Sveatoslav Mazur: Eu sunt unicul stăpîn pe Pămînt

Atenției dumneavoastră se prezintă un clip video, unde eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spațial a Cavalerilor Mesei Rotunde gărzii lui Isus Hristos încep procesul de unificare a ordinului cosmic a cerului și a părții sale pămîntești. S-a întîmplat, ceea ce a fost spus de Hermes Trismegistus în lucrarea sa nemuritoare intitulată „Tablitele de Smarald“ : „Ce e sus, așa și e jos“.

Eu am intrat în structura spațiului unic și am creat un sistem care nu poate fi distrus. Am făcut ceea ce am spus preventiv – am tradus planeta noastră la al șaselea nivel de dezvoltare, nivelul de foc Divin. Astfel, am închis proiectul avraamic care împărțea omenirea în trei părți: evreiască, creștină și islamică, și am creat condițiile pe Pămînt, cînd toate părțile comunității internaționale au intrat sub controlul meu personal. S-a întîmplat aceea, ce a fost descris inițial pe emblema a capitalei a  vechiului principat moldovenesc Suceava – Gheorghe Biruitorul, care este simbolul al Ordinului meu, a lovit balaurul cu sulița sa și l-a pus să lucreze pentru sine însuși.

 

Sveatoslav Mazur V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Cine va câștiga: Duhul Sfânt sau sexul necontenit

Eu am decis să scriu acest articol pentru a explica semnificația fundamentală a luptei pentru viitorul întregii omeniri.

Oricare, cine citește ziare, privește televizorul, se folosește de Internet, poate realiza astfel de fapt, pe care îl impun sataniștii tuturor omenirii că viitorul întregii omeniri este necontestat. Este o monedă cripto, este o inteligență artificială, un robot uman și, în final, un spațiu transhumanist digital. Toate aceste concepte sunt legate de lumea satanei, pentru că ei personifică o nouă lume artificială, care emană din lumea consumului de animale, în care noi toți ajungem astăzi împreună cu voi.

Ei și cel mai important, că în această privință, este necesar, ca fiecare persoană sănătoasă să înțeleagă , că calitatea principală și unificatoare a lumii animalelor este un reflex necondiționat legat de înmulțirea corpurilor fizice ale lumii animalelor. Așa cum se spune la noi la vest — cu sex.

Anume această calitate atotcuprinzătoare, dorința de reproducere și este singura unire a tuturor lucrurilor vii în lumea relațiilor cu animalele. Și de aceea toate acțiunile au loc întotdeauna în jurul acestei calități.

Astăzi jucătorii globali au eliberat această reflecție de la orice tabu care a fost pusă în timpul evoluției întregii omeniri. Ce a creat condițiile de cădere totală.

Desigur, rezultatul unei astfel de căderi poate fi moartea întregii omeniri și tabăra de concentrare digitală, la care suntem toți chemați în mijloacele zombificării în masă.

Dar așa oare este într-adevăr creată lumea și omul însuși? Oare viitorul este pentru el o sinucidere non-alternativă?

Desigur, dacă omul ar fi fost pur și simplu un reprezentant al lumii animalelor, s-ar putea spune, că nu are viitor, căci el va fi distrus de el însuși. Dar omul, pe lângă principiul animal, poartă în sine și principiul Divin, pentru că el este creat în chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și aceasta înseamnă, că el deține inițial toate calitățile și oportunitățile disponibile pentru Tatăl Său — progenitorul, de la Dumnezeu. Și, bineînțeles, ca și în lumea animală, există o calitate cuprinzătoare în omul Divin, care este numit Duhul Sfânt, Cunoscătorul și Atotputernicul.

Așadar, lupta pentru viitorul întregii omeniri merge între aceste două principii. Reflexul autoreproducției fără tabuuri va prevala în om — și el a murit. Duhul Sfânt va birui în el și se va înălța.

Sunt sigur, că cineva va spune că aceste două calități în om există de la început, dar asta înseamnă că el, persoana, are o alegere alternativă. Aceasta și înseamnă, că aceste două calități într-o persoană sunt distanțate pe diferite părți ale unei axe. Spiritul este la vârf — acesta este al șaselea nivel al dezvoltării, iar centrul sexual de mai jos este al doilea nivel de dezvoltare. Semnificația construirii unei noi lumi Divine este de a pune un reflex uman necondiționat asociat cu lumea animală sub controlul strîns al Duhului Sfânt. Adică de a spiritualiza omul- animal, ridicându-l deasupra lumii diavolului. Sarcina sataniștilor este să nu permită omenirea să se unească cu Duhul Sfânt și să o conducă complet și fără echivoc într-un stat fiabil.

Anume aceste două sarcini și decid echipele opuse: războinicii lui Dumnezeu și legiunile lui satana. Și nu există alte sarcini primare pe planeta noastră.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr