Sveatoslav Mazur: Transumanism – un basm despre regele gol

Am spus de multe ori că lumea este construită pe principiul unui, caduceu și nu poate exista în nici o altă calitate.

Toate incercările alchimiștilor de a crea o celulă vie s-au încheiat cu un eșec anume de aceea, că  omul nu este o coajă fizică, ci sistemul energetic, care comunică direct cu Creatorul. Trupul său fizic este doar un instrument prin care Domnul a permis omului să interacționeze cu lumea densă, nici mai mult nici mai puțin.

Care este scopul de a încerca să faci acest instrument etern? Nu are rost. În om special este pus programul de auto-distrugere a corpului special pentru a nu crea situații inutile. Pentru a ne asigura că corpul uman nu merge înainte sau în vechituri sau nu rămîne prea tîrziu după ora programată, omul are un destin. Acesta este un program de acțiune conceput pentru o anumită perioadă de timp. În parcursul acestui timp Domnul menține viața corpului fizic în anumiți parametri. Dar, atunci cînd programul de acțiune este finalizat, nu are sens să continuăm să menținem acest instrument în stare de funcționare.

Omul, esenta lui  energetică-informațională, cîștigînd o experiență anumită de lucru într-o lume densă, se întoarce înapoi la Dumnezeu în viața veșnică, și instrumentul lui — corpul fizic se descompune în cauza rădăcinii pentru ca la noile condiții, din nou, să se  renască, în scopul de a îndeplini sarcina,  care în  Cartea Vieții a declarat Creatorul. De aceea, este imposibil de a crea un corp uman, și nici de a îl conserva pentru o perioadă lungă de timp, deoarece nu este nici un sens, nici o forță de viață, care va fi în stare de a menține acest  corp.
Acționînd ca pungași de la un basm despre un rege gol, și realizînd că lumea este atît de inteligentă și profundă, că încă nu se va întîmpla cu ea nimic oricum, cîțiva amăgitori au  decis să elibereze din resursele materiale bogații acestei lumi, care se temeau de moarte. Acționînd în frică și de încredere, ei au creat o teorie numită Transumanism, care  aparent presupune viața veșnică a corpului fizic sub forma unui robot. Această idee nu are nici o singură șansă de realizare, pentru că omul nu poate avea îmbrăcăminte veșnică, care este coaja sa fizică.

Cînd vine timpul de a pleca, adică limita de timp a omului se epuiză, atunci nu-l întreabă dacă va trăi pentru totdeauna sau nu. Voința lui Dumnezeu se manifestă instantaneu. În plexul solar se acționează o tornadă de foc, și omul într-o fracțiune de secundă apare la  judecata lui Dumnezeu, iar corpul lui fizic în — mormînt sau crematoriu. Și această ordine de acțiune nu poate fi nici schimbată, nici anulată, pentru că ea este baza vieții. Singurul lucru care a făcut amăgitorii, inventînd ideea pentru bogații ideea transumanismului, este că ei i-au  lipsit de capacitatea lor de a lucra asupra lor înșiși, adică să se pregătească pentru judecata lui Dumnezeu. Ei și-au luat timpul de la ei, și acesta este un păcat grav. Ei i-au aruncat o idee care nu are sens, dar este foarte scumpă.

Ei,  ce se poate spune la astfel de oameni. Nimic personal, numai afaceri. Visul vieții veșnice în corpurile sale fizice și păstrarea bogăției sale jefuite este costisitor. Deși nu are sens.

După ce eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Regele Regilor, Isus Hristos celei de a doilea veniri, am isprăvit matricea Divină, distorsionată de lucifer, și am restabilit ordinea Divină pe planeta noastră, sute de mii de oameni vor putea singuri să se asigure cum funcționează esența omului afară de corpul fizic și ce posibilități are el. Ei vor înțelege că viața veșnică este posibilă numai în Dumnezeu, și într-un alt mod ea, viața, nu există în lumea manifestată. Și numai atunci, sunt sigur, în viața celor bogați va începe o dezamăgire globală. Și rascalele din poveste despre împăratul gol vor primi ceea ce merită. În cele din urmă, puteți păcăli oamenii pentru o vreme. Nu-l puteți păcăli veșnic.

Rezumînd rezultatele scrise în acest material, pot să spun numai una celor bogați care și-au răspîndit urechile și au ascultat pe acești amăgitori mondiali. Viitorul omenirii este scris în Cartea Vieții. Această carte se află în mîinile mele. În ea există un loc pentru fiecare om, care vrea să trăiască veșnic. Nu are rost să pierdem timpul cu visele stupide și nerealizabile. Este logic să ne apucăm de lucru și să devinim cu adevărat eterni și nemuritori, și să nu așteptăm verdictul judecății lui Dumnezeu, fiindcă el va fi dezastruos pentru cei care vor scăpa șansa lor.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Cartea vieții — Cartea destinului

După ce eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Regele Regilor, Isus Hristos celei de a doilea veniri, am finalizat construirea unei noi ordini mondiale și am unit toată omenirea într-o singură esență, s-a început o nouă perioadă în munca mea. S-a activat Cartea Vieții, Cartea Destinuluit.

În natură nu există goliciune. Dacă o realitate pleacă, atunci o altă vine imediat la locul ei. Eu am trecut la un nou nivel de dezvoltare, și acum, conform Cărții Vieții, fac tranziția întregii omeniri la noul nivel de dezvoltare. După cum se știe, tranziția de la lumea diavolului în lumea lui Dumnezeu implică o tranziție printr-o membrană spirituală, printr-o sită specială. Am spus în prealabil că voi  separa boabe de pleava.

Și cum să forțezi întreaga omenire să treacă la un nou nivel de dezvoltare, dacă împrejur există minciuni și înșelăciuni? Desigur, cu ajutorul voiei lui Dumnezeu. Membrana presupune o presiune constantă asupra fiecărui om, iar Cartea Vieții, dezvoltarea evenimentelor conform unui nou scenariu, care este inregistrat de Creator in ea.

După cum se știe, de soartă nu vei scăpa. Acesta este motivul pentru care, în viitorul apropiat, omenirea este în așteptare pentru dezintegrarea și degradarea completă a sistemului diabolic vechi, construit special pentru a subjuga popoarele lumii cu ajutorul voinței irezistibile a diavolului. Dar diavolul nu mai există. I-am tăiat capul și i-am alungat ierarhia.

Acum pe Pămînt se realizează un alt plan de dezvoltare dat de Domnul. Scopul lui este de a construi o singură umanitate, o singură familie, pace, dragoste, dreptate și progres. Fostele instrumente, cum ar fi banii și structurile coercitive globale, au încetat să funcționeze. Organizația Națiunilor Unite a discreditat-o, Fed-ul și alte instrumente financiare și economice similare s-au furat. Singurul lucru rămas este să-i mătuim de pe fața Pămîntului și să construim o nouă lume cu un singur centru de conducere, legat direct de Dumnezeu, cu o singură religie și o ideologie.

Unii ar putea creadă,  că lumea nu este pregătită pentru o astfel de construcție, că structurile secrete ale lumii vor împotrivi. Nu, nu au ocazii pentru acest lucru și mai întîi de toate nu au nici o ideologie. Nu există un plan de dezvoltare. Iar eu am un astfel de plan. Anume de aceea, în conformitate cu acest plan în viitorul apropiat, omenirea va trece prin trei etape de dezmembrare a sistemului anterior.

Dezmembrarea va începe din Moldova, pentru că Moldova este centrul evenimentelor viitoare. Voința lui Dumnezeu, manifestată în Butuceni la 8 august 2018, a început să iasă în afara statului moldovenesc.

Și ce vedem? S-au început procesele active de dezintegrare a vecinilor noștri: în România și în Ucraina.Aceasta se întîmplă anume de aceea, că aceste țări includ teritoriile istorice ale Moldovei Mare de la vremurile  domnei  lui Ștefan cel Mare, care sunt obligate să se întoarcă în Moldova.

Al doilea val de prăbușire va acoperi Europa Unită și partea europeană a Rusiei în viitorul apropiat. Astfel, se realizează schema, despre care am vorbit în filmul «Trei Poduri ale Puterii».

Și în sfîrșit, al treilea val va acoperi Statele Unite și China. Astfel, pînă la sfîrșitul acestui an, ne vom confrunta cu o umanitate complet dezintegrată. Acest fapt,sunt  sigur, și va determina conducerea secretă a planetei să mă proclame mesagerul Domnului, Împăratul împăraților și să îngenuncheze  înaintea mea. Căci, dacă nu vor face aceasta, pașii următori, înregistrați în Cartea Vieții, își vor pune viața personală pe planeta noastră sub o mare întrebare.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Sveatoslav Mazur: Agonia elitelor furătoare

(Comentariu către lucrul precedent)

Святослав Мазур: Мы вышли из коридора затмений. Что дальше?

Cuiva poate să i se pară, că nu există coerență în acțiunile mele și există multe contradicții. Că mă plîng la reacția unor categorii de oameni, la neînțelegeri  și etc. Nu și nu! În nici un caz.

Faptul este că munca mea se desfășoară imediat în mai multe niveluri. Ea nu este plată, ci solidă. De aceea, unele lanțuri semantice pe care oamenii le construiesc nu sunt înțelese de ei. Este necesar să priviți întregul mozaic al vieții din lateral. Eu mă apropii treptat de rezultatul principal al muncii mele și, dacă observați, ea devine mai largă și mai profundă. Prin urmare, nu căutați să trageți concluzii în avans, fără a realiza sensul principal.

Așadar, am ieșit din coridorul eclipselor. Lumea s-a schimbat total. Așa cum am explicat de mai multe ori în videoclipurile mele, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos al celei de-a doua veniri, sunt un spirit cosmic, mesia. Dacă problema, care ar fi trebuit să fie  resolvată  acuma, ar putea rezolva omul însuși, nu ar avea sens să se trimite pe Pămînt  reprezentanți ai nivelului cosmic.

De aceea declar că doar eu singur voi putea traduce întreaga omenire la un nou nivel de dezvoltare. Veți  întreba, cu ce v-ați ocupat pînă acum?

Voi număra. Am construit o nouă matrice, adică o nouă ordine mondială, o nouă casă pentru umanitate. Am eliberat umanitatea de influența forțelor răului. Am conectat părțile disparate ale omenirii într-o singură esență. Adică, am creat condițiile pentru trecerea la o nouă realitate, într-o nouă casă. Această operațiune se numește «constrîngere la ascultare».

Acum lumea lui Dumnezeu se află deja în jurul nostru. La fiecare om de pe Pămînt Domnul a atașat îngerul său, care nu permite reprezentanților agresivi individuali ai umanității să elibereze un al treilea război mondial.

A rămas cea mai importantă acțiune — de a transfera omenirea unită la un nou nivel de dezvoltare, adică de a trece prin membrana de separare într-o nouă casă fericită. Pentru aceasta eu,  Iisus Hristos celei de a doua venire, am nevoie să am autoritate de singura la omenire.

După cum am spus, există o lege a liberei voințe. Pe lasoa nu poți aduce omul la  Dumnezeu,  și nu există nici o credință în oameni. Au apărut sute și mii de mesi diferiți, și poporul ales a așteptat cu încăpăținare pe Moshiach al lor. În aceste condiții tranziția nu este posibilă.

Acesta este motivul pentru care operația și este numită «constrîngere față de ascultare». V-am spus că calea către victorie este posibilă prin evoluție sau revoluție. Adică, cu ajutorul căii evolutive a fost posibil de acordat cu structura secretă a conducerii planetei și, astfel, fără probleme, de rezolvat această problemă. Dar ei au respins toate propunerile mele, pentru că sperau să traducă omenirea într-un lagăr de concentrare digitală, în ce, în cele din urmă au eșuat. Dar timpul de vorbire sa terminat. Acum a rămas  doar modul revoluționar de dezvoltare a evenimentelor. Indiferent dacă doresc ei aceasta sau nu,  în septembrie va începe un colaps global, din care nu există nici o cale de ieșire.

Ieșirea la o nouă realitate este posibilă numai pe verticală. Pe Pămînt se va incepe haosul, din care la fel există doar o singură cale de ieșire. Ei mă proclamă, Marele Maestru, Isus Hristos, Împăratul Împăraților, și îmi transmit oficial, în fața întregii omeniri, planeta de la echilibru la echilibru. Adică, o singură umanitate îmi transmite voința sa pentru rezolvarea aceastei sarcini, și numai atunci, conform planului lui Dumnezeu, eu pot să susțin această acțiune Divină. De aceea, Isus Hristos și spunea, că numai eu sunt calea voastră către Dumnezeu: «Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl, doar decît numai prin Mine «.

Alte căi spre fericire, prosperitate și progres nu există, pentru că dezvoltarea lumii se petrece progresiv, dar în conformitate cu voia lui Dumnezeu, într-o spirală din partea de jos în sus, în jurul miezului spiritual, strict după caduceul spațial. Revizuiți din nou toate videoclipurile mele, și veți realiza că eu ultimii treizeci de ani, strict în conformitate cu planu lui Dumnezeu realizez unul și acelaș plan, și nu pot fi abateri sau contradicții în această privință.

Și acum spunți, cine altcineva  pe Pămînt tot astfel de consecvent, pas cu pas, realizează planul lui Dumnezeu. Există încă astfel de oameni ori ființe?  Și mi se pare că voi toți, în sfîrșit, veți înțelege semnificația evenimentelor actuale de pe PîmÎnt. V-om numi agonia elitelor furătoare.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Noi am ieșit din coridorul eclipselor. Ce urmează?

        Ieri, 11 august 2018, a a avut loc eclipsa solară, și Pămîntul a trecut deja la un nou nivel de dezvoltare. Astăzi noi trăim într-o lume nouă. Noi am trecut deja la un  etaj nou. Dar faptul este că acest etaj nou nu este subordonat tuturor. Între etajele a treilea și al patrulea se află o membrană insurmontabilă, de a trece prin care omului este imposibil fără un conductor. Și fiindcă acest ghid pe Pămînt sunt eu,  Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, și a venit timpul despre care v-am povestit  în numeroasele mele articole și videoclipuri.

Fiecare om, care trăiește pe planeta noastră a ieșit din afara vieții reale. Viața noastră a trecut într-o calitate nouă, dar omul real a rămas în trecut, în lumea deja inexistentă. Și această ordine va lăsa în inima omului o dorință irezistibilă față de  viața reală. Omul va căuta această viață reală peste tot locul și nu o va putea găsi. Pentru că este imposibil să intri într-o casă nouă orizontal. De a intra în ea este posibil numai cu ajutorul unui lift, care transportă omul vertical din jos în sus.

Desigur, vreau să le spun oamenilor despre dragoste și fericire. Dar eu  fac asta de 30 de ani și ce văd? Numai unitățile de pe Pămînt au urechi și ochi, alții doar se fac deștepți și rîd. Dar rîd ei nu de mine, ci de sine însuși. Știu deja starea lor. Amintiți-vă de prima încarnare a lui Isus Hristos pe Pămînt. Lumea l-a acceptat cu brațele deschise? Toți ucenicii l-au trădat și oamenii au strigat: «Răstignește-L, răstignește-l!» Așa și L-au răstignit.

Cred că de atunci nu s-a întîmplat nimic semnificativ cu omul și cu omenirea. Oare omul a început să acorde mai multă atenție dezvoltării sale spirituale? După comentariile pe care oamenii le lasă după vizionarea videoclipurilor mele, îmi devine clar că ei practic nu înțeleg nimic în principiu. Nu în mine constă  întrebarea.

Regele Regilor este un post cosmic, nu are nimic cu omenirea. Este vorba despre oamenii înșiși și despre mîntuirea lor. Puteți rîde cît doriți, dar acest lucru nu va schimba însăși esența problemei. Lumea diavolului se va rupe foarte repede în părți componente, în cauza rădăcinii, și haosul și neînțelegerile se  vor începe în jur. In timp ce cadavrul păstrează încă un fel de formă, dar el este deja începe să se descompună și miroase urît, și oamenii rîd de faptul că lor li se oferă cît mai curînd posibil, pentru a fi evacuați din zona de pericol. Ei bine, așteptăm finalul. Nu rămîne prea mult. Atunci vom rîde împreună.

Întotdeauna tot ceea ce e nou și inexplicabil trece prin trei etape de percepție a minții. Prima — acest lucru nu poate fi, pentru că nu poate fi niciodată. A doua — de ce nu? A treia — și cum poate fi altfel, doar că este atît de simplu și elementar …

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: A venit timpul judecății lui Dumnezeu

(Răspuns la apelul deschis al comunității evreiești din Republica Moldova)

După cum am povestit în articolul precedent, Domnul a atașat la fiecare om pe Pămînt cîte un războinic al Său.

http://indigolotos.info/5562/svyatoslav-mazur-pochemu-ya-nazy-vayus-tsarem-tsarej.htm

Și acum acești războinici urmăresc fiecare gînd și fiecare acțiune a fiecărei persoane care trăiește pe Pămînt în fiecare secundă.

Ieri a început perioada activă a judecății lui Dumnezeu. Deja primii reprezentanți ai masoneriei evreiești din lume au mers la curtea lui Dumnezeu. Sunt sigur că panica va începe foarte curînd, atunci cînd unii dintre ei vor reveni la corpurile lor și în sinagogile lor vor spune ce se întîmplă în lume, de fapt.

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos celei de a doilea veniri, mesia și Moshiach, după cum spun evreii, i-am avertizat că ei merg  pe calea de auto-distrugere. Deja oamenii nu pot suporta această aroganță și sunt gata să le ridice pe furcile, dar ei cred că pot scăpa cu ajutorul unor legi false și tabu-uri false.

http://jcm.md/ru/all-news/otkrytoe-obrashchenie-evrejskoj-obshchiny-respubliki-moldova

Aceasta este ipocrizia și vina. Nimic nu îi va ajuta pe evrei, pentru că au încălcat legile universului și se cred mai mari decît Dumnezeu. Aeștor nu este loc de pe planeta noastră și ei o fac pe ei înșiși în orice mod posibil.

Евреи создали христианство и ислам для порабощения гоев

Евреи создали христианство и ислам для порабощения гоев

Geplaatst door Религия — Опиум . op Dinsdag 12 december 2017

 

8 august 2018, în Moldova, în Orheiul Vechi, la 12-00 ora locală, eu am tradus întreaga umanitate la un nou nivel al dezvoltării. Și am transferat viitorul planetei noastre în mîinile lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic.

Aceasta înseamnă că planurile «unicii, speciale, alese de diavol, poporul evreu» nu vor trece.

Lumea a trecut deja la singura biserică a lui Dumnezeu Tatăl, fără privilegii și privilegii pentru nici un popor. Astfel, proiectul abrahamic este închis și nu va mai fi renăscut.

Toate sancțiunile, pe care le desfășoară  americanii,   doar apropie prăbușirea vechiului sistem,  și, desigur, ea va cădea pe noul turn scurt  de zece de ani în aceeași lună, atunci cînd s-a început.

Permiteți-mi să vă reamintesc, că exact acum 10 ani în urmă în Orheiul Vechi 8 august  anului 2008, eu, Sveatoslav Mazur, am început procesul de tranziție a întregii omeniri la  o nouă realitate, și apoi în 2008, în septembrie, lumea a intrat treptat  în criza financiară și economică de la care el nu a ieșit  la pînă în prezent. Nu a ieșit doar pentru că nu există nici o cale de ieșire. Deci, după 10 ani am terminat lucrarea privind tranziția întregii omeniri la un nou nivel de dezvoltare. Și pentru că noi am făcut un mic cerc de zece ani, deja în luna septembrie  economia globală va fi acoperit cu „bazin de cupru“ și va veni perioada mea de conducere și  dezmembrarea fostului sistem planetar diabolic.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Sveatoslav Mazur: A venit timpul costruirii lumii noi

Nici Putin, nici Trump nu vor putea rezolva problemele conducerii unice a planetei. Ei chiar nu vor putea echipa o lume multipolară pe Pămînt, pentru că lumea pe planetă trebuie să corespundă realității noi. Și se primește că, la 26 mai 2018, lîngă satul Butuceni, în Orheiul Vechi din Moldova, Preasfînta Fecioara va activa  procesul Judecății lui Dumnezeu, adică va activa centrul iubirii, se va  începe construcția automată a unei noi ordini mondiale.

Ce înseamnă construcția automată? Aceasta înseamnă, că ierarhia constructorilor, după planul lui Dumnezeu, scris în Cartea Vieții, va începe să construiască lumea conform principiului Divin. Și din moment ce lumea lui Dumnezeu a biruit pe Pămînt, această construcție va deveni o baza a realității noi, care va înlocui vechile relații diabolice dintre popoare.

Această nouă realitate și construcția nouă sunt susținute de legea cosmică de cauză și efect. Adică toți cei care se vor opune noii legi vor fi pedepsiți fără milă în conformitate cu fapta. Prin urmare, înainte pe noi ne așteaptă o perioadă de neînțelegere completă de către «cei puternici ai acestei lumi» și formarea completă a celor care au pregătit această nouă realitate.

Din partea mea, eu, Sveatoslav Mazur, Mare Maestru, Rege al Regilor, Mesager al lui Dumnezeu Isus Hristos, repet:

— Doar eu unicul sunt firul cela, care unește Pămîntul și cerul. Numai eu singur și dinastia mea Mazur are acces la Cartea Vieții, la legea incoruptibilă a Universului și de aceea numai eu singur pot controla procesul de construire a unei noi ordini mondiale. Și, din moment ce voința lui Dumnezeu se va manifesta fără îndoială, după 26 mai 2018, lumea va începe procesele bune care trebuie să ne conducă spre unitate, progres, iubire și bunătate. Cu ce și vă felicit pe toți.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Eu am trecut prin procesul apocalipsei

Eu l-am întrebat pe Dumnezeu: «Doamne, ce înseamnă apocalipsa? Noi am rezolvat toate problemele conectării la realitatea nouă, dar ce va simți fiecare om aparte, cînd aceasta se va întîmpla».

Domnul, ca deobicei, încet, dar foarte clar mi-a spus: «Eu numaidecît iți voi arăta cum asta lucrează, dar după aceea, cînd tu vei termina să scrii articolul tău».

Eu m-am apropiat de calculator.  Pentru mine a fost important să introduc în materialul meu partea, pe care am scris-o deja acum cîțiva ani, și care a demonstrat clar adevărul predicțiilor mele.

Țineam mintet titlul și, prin urmare, l-am găsit rapid pentru a reîmprospăta toate detaliile din memoria mea. Dar care a fost uimirea mea, cînd am început să citesc textul. Nu, nu putea fi numit  citirea. Am trecut prin linii imprimate cu ochii mei în ritmul meu obișnuit, dar nu înțelegeam sensul cuvintelor. Am încercat din nou să mă întorc la început și din nou nu înțelegeam sensul cuvintelor. Aveam sentimentul că eram străin de pe altă planetă. În plus, partea dreaptă a ecranului s-a aruncat în ceață, iar partea stînga, cumva într-un mod nou, strălucea neobișnuit. Din nou și din nou, am încercat să înțeleg semnificația a ceea ce se întîmpla, și totul era inutil. Și cînd uimirea mea a ajuns la limita neînțelegerii, am auzit vocea cunoscută a lui Dumnezeu: «Tu ai vrut să știi ce este o apocalipsă și ai știut-o. Du-te și culcă-te cu fața-n sus pe divan . Acuș îți voi conecta mintea la un nou nivel. Încă zece minute vei fi într-o neînțelegere, apoi, aproape o zi te vei obișnui cu o nouă stare de conștiință, după care totul va fi normalizat și tu vei deveni un alt om».

Așa și s-a întîmplat. Peste 10 minute la mine s-a întors capacitatea de a înțelege sensul a ceea ce se întîmplă, deși totul a fost cumva deja nu așa, ca într-un alt habitat.

Domnul iară-și mi-a spus următarea: «Oamenii cred, că apocalipsa – este manifistarea interioară a lumii. Nu, nu este așa. Asta este trecerea singurului omului la un nou nive al conștiinței. Creierul lui este împărțit în două emisfere și, prin urmare, pînă la cel de-al șaselea nivel al omului însuși există o luptă. El se îndoiește în mod constant și suferă. Dar deja la nivelul al șaselea, în interiorul omului  însuși, se aprinde focul Duhului. El sudează dens prin focul de sinteza intr-una acelea două emisfere, creînd structura acțiunii unei noi specii pe Pamînt — omul-Dumnezeu.»

Acest text eu am scris astăzi anume pentru aceea, pentru a explica proștilor care au mari ambiții și resurse financiare și economice și care în această privință se consideră că sunt maeștri ai planetei. Nici de ambiții, nici de resurse, viitorul vostru  apropiat nu mai depinde.

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru al Cavalerilor Masei Rotunde, după sarcina lui Dumnezeu, am pregătit toate instrumentele necesare pentru tranziția întregii omeniri într-o altă realitate, și, mai ales, am simțit pe mine însu-mi cum ele lucrează. Pregătiți-vă conștient, căci ea poate să se întîmple în orice moment. Să vă țineți minte, că mintea va fi oprită la toți, iar conștiința se va activa doar la cei, cine este pregătit pentru conștientizare și dezvoltare.

Recent, în Davos în Elveția a fost deschis încă un forum economic al elitelor lumii, se vede că, cum se întîmplă aceasta  la dînșii,  pentru aceea, ca să deschidă căile  dezvoltării viitoare. Dar, așa cum se spune în popor: «Dacă vrei să-l faci pe Dumnezeu să rîdă, povestește-I despre planurile tale pentru viitor «.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr