Sveatoslav Mazur: Agonia elitelor furătoare

(Comentariu către lucrul precedent)

Святослав Мазур: Мы вышли из коридора затмений. Что дальше?

Cuiva poate să i se pară, că nu există coerență în acțiunile mele și există multe contradicții. Că mă plîng la reacția unor categorii de oameni, la neînțelegeri  și etc. Nu și nu! În nici un caz.

Faptul este că munca mea se desfășoară imediat în mai multe niveluri. Ea nu este plată, ci solidă. De aceea, unele lanțuri semantice pe care oamenii le construiesc nu sunt înțelese de ei. Este necesar să priviți întregul mozaic al vieții din lateral. Eu mă apropii treptat de rezultatul principal al muncii mele și, dacă observați, ea devine mai largă și mai profundă. Prin urmare, nu căutați să trageți concluzii în avans, fără a realiza sensul principal.

Așadar, am ieșit din coridorul eclipselor. Lumea s-a schimbat total. Așa cum am explicat de mai multe ori în videoclipurile mele, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos al celei de-a doua veniri, sunt un spirit cosmic, mesia. Dacă problema, care ar fi trebuit să fie  resolvată  acuma, ar putea rezolva omul însuși, nu ar avea sens să se trimite pe Pămînt  reprezentanți ai nivelului cosmic.

De aceea declar că doar eu singur voi putea traduce întreaga omenire la un nou nivel de dezvoltare. Veți  întreba, cu ce v-ați ocupat pînă acum?

Voi număra. Am construit o nouă matrice, adică o nouă ordine mondială, o nouă casă pentru umanitate. Am eliberat umanitatea de influența forțelor răului. Am conectat părțile disparate ale omenirii într-o singură esență. Adică, am creat condițiile pentru trecerea la o nouă realitate, într-o nouă casă. Această operațiune se numește «constrîngere la ascultare».

Acum lumea lui Dumnezeu se află deja în jurul nostru. La fiecare om de pe Pămînt Domnul a atașat îngerul său, care nu permite reprezentanților agresivi individuali ai umanității să elibereze un al treilea război mondial.

A rămas cea mai importantă acțiune — de a transfera omenirea unită la un nou nivel de dezvoltare, adică de a trece prin membrana de separare într-o nouă casă fericită. Pentru aceasta eu,  Iisus Hristos celei de a doua venire, am nevoie să am autoritate de singura la omenire.

După cum am spus, există o lege a liberei voințe. Pe lasoa nu poți aduce omul la  Dumnezeu,  și nu există nici o credință în oameni. Au apărut sute și mii de mesi diferiți, și poporul ales a așteptat cu încăpăținare pe Moshiach al lor. În aceste condiții tranziția nu este posibilă.

Acesta este motivul pentru care operația și este numită «constrîngere față de ascultare». V-am spus că calea către victorie este posibilă prin evoluție sau revoluție. Adică, cu ajutorul căii evolutive a fost posibil de acordat cu structura secretă a conducerii planetei și, astfel, fără probleme, de rezolvat această problemă. Dar ei au respins toate propunerile mele, pentru că sperau să traducă omenirea într-un lagăr de concentrare digitală, în ce, în cele din urmă au eșuat. Dar timpul de vorbire sa terminat. Acum a rămas  doar modul revoluționar de dezvoltare a evenimentelor. Indiferent dacă doresc ei aceasta sau nu,  în septembrie va începe un colaps global, din care nu există nici o cale de ieșire.

Ieșirea la o nouă realitate este posibilă numai pe verticală. Pe Pămînt se va incepe haosul, din care la fel există doar o singură cale de ieșire. Ei mă proclamă, Marele Maestru, Isus Hristos, Împăratul Împăraților, și îmi transmit oficial, în fața întregii omeniri, planeta de la echilibru la echilibru. Adică, o singură umanitate îmi transmite voința sa pentru rezolvarea aceastei sarcini, și numai atunci, conform planului lui Dumnezeu, eu pot să susțin această acțiune Divină. De aceea, Isus Hristos și spunea, că numai eu sunt calea voastră către Dumnezeu: «Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl, doar decît numai prin Mine «.

Alte căi spre fericire, prosperitate și progres nu există, pentru că dezvoltarea lumii se petrece progresiv, dar în conformitate cu voia lui Dumnezeu, într-o spirală din partea de jos în sus, în jurul miezului spiritual, strict după caduceul spațial. Revizuiți din nou toate videoclipurile mele, și veți realiza că eu ultimii treizeci de ani, strict în conformitate cu planu lui Dumnezeu realizez unul și acelaș plan, și nu pot fi abateri sau contradicții în această privință.

Și acum spunți, cine altcineva  pe Pămînt tot astfel de consecvent, pas cu pas, realizează planul lui Dumnezeu. Există încă astfel de oameni ori ființe?  Și mi se pare că voi toți, în sfîrșit, veți înțelege semnificația evenimentelor actuale de pe PîmÎnt. V-om numi agonia elitelor furătoare.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

три × три =