Sveatoslav Mazur: Lumea a primit un singur simbol Divin

Lumea este condusă de simboluri. Astfel de simboluri sunt în fiecare stat, în fiecare națiune. Iar aceste simboluri indică sensul și scopul acestei națiuni pe planetă, codul ei Divin, soarta ei.

Limba simbolică este limba lui Dumnezeu. Desigur, numai în acel caz, dacă simbolurile în sine provin de la Dumnezeu dar nu sunt falsificate cu ajutorul fraudei pentru un fel de sarcină diabolică, satanică.

Cum funcționează aceste simbole?

Faptul este că în lumea lui Dumnezeu nu există secrete, și, conform voinței lui Dumnezeu și a ierarhiilor Divine, fiecare om primește o anumită sarcină și simbolurile destinului său. De aici, aceste simboluri se transferă în lumea manifestată a Pămîntului. Acestea sunt diferite coroane, cruci, toiagul puterii și etc. Acestea sunt toate simbolurile lui Dumnezeu aduse în folosință de Pămînt cu ajutorul entităților clarvăzătoare.
Dar vine o perioadă de timp, cînd simbolurile utilizării personale încetează să funcționeaze, căci vine timpul unificării tuturor națiunilor sub un singur simbol. Acest simbol — piatra de temelie a întregii omeniri se acordă nu unui om, popor sau stat, ci întregii lumi manifestate pe Pămînt. Acesta este un simbol al nivelului planetar, care poartă pe sine tot sensul,  pus în această lume nouă.

Anume un astfel de simbol mi-a fost acordat mie de către Dumnezeu Atotputernic la convenția spațială generală pentru a transfera întreaga omenire la un nou nivel de dezvoltare. Acest simbol al unității planetare mi-a fost dat mie, singurului proprietar al planetei noastre, ca un semn al dreptului născut de întîi Divin. Și conform acestui simbol, care stă în fruntea planetei noastre, toate esențele lumii Divine îl vor asculta cu strictețe și vor îndeplini toate cerințele care vor veni din esența mea.

Astfel, în noaptea de la 21 la 22 decembrie 2018, eu, Sveatoslav Mazur, după voia lui Dumnezeu, am devenit singurul conducător al planetei și, prin urmare, toate simbolurile nivelului personal al omului, națiunii sau a statului au fost eliminate în conformitate cu voia lui Dumnezeu și au încetat să mai joace cel puțin un rol și o influență magică cu privire la viitorul planetei. Planeta Pămînt a intrat în stadiul unificării sub simbolul meu, pe care vi-l prezint, ca singurul simbol legal al lui Dumnezeu, care lucrează în conformitate cu principiile legii Divine, și, dîndu-mi mie, lui Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos al celei de-a doua veniri, dreptul legal de a conduce planeta noastră în conformitate cu planul, determinat de Creator.

Simbolul unic al unei noi ordini mondiale

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

шестнадцать − 13 =