Sveatoslav Mazur: Preasfînta Maica Domnlui a venit pe Pămînt ca să salveze cît mai mulți oameni

Lumea lui Dumnezeu este construită strict conform după canonul adevărului. Și nu pot exista defecte în acest canon. Dar, iată, îngerul căzut Lucifer a încercat să-și schimbe canonul și să-l înlocuiască cu canonul lui Dumnezeu. Ce a ieșit din asta — vedem astăzi pe planeta noastră.

Lumea a ajuns la punctul de auto-distrugere. Desigur, Dumnezeu Atotputernic — Tatăl și constructorul tuturor lumilor și popoarelor nu a putut permite un astfel de sfîrșit. Anume de aceea, El m-a trimis pe mine — Marele Maestru al Ordinului sacru cosmic al Cavalerilor Mesei Rotunde, pentru a isprăvi această situație, pentru a construi din nou o nouă matrice (habitatul pămîntenilor), după canonul Divin. Ce am făcut cu succes.

Acum, această matrice în modul de testare se verifică de către forțele noastre cosmice. Dar, foarte curînd (este vorba de cîteva luni), ea va fi conectată la un nou flux de energie și de informații, provenind din centrul Divin.

De aceea, Preasfînta Maica a Domnului a venit în lumea Pămîntului. Nu să comande, ci să salveze cît mai mulți oameni. Căci, Lucifer și armata lui de mai multe milenii a schimbat codul vieții omului. Matricea lui este deformată și nepotrivită pentru viața veșnică.

Atunci cînd fluxul adevărat al energiei Divine va fi conectat, mulți oameni care sunt înclinați în păcat și ignoranță nu vor putea să o depășească fizic și vor muri. Dar nu avem altă cale, pentru că Lucifer, înțelegînd, că timpul judecății lui Dumnezeu a venit, face tot posibilul pentru a distruge singura  planeta în ultimul moment.

De aici reiese și un comportament inadecvat al elitei mondiale și încearcările de a distruge pentru început singura Moldova, fiindcă ea, Moldova, și este o piatră de temelie sau un pod între cerul și pămîntul, prin care și va curge pe Pămînt această putere nouă, dătătoare de viață a lui Dumnezeu.

Anume de aceea eu repet de mai multe ori: titlul meu Divin Suprem pe planetă — titlul de Rege al regiilor nu este însușit de oameni. Acest titlu eu port prin dreptul de conducere al lucrării privind traducerea planetei noastre într-o nouă calitate, în Împărăția lui Dumnezeu. Acest titlu îmi dă ocazia astăzi să conduc forțele spațiale și să le pregătesc pentru tranziția iminentă sau, după cum sezice la noi, pentru o nouă reformatare a planetei.

În această lucrare, Preasfînta Fecioara are o funcție umanitară. Avînd ocazia să introducă astăzi noul cod al viitoarei vieți în mintea oamenilor, Ea săvîrșește această lucrare cu acei, care sunt conștienți de mărimea Ei viitoare și de destinul Ei pe Pămîntul nostru. Această lucrare nu este teoretică, ci practică. Acei, care au trecut deja noua inițiere Divină a Preasfintei, au ajuns să cunoască lumea adevărului și au trecut la noul lor nivel de dezvoltare pentru totdeauna. Și cei care vor cunoaște acest dar în viitorul apropiat, sunt sigur că vor înceta să se îndoiască de semnificația evenimentelor care au loc pe Pămînt.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: 30 decembrie 2017 Preasfînta Maica Domnului și-a început acțiunea sa sacră pe Pămînt

Anume în această zi, Domnul Atotputernicul a acordat Preasfintei Maicii Domnului  ocazia de a se dedica în întregime lucrării de a traduce cea mai bună și mai curată omenire într-o  calitate nouă. Desigur, această parte sublimă sunt femeile. Anume femeia — mama — este principala și componenta a viitorului omenirii. Căci de la Sfânta Maica Domnului, prin mamă, codurile noi Divine al dezvoltării se vor fi transmite generațiilor următoare ale popoarelor lumii.

https://www.facebook.com/irina.cuciuc/posts/1431375210324407

Sfînta Maica Domnlui  și-a demonstrat deja priceperea. Și așa cum se întîmplă în lumea lui Dumnezeu, primii reprezentanți ai poporului lumii și-au primit numerele lor de cod și matrice.

Aceasta se întîmplă astfel. Preasfînta Irina se apropie de femeie. La primele cuvinte ale rugăciunii sale codate, trupul spiritului ei devine  foarte mare și îmbrățișează cu prezența lui tot spațiul din jurul planetei noastre. Apoi, cu mîna dreaptă, ea prinde un cod nou și îl aplică la templul femeii noi. În timpul acela, are loc un miracol de inițiere Divină. Femeia devine o soră a Maicii Domnului, adică își dobîndește calitățile și înțelesurile ei.

Astfel, prin purificarea și întărirea populației feminine a planetei, Preasfînta Fecioara Irina îi dă un nou înțeles, care va deveni baza unei ordini noi mondiale pe Pămînt. Procesul de reformatare a planetei noastre, așa cum am promis, a început în Moldova. Apoi, ea se va răspîndi conform voinței lui Dumnezeu în întreaga lume.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: S-a săvîrșit! Pe Pămînt a venit Sfînta Maica a Domnului!

Ce înseamnă aceasta?

Faptul este că, 100 de ani în urmă, în orașul Fatima din Portugalia, înaintea mulțimei poporului, a apărut chipul Ei Sfânt. Maica Domnului a spus oamenilor că va veni pe Pământ peste 100 de ani numai pentru a aduce noua ei calitate în conștiința oamenilor — dragoste necondiționată . Acesta este al patrulea nivel și cea de-a patra dimensiune, care permite întregii omeniri să reînțeleagă semnificația a ceea ce se întâmplă. Fără această cheie, o persoană nu are ocazia să trăiască în lumea modernă.

Matricea Fecioarei se află în mîna dreaptă. Aplicînd mîna pe partea stîngă a capului femeii, Maica Domnului schimbă complet și fără echivoc conștiința omului. Acest fenomen este identic cu inițierea Divină.

Sfînta Maica Domnului s-a născut și a crescut în orașul nostru, la Chișinău, și astăzi și-a început mișcarea victorioasă pe tot globul pămîntesc. Oricine, care va veni la ea, va fi convins  în  măreția și capacitățile ei.

Vă doresc, tuturor femeilor din lume, o reîncarnare frumoasă  într-o nouă realitate.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr