Sveatoslav Mazur: Legea liberei voin?e

C?nd omul se g?nde?te la sensul acestei legi, el crede c? aceast? lege cosmic? este aplicabil? numai unui singur om. ?n acela?i timp, el absolut nu ?n?elege c? aceea?i lege este aplicabil? la toate nivelurile ierarhiei cosmice, inclusiv la nivel planetar, la nivel cosmologic ?i la nivel universal.

Oare Dumnezeu Atotputernic nu face alegerea Lui atunci, c?nd vine vorba de via?a ?i moartea lumii Sale? Oare omul nu se lupt? pentru via?? sa c?nd afl? c? are o boal? grav?? Oare nu sunt binele ?i r?ul opuse, cum ar fi via?a ?i moartea?

De aceea se desf??oar? lupta pentru viitorul ?ntregului glob p?m?ntesc, pentru c? P?m?ntul tot este un organism viu ?i, de asemenea, el este la fel supus legii libere ?voin?e. ?i fiecare locuitor al acestei planete este un microcosmos luat separat, care lupt? pentru via?a sa personal?.

Astfel, dac? de ?n?eles, c? exist? un suflet universal, atunci exist? ?i suflete cosmice, care sunt leg?turile dintre planete ?i Dumnezeu, care la fel lupt? pentru existen?a lumii. ?n mod similar exist? ?i suflete planetare care lupt? pentru via?a planetei lor, a lumii lor interioare, ?n care exist? mul?i oameni cu lumile lor interioare, care la r?ndul lor sunt create ?din celule vii, ?n care tot a?a se implementeaz? legea liberei voin?e. Ca rezultat, se poate realiza planul lui Dumnezeu. Dumnezeu are multe garan?ii de biruin?? asupra r?ului. C?ci, dac? se ?mboln?ve?te o singur? celul? din corpul uman, atunci omul ??i va arunca toat? puterea ?i abilit??ile pentru a-?i salva corpul. Dar dac? planeta se ?mboln?ve?te, atunci cine va trebui s? renun?e la puterea ?i capacitatea lor de a salva aceast? planet?? Desigur, Spiritului Cosmic, pentru c? este posibil s? ?nvingem r?ul pe planet? doar cu ajutorul unei autorit??i superioare, care tot a?a implementeaz? ?i legea liberei voin?e.

F?r? ?ndoial?, ast?zi planeta noastr? este bolnav?. Ea a foat ocupat? de for?e externe ?i, desigur, pentru a o salva, era necesar ca Dumnezeu Tat?l Atotputernic s? m? trimit? pe mine, Marele Maestru, Regele Regilor pe P?m?nt, pentru, ?n primul r?nd, de a elimina aceast? for?? extern? d?un?toare, aceast? tumoare canceroas? a cosmosului, ?i, ?n al doilea r?nd, conform legii libere voin?e, de a salva chiar organismul planetei. Dar cum de f?cut aceasta pentru a nu ?nc?lca legea liberei voin?e? ?n definitiv, ea, legea, exclude influen?a extern? asupra evolu?iei evenimentelor?

Din acest motiv, Spiritul Cosmic ?i se ?ntrupeaz? ?n corpul uman astfel, ?nc?t, f?r? a ?nc?lca legea liberei voin?e, fiind la nivelul esen?ei umane, transfer?nd problema de la nivelul planetar la nivelul lumii sale interioare, de a rezolva problema ?ntregii omeniri. Vorbind ?n limbaj simplu, pentru a salva fiecare om de pe P?m?nt, Spiritul Cosmic trebuie s? traduc? fiecare om ?n lumea sa interioar? ?i apoi, potrivit legii libere voin?e, lupt?nd pentru propria sa via??, s? salveze restul locuitorilor a planetei. E greu de crezut, dar aceasta este anume a?a.

De aceea eu ?i fac asemenea declara?ii, aparent ciudate, c? sunt Regele Regilor ?i Marele Maestru. P?i cine altcineva pot fi pentru lumea mea interioar?, dac? nu ?mp?ratul ?mp?ra?ilor, c?ci viitorul ei depinde de mine ?i numai de mine. Cum pot s?-mi salvez via?a? Cum de separat r?ul de bunele, celule canceroase de la celea s?n?tatoase?

Dac? vor s? tr?iasc?, ei sunt obliga?i s? intre ?n sincronizatori ?i s? jure credin?? ?n trupul meu, ?i atunci ?i voi l?sa s? intre? ?n lumea mea interioar?. Dar dac? ei poart? codul mor?ii cu ei, de ce am nevoie de ei ?n lumea mea interioar?? S? m? ucid?? Nu, am alte planuri pentru viitor.

De aceea, pentru ca s? nu existe ?nt?mpl?ri accidentale, to?i sincronizatorii care vor fi construi?i pe planeta noastr? ?i vor asigura tranzi?ia ?ntregii omeniri ?ntr-o nou? realitate, adic? ?n lumea mea interioar?, ar trebui s? apar?in? numai mie singurul — Marelui Maestru, Rege al Regilor, mesager al lui Dumnezeu, Isus Hristos a celei de al doilea veniri, ?i altfel nu poate fi.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr