Sveatoslav Mazur: Ieșire în cosmos ori plecare în haos?

Există doar două concepte, două forme de construire a lumii — haos și cosmos. Haosul se referă la diavol, cosmos la Dumnezeu.

În esența sa, cosmosul este haos pacificat, construit conform modelului lui Dumnezeu. Dacă cineva vrea să informeze lumea că există un treilea conținut al lumii, lasă acela să încerce să o facă. Totuși, acest lucru este imposibil. Lumea, în care există omul, este duală,  și nu triplă sau altă careva. Și dacă lumea diavolului nu poate crea nimic Divin, cu excepția haosului, atunci haosul nu poate exista în lumea lui Dumnezeu. Și acest lucru este important pentru a fi realizat acum, cînd a venit timpul tranziției  de la lumea diavolului, de la lumea haosului la lumea lui Dumnezeu, la lumea cosmosului, la lumea ordinii.

Așa cum aceasta se întîmplă în orice tranziție, omenirea acest lucru o sperie, pentru că ea a fost crescută în lumea haosului, iar ce este ordinea Divină, omenirea nu cunoaște. Înțelegînd aceasta, structurile diabolice din nou și din nou îi sperie pe toți cu sfîrșitul lumii, conducînd omenirea la distrugerea finală. Dar dacă omul ar putea să-și înceteze gîndurile, să se așeze în tăcere și să înțeleagă doar într-o singură propoziție, pe care am spus-o la începutul articolului, el va deveni imediat calitativ diferit.

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, am restabilit conturul Spiritual al planetei și pregătesc acum un proiect pentru construirea unei rețele de sincronizatoare pe teritoriul planetei noastre – instalațiilor, care vor  permite să unească lumea Pămîntului, cosmosului într-un singur sistem, adică de a transfera întreaga omenire de la haos în spațiu. Pentru descifrare, descriu aceste două concepte.

Termenul grecesc cosmos — ordine, ordine mondială. Haosul este o complexă fără de formă a materiei și spațiului (spre deosebire de ordine).

Și totuși, ce s-a întîmplat pe Pămînt? De ce la noi, pămînteni, este pierdută memoria istorică? De ce oamenii din toate colțurile lumii au început să observe debitarea în istoria înregistrată, falsificată și în săpăturile reale? Cine e vinovat?

Iar vinovați în toată această urîciune sunt forțele, care au denaturat matricea noastră globală, care, cu ajutorul acțiunilor magice și a cunoașterii secrete, a împărțit pilonii fundamentali ai realității noastre Divine în părți, separînd pe toți oamenii de pe planetă de la izvorul adevărului Divin, de la Dumnezeu însuși. Și principalii vinovați sunt cabaliștii evrei. Aceștia au distorsionat matricea și au transferat toată omenirea în starea lumii animalelor.

În acest caz, eu, Marele Maestru, mesagerul lui Dumnezeu, creez matricea nou-distrusă a lui Dumnezeu cu ajutorul forțelor și cunoștințelor Divine și mă pregătesc pentru momentul întoarcerii întregii omeniri posibilităților ei de interacțiune directă cu Dumnezeu, adică întoarcerea  întregii omeniri a memoriei fundamentale adînci. Anume pentru aceasta am creat un plan de conectare a planetei la sursa cunoștinței cu ajutorul sincronizatorilor, care, în conformitate cu voia lui Dumnezeu, vor întoarce stîlpii izolați ai realității Divine la unitate, cosmos și vor deveni punctul de plecare pentru întoarcerea oamenilor la sînul lumii Divine.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

16 + 9 =