Sveatoslav Mazur: Familia își va schimba configurarea

Noi vedem, cum lume s-a schimbat. Pe Pămînt a venit Sfînta Treime: Tatăl, Fiul și fiica – Maica Lumii. Fiul și fiica – aceștia sunt de la Adam și Eva. Aceasta este o dualitate, aceea, ce a fost pe Pămînt pînă acum. Aceasta este aceea, ce a creat șarpele ispititor. Dar, conform caduceului, lupta contrariilor este posibilă doar pînă la al cincelea nivel. Nivelul al șaselea presupune sfîrșitul luptei contrariilor, căci la schimbul luptei și a principiului “împarte și cucerește” vine principiul “unește și domnește”. Acesta este principiul iubirii. Căci doar iubirea, ce îi unește pe toții într-o singură structură, ar trebui să schimbe și singurul model simmetric al construirii, care este instabilă și care crează război permanent și neîncetat atît înăuntru unui singur om, cît și într-o familie, formată dintr-o femeie și un bărbat.
Iar dacă ne imaginăm, că lumea a trecut dintr-o stare plată, binară, într-o stare tridimensională volumetrică, atunci putem să realizăm, că o asemenea tranziție numită apocalipsă schimbă complet întreaga structură a vieții și a relațiilor pe planeta noastră.

Competitorul meu – șarpele ispititorul, dragonul roșu – diavolul, este trimis pe Mercur. Poporul ales va  înceta în curînd să existe, deoarece nu mai este nevoie să se pună un popor împotriva celuilalt.

http://indigolotos.info/6697/kniga-zhizni-svyatoslav-mazur.htm

Și, în cele din urmă, cel mai important lucru este că omul va primi posibilitatea să acționeze simultan în trei lumi: pămîntesc, cosmic și Divin. Triunitatea lui în creier va fi unită cu ajutorul sincronizatorilor într-un singur cristal al conștiinței și, astfel, omul însuși va deveni baza universului, pentru că în el va fi bazată cauza principală — Sfînta Treime.

Dar ce așteaptă celula societății noastre — familia? La urma urmei, dacă ne imaginăm uniunea unui bărbat și a unei femei într-o singură esență,  noi vom obține același model de construcție și chiar dacă se va sintetiza o trinitate într-o femeie și un bărbat și ei vor crea o familie împreună — în total vom obține un număr par, care este interzis după lege în modelul noii lumi triple. Astfel, ajungem la un nou model de construire a unei familii care, conform voinței lui Dumnezeu, și a figurii principale a construirii lumii Divine, care se numește tetraktis, unde fiecare dintre părți este triplă și este un om aparte.

Tetraktys

Noul model de construire a unei familii ar trebui să fie format din trei persoane. Și din moment ce pe Pămînt a venit matriarhatul, adică dominația feminină, o familie ideală ar trebui să fie construită din două femei și un bărbat, conectate dintre dînsele, și care sunt obligate de la început, conform virginității sale, să construiască un sistem de relații Divine. Și, fiind sigur, că ceea ce vorbesc acum nu se încadrează în capul minții bidimensionale a unui singur om, iar lumea este construită special ca șahul: o celulă este albă, cealaltă este neagră. Trecerea la sistemul triplu, adică la triunghiul iubirii, va uni mai mult masculinul și femininul cu lumea lui Dumnezeu și cu lumea Pămîntului. Căci o astfel de familie se va încadra în mod clar în canoanele cosmice de construcție sub formă de cristale a conștiinței și va deveni parte integrantă a acesteia.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

20 + 8 =