.

În articolele mele  anterioare eu povesteam, că doar eu singurul, Marele Maestru, sunt  calea ceea, care duce la Dumnezeu în noua matrice Divină.

Cei care au văzut cum acționează un OZN, au observat cum ele dispar brusc, trecînd de la spațiul nostru tridimensional într-un alt spațiu patrudimensional. Imaginați-vă că în timpul unei catastrofe globale ați reușit să fiți pe un OZN. Le-ați rugat pe extratereștri să vă salveze de la moartea sigură, și v-au transferat de la o realitate la alta.

Da, anume așa rol trebuie să joace sincronizatorii, adică mașini de timp, OZN-uri staționare, cînd pe Pămînt se va întîmpla forța majoră, adică o catastrofă cosmică. Și faptul că ea va avea loc,  știu și în Vatican, și cabaliștii și alte structuri secrete ale omenirii. Și ei au avertizat deja despre asta. Papa Francisc și regina Elisabeta din Anglia spuneau, că timpul a trecut deja, și că catastrofa este inevitabilă.

Eu din partea mea  în viitorul apropiat voi prezenta insulele salvării, adică sincronizatoarele. Cu ajutorul lor voi salva pe cei care sunt gata să creadă în Dumnezeu și să treacă la un nou nivel de dezvoltare în timpul stabilit de Dumnezeu. Toți ceilalți locuitori ai planetei vor muri tocmai pentru că va muri lumea, în care ei trăiesc acum. Agonia lumii murătoare poate dura o anumită perioadă de timp, la fel cum aceasta se întîmplă în viața omului însuși. Dar singura  moartea se întîmplă momental. Cu cîteva secunde în urmă, omul trăia și sufla, dar a venit moartea, și el a murit imediat. La fel se întîmplă la nivel planetar. Dacă nu de părăsit spațiul tridimensional în timp, moartea va avea loc instantaneu.

Eu am creat o mașină de timp și știu cum să o conectez la noua lume Divină. Nu mai este timp pentru gîndire. Și deoarece voința lui Dumnezeu va fi vărsată inevitabil asupra omenirii, eu voi da oamenilor ocazia de a părăsi planeta în același timp. Dar,  dacă ei vor alege moartea, eu personal nu voi contrazice. O sută patruzeci și patru de mii de oameni au ajuns deja la un nou nivel de dezvoltare. Acest lucru este suficient pentru continuarea rasei umane.

Structurile secrete ale Occidentului au pregătit mii de lagăre de concentrare și milioane de sicrie de plastic pentru perioada de tranziție și pentru revolte umane. Ei au săpat pentru ei înșiși iubiții orașe subterane. Dar toate aceste pregătiri nu vor salva pe nimeni, căci toate acestea sunt făcute în a treia dimensiune. De aceea este imposibil de ascuns pe Pămînt. Există o singură cale spre mîntuire — drumul către Dumnezeu, în spațiul patru-dimensional, și Mîntuitorul omenirii tot este unul – aceats sunt eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru. Altul nu va fi.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

шестнадцать − семь =