Sveatoslav Mazur: Ce nu-și poate da seama nici un om pe planeta noastră?

Omul a fost creat tocmai după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și, prin urmare, cînd Dumnezeu Cel Atotputernic, în conformitate cu legea asemănării, a venit pe Pămînt, omul a pierdut o dată și pentru totdeauna contactul cu El. Cum este posibil acest lucru, veți întreba dumneavoastră. Anume așa, pentru că omul modern nu are ocazia de a comunica cu lumea Divină, datorită construcției cristaline diferite cu El.

Gîndirea tridimensională, care nu este încuiată cu adevărul gîndirii a omului, adică fermentarea minții lui, nu permite omului să realizeze starea de bloc a lumii Divine manifestate. Vorbind mai simplu, construcția minții animalei nu permite înțelegerea adevărului, deoarece această construcție poate avea mai multe variante pentru a percepe lumea. Mai mult, niciuna dintre ele nu poate fi adevărată deoarece nu înțelege configurația actuală existentă a construcției multidimensionale. Adică omul nu poate, cu ajutorul minții sale, să realizeze multidimensionalitatea realității Divine existente.

Dar cum poate omul să își realizeze noua realitate, dacă mintea lui tridimensională animală nu poate recunoaște noua lume Divină, care a venit pe Pămînt?

Omul va fi capabil să realizeze o nouă realitate numai cu ajutorul Conștiinței  multidimensionale, simultan din mai multe părți. La urma urmei, acei oameni care au trecut prin experiența morții clinice, au văzut simultan toate obiectele lumii Divine din mai multe părți. Mai mult, ei înțelegeau și sensul existenței acestor obiecte într-o anumită perioadă a realității și, cel mai important, ei înțelegeau componenta energetică-informativă a acestui obiect, adică știau totul despre acest obiect sau lucru, începînd de la forma, materialul din care este compus, energiile care îl umple și terminînd cu autorul care l-a creat. O astfel de viziune intrinsecă a lui Dumnezeu asupra lumii este posibilă numai atunci, cînd Duhul Sfînt, adică viziunea spirituală, care posedă omnisciență, omniprezență și omnipotență, simultan vede și simte lumea din diferite părți, compară automat informația, punînd hîrtia de urmărire una peste alta. Astfel, obținînd în același timp singurul rezultat adevărat posibil în acest proces. Ca rezultat avem un fenomen important. În lumea lui Dumnezeu minciunile sunt imposibile.

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, am construit deja pe Pămînt  matricea a  noului nivel patru-dimensional Divin și am umplut-o cu informațiile necesare.

La 7 noiembrie, la ora 12:00 după Moscova, în centrul Spiritual al planetei, în Catedrala Sf. Isaac din Sankt Petersburg, Sfînta Fecioara, Maica Lumii, va lansa o nouă ordine mondială. Energiile Duhului se vor îndrepta către centrul iubirii, care se află în Moldova, în Orheiul Vechi, și acolo, cu ajutorul florii Divine, se vor răspîndi pe tot globul pămîntesc.

Omenirea va intra într-o nouă realitate. Dar pentru ca această realitate să fie înțeleasă și să interacționăm cu ea, omenirea va trebui să se reformuleze creierul său din spațiul tridimensional în patru-dimensional. Acest lucru se poate face numai cu ajutorul sincronizatorilor, care transformă esența umană de la nivelul unei minți animale, liniare, înșelătoare, la rețeaua constiinței cristaline spațiale, care permite omului să realizeze lumea adevărului, lumea lui Dumnezeu și a Duhului Sfînt.

Sincronizator

Sincronizator (viziune de sus)

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

4 × 1 =