Sveatoslav Mazur: În lumea lui Dumnezeu evenimentele se repetă, dar deja într-o formă de farsă

De mult timp s-a observat că toate evenimentele principale pe Pămînt se repetă sub forma unei farse. De ce se întîmplă acest lucru?

Faptul este că planeta noastră este o școală pentru educarea viitorilor Zei și, bineînțeles, ca și în orice școală, nu toți devin studenți excelenți. Foarte mulți se ajung la note de doi, pentru că nu înțeleg semnificația evenimentelor care au loc pe Pămînt. Dar din moment ce oamenii înșiși sunt acești elevi, iar toate evenimentele care se întîmplă cu ei sunt manuale și procese, atunci după lecțiile obligatorii pe care le predă oamenilor Domnul, vine examenul pentru certificatul de maturitate.

Toți elevii care în procesul studierii nu și-au îndeplinit sarcinile sau L-au trădat pe Dumnezeu, după o perioadă specială de suferință și de conștientizare a sensului din nou nimeresc în aceleași lecții, dar, desigur, fără memoria trecută. Căci este important pentru Dumnezeu să vadă cum acești oameni au învățat ultima dată lecțiile date de Dumnezeu. Desigur, acești oameni, care au trecut din nou aceleași lecții, nu devin toți Zei, deoarece doar cîțiva sunt capabili să înțeleagă sensul. Iar pentru ca lecțiile repetate să nu ducă loviturile soartei  în sine, ei sunt conduși pe liniile iluziei, adică, după un scenariu, fără consecințe asupra lumii înconjurătoare. Numai soarta lor personală la examen contează. Și din moment ce eu, Sveatoslav Mazur, sunt Iisus Hristos al celei de-a doua veniri, atunci în jurul meu Domnul joacă exact aceiași farsă, care a fost jucată cu ucenicii mei  două mii de ani în urmă  la Ierusalim.
Astfel, avem un exemplu clasic de buclire a situației. Orice falsitate, orice trădare trebuie să aibă consecințe asupra elevului însuși. Iar orice situație care se joacă pe Pămînt trebuie să se încheie cu judecata lui Dumnezeu, adică cu examenele finale. Acest lucru devine clar atunci cînd observi repetarea evenimentelor istorice.

Dar ce înseamnă această farsă? Înseamnă doar un singur lucru, că s-a început judecata lui Dumnezeu,  ceea ce înseamnă că, după buclire va fi dat un nou scenariu. Noi știm, cu ce s-a încheiat procesul de judecare asupra lui Isus Hristos pentru poporul evreu și întreaga comunitate mondială. Cu acelaș lucru se va încheia și farsa de astazi. Toți cîinii care au lătrat deschis la fiul lui Dumnezeu au fost chemați la Împărăția lui Dumnezeu pentru judecată în seara aceasta. Și din moment ce ei au apărut instantaneu înaintea mea, tîrîinduse în genunchi, eu nu am vorbit cu ei de multă vreme. Privind obiceiurile lor de cîine, în funcție de rangul și autoritatea, dată mie de Dumnezeu Atotputernicul, eu i-am ordonat serviciilor de pedepsire să-i pună lasnțuri și să le lase  în subsolul nostru. Mulți reprezentanți ai ierarhiilor diabolești deja suferă acolo, vor ședea și cei care au îndrăznit să latre la fiul lui Dumnezeu în acel în timp ce El îndeplinește voia lui Dumnezeu pe Pămînt.

Pentru toți ceilalți care nu au participat la farsă, pot spune că lumea Pămîntului și-a încheiat pregătirea pentru trecerea la o nouă realitate. Deja în zilele apropiate pe Pămînt va fi activat un nou scenariu a dezvoltării lumii, înregistrat în Cartea Vieții, inclus în acțiunea reală. Toți oamenii de bunăvoință numaidecît vor trece prin căile unor noi călătorii și încercări interesante. Vor scoate din aceste încercări experiență bună a momentelor de viață. Dar nu toți vor putea să treacă examenele, pentru că Domnul cel Atotputernic își apropiază la Sine numai cei mai buni. El nu are nevoie de elevi de nota doi. Ei sunt așteptați de un viitor trist. Și cine îi este de vină? Ei înșiși nu vor să învețe, lasă singuri să se descurce.

Au trecut fix două mii de ani.  Pe harta lumii în chipul SUA a apărut Roma Antică.  Din nou este creat statul Israel și, desigur, din nou a avut loc venirea lui Isus Hristos.  Toate semnele sfîrșitului istoriei evreiești și începutul unui timp nou. Farsa se apropie de sfîrșitul ei. Finita la comedie!

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

5 × три =