Sveatoslav Mazur: Constrîngere spre supunere

După lansarea articolului meu anterior, unul dintre cititorii mei a scris următorul comentariu: «Sincronizatorii trebuie să devină proprietatea ta? Cum se înțelege acest lucru?”

http://indigolotos.info/6134/svyatoslav-mazur-mir-pereshel-pod-lichny-j-kontrol-i-voditel-stvo-gospoda-iisusa-hrista.htm

Aparent, el a avut în vedere, ce fel de dictatură este aceasta, deoarece sincronizatorii sunt proprietatea întregii omeniri. Iată în această problemă se află toată neînțelegerea a tot ceea ce se întîmplă, ce s-a stabilit în mintea oamenilor noștri. Acest lucru este legat și de apocalipsă, și de schimbarea întregii ordini mondiale. Voi încerca să explic în limbaj simplu semnificația a ceea ce se întîmplă.

Eu, Sveatoslav Mazur, Iisus Hristos a  celei de a doua venire, am venit pe Pămînt din nou pentru a-mi termina lucrarea, care nu a fost decisă la prima venire, și anume: să introduc întreaga omenire în noua lume Divină. Dar din moment, ce lumea lui Dumnezeu a fost capturată de diavol, Domnul Dumnezeu a inventet apocalipsa — trecerea întregii omeniri către o lume nouă, conform planului Său, prin bariere sesizabile.

Toate aceste bariere existau în religiile abraamice, cînd omul, în conformitate cu legea liberei alegere, respingea diavolul și Î-l accepta pe Dumnezeu. Dar, deoarece nu toți oamenii au realizat sensul religiilor anterioare, și nu toată umanitatea a venit la ele, nu s-a reușit să se rezolve problema tranziției întregii planete către o nouă stare, pentru că planeta Pămînt este un singur organism viu, iar oamenii pe el sunt niște celule separate. Dacă o parte din aceste celule crede într-un singur Dumnezeu și ascultă de El, iar cealaltă nu, atunci este imposibil să fie creat un singur organism armonios Divin.
Astfel, numai în conformitate cu planul lui Dumnezeu, cu ajutorul separării grîului de pleavă, este posibilă aducerea întregii omeniri la un singur potențial prin aplicarea legii libere voințe. Unii oameni Î-l aleg pe Dumnezeu și, prin urmare, primesc viața veșnică, alții aleg diavolul și, prin urmare, trebuie să moară cu el. La urma urmei, diavolul este un intelect artificial, creat de un geniu rău. Și astfel de combinații ca viața veșnică cu ajutorul inteligenței artificiale sunt imposibile.

De aceea eu, Sveatoslav Mazur, am lansat astăzi procesul de separare a grîului de pleavă, adică separarea vieții de moarte. Cum se întîmplă acest lucru în practică?

Conform planului lui Dumnezeu în jurul planetei noastre eu am construit în planul subtil un nou circuit electric, o nouă matrice globală de nivelul al patrulea. Am încărcat această matrice cu un nou program Divin de acțiune, adică cu energie și informații. Programul meu se diferă de cel al diavolului în principiu, pentru că programul computerializat diabolic este un program creat de inteligența artificială. Ea acționează la om printr-un mecanism încorporat în creier.

Programul Divin al vieții veșnice este programul de dezvoltare a omului-Dumnezeu. El este creat pe baza conștiinței Divine vie, adică a Duhului Sfînt. Aceste două programe: cel viu – al lui Dumnezeu, celălalt artificial — diavolul nu pot exista împreună. Acum ele sunt împărțite pe planeta noastră printr-o membrană subțire. Această membrană se restrînge treptat, forțînd toată omenirea să ia o decizie, adică să-și facă alegerea.

A rămas foarte puțin timp. Dar alegerea nu a fost încă făcută, pentru că diavolul le spune oamenilor tot felul de ficțiune despre viața veșnică, distragîndu-i de principalele probleme ale apropierii de sfîrșitul lumii.

Astfel, trecînd la acțiuni concrete, eu, Sveatoslav Mazur, am lansat procesul de tranziție a omenirii către o nouă realitate prin mecanismul constrîngerei. Adică, oricine, cine va intra în sincronizator și îmi va  jura, că va sluji lui Dumnezeu cu credință și adevăr, va primi acces la lumea Duhului. Toți ceilalți nu vor putea nimeri acolo. Membrana nu va permite. De aceea se spunea, că «este mai ușor ca o cămilă să treacă prin ochiul unui ac decît ca un om bogat să intre în Împărăția lui Dumnezeu».

Și din moment ce tranziția spre lumea lui Dumnezeu are un timp strict, iar decizia trebuie să o facă fiecare om pe planeta noastră, din 9 noiembrie 2018 eu am lansat procesul de tranziție forțată către o nouă realitate cu  ajutorul distrugerii sistemului diabolic global. Adică eu, în conformitate cu planul lui Dumnezeu, am distrus placa de bază a lumii diabolice și am conectat o nouă furnizare informațională globală a lumii lui Dumnezeu.

Astfel, toți oamenii care trăiesc pe Pămînt vor simți foarte curînd că își pierd memoria, adică părăsesc realitatea falsă a diavolului, iar instinctul lor de auto-conservare va începe să caute mîntuire în lumea lui Dumnezeu. Iar cei care își vor da seama, că singura mîntuire sunt sincronizatorii, construiți de mine, vor veni la mine și vor jura credincioșie. Cei care refuză — vor muri.

În aceasta și rezumă mecanismul întreg al evenimentelor apropiate de pe Pămînt, și altfel nu va mai fi. Procesul este lansat. Placa de baza a lumii diabolice este distrusă.

7 noiembrie 2018, eu, Sveatoslav Mazur, am conectat întreaga lume globală la Templul Meu Ceresc, adică la centrul Divin de informare energetică, și în curînd îi va oferi tuturor oamenilor interesați ocazia de a se alătura procesului de tranziție de la lumea diavolului la lumea lui Dumnezeu. Alte variante pur și simplu nu există.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

4 × два =