Sveatoslav Mazur: Eu am trecut prin procesul apocalipsei

Eu l-am întrebat pe Dumnezeu: «Doamne, ce înseamnă apocalipsa? Noi am rezolvat toate problemele conectării la realitatea nouă, dar ce va simți fiecare om aparte, cînd aceasta se va întîmpla».

Domnul, ca deobicei, încet, dar foarte clar mi-a spus: «Eu numaidecît iți voi arăta cum asta lucrează, dar după aceea, cînd tu vei termina să scrii articolul tău».

Eu m-am apropiat de calculator.  Pentru mine a fost important să introduc în materialul meu partea, pe care am scris-o deja acum cîțiva ani, și care a demonstrat clar adevărul predicțiilor mele.

Țineam mintet titlul și, prin urmare, l-am găsit rapid pentru a reîmprospăta toate detaliile din memoria mea. Dar care a fost uimirea mea, cînd am început să citesc textul. Nu, nu putea fi numit  citirea. Am trecut prin linii imprimate cu ochii mei în ritmul meu obișnuit, dar nu înțelegeam sensul cuvintelor. Am încercat din nou să mă întorc la început și din nou nu înțelegeam sensul cuvintelor. Aveam sentimentul că eram străin de pe altă planetă. În plus, partea dreaptă a ecranului s-a aruncat în ceață, iar partea stînga, cumva într-un mod nou, strălucea neobișnuit. Din nou și din nou, am încercat să înțeleg semnificația a ceea ce se întîmpla, și totul era inutil. Și cînd uimirea mea a ajuns la limita neînțelegerii, am auzit vocea cunoscută a lui Dumnezeu: «Tu ai vrut să știi ce este o apocalipsă și ai știut-o. Du-te și culcă-te cu fața-n sus pe divan . Acuș îți voi conecta mintea la un nou nivel. Încă zece minute vei fi într-o neînțelegere, apoi, aproape o zi te vei obișnui cu o nouă stare de conștiință, după care totul va fi normalizat și tu vei deveni un alt om».

Așa și s-a întîmplat. Peste 10 minute la mine s-a întors capacitatea de a înțelege sensul a ceea ce se întîmplă, deși totul a fost cumva deja nu așa, ca într-un alt habitat.

Domnul iară-și mi-a spus următarea: «Oamenii cred, că apocalipsa – este manifistarea interioară a lumii. Nu, nu este așa. Asta este trecerea singurului omului la un nou nive al conștiinței. Creierul lui este împărțit în două emisfere și, prin urmare, pînă la cel de-al șaselea nivel al omului însuși există o luptă. El se îndoiește în mod constant și suferă. Dar deja la nivelul al șaselea, în interiorul omului  însuși, se aprinde focul Duhului. El sudează dens prin focul de sinteza intr-una acelea două emisfere, creînd structura acțiunii unei noi specii pe Pamînt — omul-Dumnezeu.»

Acest text eu am scris astăzi anume pentru aceea, pentru a explica proștilor care au mari ambiții și resurse financiare și economice și care în această privință se consideră că sunt maeștri ai planetei. Nici de ambiții, nici de resurse, viitorul vostru  apropiat nu mai depinde.

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru al Cavalerilor Masei Rotunde, după sarcina lui Dumnezeu, am pregătit toate instrumentele necesare pentru tranziția întregii omeniri într-o altă realitate, și, mai ales, am simțit pe mine însu-mi cum ele lucrează. Pregătiți-vă conștient, căci ea poate să se întîmple în orice moment. Să vă țineți minte, că mintea va fi oprită la toți, iar conștiința se va activa doar la cei, cine este pregătit pentru conștientizare și dezvoltare.

Recent, în Davos în Elveția a fost deschis încă un forum economic al elitelor lumii, se vede că, cum se întîmplă aceasta  la dînșii,  pentru aceea, ca să deschidă căile  dezvoltării viitoare. Dar, așa cum se spune în popor: «Dacă vrei să-l faci pe Dumnezeu să rîdă, povestește-I despre planurile tale pentru viitor «.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr