Sveatoslav Mazur: Judecata lui Dumnezeu ș-ia început lucrarea

După ce eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spațial a Cavalerilor Mesei Rotunde, Regele Regilor, singurul moștenitor legitim al titlului magic cel mai înalt pe planetă, moștenitorul tronului Bizantin, am avertizat că puterea din lume îmi aparține doar mie, evreimea mondială a încercat să o uzurpeze și să o transmită în conducerea diavolului. Deja în unele țări a început cipizarea activă a populației. Și lumea merge, ca și cum, la al patrulea ordine digitală și transumanism, adică la inteligență artificială. Eu am decis să termin această înșelătorie  o dată și pentru totdeauna. De aceea astăzi, 19 septembrie 2018, am filmat un videoclip cu următoarea declarație:

Deplasînd înaintea acestui eveniment, declar, că aspirația, ca și cum,  întregii omeniri la inteligența artificială și transhumanismul este o înșelăciune a diavolului. Crearea și legalizarea bisericii satanei și cipizarea populației sunt deja acțiuni care au încălcat legile universului.

https://www.facebook.com/tv360/videos/2125829260986440/

De aceea eu, Sveatoslav Mazur, singurul stăpîn al planetei, am lansat procesul de recompensare a vinovețior în încercarea de a uzurpa autoritatea legitimă de pe Pămînt.

Și în această privință, declar cu responsabilitate că nu este necesară crearea inteligenței artificiale, ea există în lumea întunecată multe milenii. Anume forța impură, adică satana, și  este purtătorul inteligenței artificiale. Eu personal cunosc vocea acestui reprezentant al civilizatiei extraterestre. El nu are nimic cu natura vie a omului. Sub masca progresului și dezvoltării, poporul evreiesc, ales de satana și trădătorul lui Dumnezeu, conduce întreaga umanitate sub conducerea lui satana, sub puterea unei forme de viață creată artificial, care nu acceptă nimic viu, Divin.

Astfel, întregul popor evreu a luat parte la pregătirile pentru distrugerea întregii omeniri și transferul planetei noastre la puterea inteligenței artificiale,  sau mai degrabă, contrar în sens și conținut lumii Divine – lumii întunecate satanice.

Astfel, a fost pregătită o operațiune pentru cucerirea planetei noastre și distrugerea a totului viu pe teritoriul ei.

Eu, Sveatoslav Mazur, Regele Regilor, stăpînul planetei, declar că de mine este lansat procesul judecății lui Dumnezeu, și la noi pe Pămînt din  Ierarhia Divină este trimisă echipa judecătorilor, condusă de Marele închizitor.

http://www.divinecosmosunion.net/t3690-topic

Toți cei care sunt vinovați în încercarea de a distruge planeta noastră vor fi executați cu cruzime. Execuțiile vor începe astăzi. Acestea se vor desfășura pe partea opusă a Lunii. Toți cei vinovați în pregătirea uzurpării puterii sunt deja determinați. Ei vor fi retrași noaptea din paturile lor în corpurile lor fizice și pe navele noastre spațiale vor fi duși la Judecta lui Dumnezeu și la execuție. Astfel, ordinea Divină  pe planetă, așa cum am promis, va fi restaurată. Și eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spația al Cavalerilor Mesei Rotunde, voi începe construirea unei noi ordini mondiale.

Construcția va începe cu crearea unor noi centre de interacțiune directă cu Dumnezeu Atotputernicul, cu ajutorul unor temple special create — sincronizatoare, construite pe principiul interacțiunii structurilor ierarhiilor Divine. Aceste sincronizatoare vor înlocui biserici, clădiri educaționale și alte clădiri din fosta ordine mondială și vor deveni principalele centre de conectare la lumea lui Dumnezeu a populației bune pe planeta noastră. Așa să fie.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Transumanismul – o invenție a cabaliștilor evrei bogați

O singură omenire nu poate avea multe centre de control. Omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și Pămîntul nostru la fel este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care, după ce va fi distrusă vertical diabolică a puterii, provenită din Ierusalim, și pe Pămînt va domni puterea unei singure dinastii Mazur, eu, capul ei, voi declara lumii întregi, cum anume va fi controlată planeta și ce principii în această gestionare predomină.

Prevăd obiecțiile: dar cine vă va da această putere și cine vă va ridica la împăratul împăraților? Faptul este că nimeni nu poate rezista voinței Divine superioare și nimeni nu poate rezista puterii mele. Aceasta este exclusă atît în ​​sensul construirii lumii Divine, cît și în conținutul ei.

După 11 septembrie 2018, lumea va trece sub conducerea mea, și nu există alte programe pe Pămînt.

Și de unde, veți întreba, a apărut idea transumanismului — transferul puterii în mîinile intelectului artificial? Desigur, această idee este prezentată umanității într-un fel, ca și cum aceasta ar fi evoluția ulterioară a omului însuși. Nu, și încă o dată nu. Omul nu poate fi dezvoltat, deoarece el a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu inițial perfect. În el, Domnul însuși, pas cu pas, deschide noi oportunități prin conectarea funcțiilor adormite în legătură cu o creștere a frecvenței vibrațiilor. Dar în privința intelectului artificial, aceasta este o încercare a cabaliștilor-evrei bogați, care înțeleg că înșelăciunea lor globală va deveni foarte curînd proprietatea întregii omeniri, pentru a transfera controlul sau funcțiile de poliție pe planetă bio-roboților, create în mod artificial, programate pentru slujire lor însuși, iubiților.

Pe față avem  cea mai înalte formă a fascismului, la care nici mintea inflamată a lui Adolf  Hitler nu putea să ajungă. De aceea, sarcina mea principală de astăzi este de a elimina verticala puterii false evreiești  care vine din Ierusalim, și transferul viitorului umanității noastre în mîinile Creatorului Atotputernic. Deci: tăcere în hol. Distrugerea verticalii puterii evreiești va avea loc deja în această lună.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Transumanism – un basm despre regele gol

Am spus de multe ori că lumea este construită pe principiul unui, caduceu și nu poate exista în nici o altă calitate.

Toate incercările alchimiștilor de a crea o celulă vie s-au încheiat cu un eșec anume de aceea, că  omul nu este o coajă fizică, ci sistemul energetic, care comunică direct cu Creatorul. Trupul său fizic este doar un instrument prin care Domnul a permis omului să interacționeze cu lumea densă, nici mai mult nici mai puțin.

Care este scopul de a încerca să faci acest instrument etern? Nu are rost. În om special este pus programul de auto-distrugere a corpului special pentru a nu crea situații inutile. Pentru a ne asigura că corpul uman nu merge înainte sau în vechituri sau nu rămîne prea tîrziu după ora programată, omul are un destin. Acesta este un program de acțiune conceput pentru o anumită perioadă de timp. În parcursul acestui timp Domnul menține viața corpului fizic în anumiți parametri. Dar, atunci cînd programul de acțiune este finalizat, nu are sens să continuăm să menținem acest instrument în stare de funcționare.

Omul, esenta lui  energetică-informațională, cîștigînd o experiență anumită de lucru într-o lume densă, se întoarce înapoi la Dumnezeu în viața veșnică, și instrumentul lui — corpul fizic se descompune în cauza rădăcinii pentru ca la noile condiții, din nou, să se  renască, în scopul de a îndeplini sarcina,  care în  Cartea Vieții a declarat Creatorul. De aceea, este imposibil de a crea un corp uman, și nici de a îl conserva pentru o perioadă lungă de timp, deoarece nu este nici un sens, nici o forță de viață, care va fi în stare de a menține acest  corp.
Acționînd ca pungași de la un basm despre un rege gol, și realizînd că lumea este atît de inteligentă și profundă, că încă nu se va întîmpla cu ea nimic oricum, cîțiva amăgitori au  decis să elibereze din resursele materiale bogații acestei lumi, care se temeau de moarte. Acționînd în frică și de încredere, ei au creat o teorie numită Transumanism, care  aparent presupune viața veșnică a corpului fizic sub forma unui robot. Această idee nu are nici o singură șansă de realizare, pentru că omul nu poate avea îmbrăcăminte veșnică, care este coaja sa fizică.

Cînd vine timpul de a pleca, adică limita de timp a omului se epuiză, atunci nu-l întreabă dacă va trăi pentru totdeauna sau nu. Voința lui Dumnezeu se manifestă instantaneu. În plexul solar se acționează o tornadă de foc, și omul într-o fracțiune de secundă apare la  judecata lui Dumnezeu, iar corpul lui fizic în — mormînt sau crematoriu. Și această ordine de acțiune nu poate fi nici schimbată, nici anulată, pentru că ea este baza vieții. Singurul lucru care a făcut amăgitorii, inventînd ideea pentru bogații ideea transumanismului, este că ei i-au  lipsit de capacitatea lor de a lucra asupra lor înșiși, adică să se pregătească pentru judecata lui Dumnezeu. Ei și-au luat timpul de la ei, și acesta este un păcat grav. Ei i-au aruncat o idee care nu are sens, dar este foarte scumpă.

Ei,  ce se poate spune la astfel de oameni. Nimic personal, numai afaceri. Visul vieții veșnice în corpurile sale fizice și păstrarea bogăției sale jefuite este costisitor. Deși nu are sens.

După ce eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Regele Regilor, Isus Hristos celei de a doilea veniri, am isprăvit matricea Divină, distorsionată de lucifer, și am restabilit ordinea Divină pe planeta noastră, sute de mii de oameni vor putea singuri să se asigure cum funcționează esența omului afară de corpul fizic și ce posibilități are el. Ei vor înțelege că viața veșnică este posibilă numai în Dumnezeu, și într-un alt mod ea, viața, nu există în lumea manifestată. Și numai atunci, sunt sigur, în viața celor bogați va începe o dezamăgire globală. Și rascalele din poveste despre împăratul gol vor primi ceea ce merită. În cele din urmă, puteți păcăli oamenii pentru o vreme. Nu-l puteți păcăli veșnic.

Rezumînd rezultatele scrise în acest material, pot să spun numai una celor bogați care și-au răspîndit urechile și au ascultat pe acești amăgitori mondiali. Viitorul omenirii este scris în Cartea Vieții. Această carte se află în mîinile mele. În ea există un loc pentru fiecare om, care vrea să trăiască veșnic. Nu are rost să pierdem timpul cu visele stupide și nerealizabile. Este logic să ne apucăm de lucru și să devinim cu adevărat eterni și nemuritori, și să nu așteptăm verdictul judecății lui Dumnezeu, fiindcă el va fi dezastruos pentru cei care vor scăpa șansa lor.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Cum CIA planifica să distrugă Biserica Ortodoxă Rusă și Moldovenească

(Cu privire la inteligență artificială, la roboții-preoți ortodocși)

Cînd eu vorbesc despre Biserica Ortodoxă Rusă, eu, la rîndul ei, am în vedere Biserica Ortodoxă a Moldovei, care face parte din Biserica Ortodoxă Rusă.

Distrugerea Bisericii Ortodoxe din Moldova a fost planificată cu ajutorul României. Pentru că Biserica Ortodoxă Rusă și a României sunt separate de o barieră calitativă. Această barieră se numește prezența statului.

Clericii români își primesc salariile din mâinile puterii de stat. Și, după cum știți, puterea de stat din România este subordonată complet și neechivoc proprietarului său, din comitetul regional al Washingtonului. Acest Washington DC în fața CIA și a dezvoltat un nou program pentru introducerea în Biserica Ortodoxă Moldovenească prin România a principalelor inovații de pe planetă — inteligența artificială. Și când această inovație a recunoscut Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, Kirill, el a pecat  imediat în România (26 octombrie), aparent pentru a sărbători aniversarea a 10 ani de la întronizarea Preafericitului  Părintelui romăn Patriarh Daniel.

https://foma.ru/patriarh-kirill-vpervyie-pribyil-s-vizitom-v-rumyiniyu.html

De fapt, fiindcă Republica Moldova la nivelul centrurilor mondiale spirituale  este o piatră de temelie, ar fi logic din partea lui Lucifer și echipa lui să traducă acest serviciu în acest centru la nivelul de satanism mondial și să întroducă în activitate permanentă în corpul Sfântei Biserici a lui Isus Hristos a inteligenței artificiale. Da, aceasta are logica proprie. Dacă biserica respinge Dumnezeul cel viu și nu dorește să-i slujească poporului, de ce să nu introducă inteligența artificială în conștiința acestui trup în loc de Dumnezeu? Chiar și copilului este clar că biserica, cu principiile și ritualurile ei neclintite, este ușor de tradus într-o cifră și repetat  fără sfârșit aceleași rugăciuni și ritualuri inventate de evrei.

Dar ce econmie de bani vor avea românii, și mai tîrziu și moldovenii! Deoarece preoții-roboți nu obosesc, nu mănîncă, nu iau rechiziții. Lor nu le trebuie să construiască vile personale și să cumpere limusine scumpe. Lor nu le trebuie sa fie plătit și salariu. Roboții-preoții sunt în stare să-și citească predicările sale și ziua și noaptea, și eu sînt convins, că dacă pindoșii și rumanoidele aceștea astăzi nu pot fi opriți la granițele Moldovei, mîine ideea Comitetului Regional al Washingtonului va deveni realitate. Iar românii, ca întotdeauna, vor executa ordinul principalilor lor angajatori într-un mod calitativ.

Desigur, cuiva poate să i se pară, că eu glumesc sau  batjocoresc conceptele sfinte. Nicidecum nu batjocoresc. Parlamentul moldovenesc deja a primit toate normele vieții alternative a Dumnezeului pe Pămînt, iar biserica a tăcut. Iar acum invers, toți vorbesc doar despre intelectul artificial. Oare aceasta este o invenție? Nu este necesar să credem că pindoșii glumesc. Ei nu au altă alegere: ori ei vor trebui să se supună lui Dumnezeu, ori să se îndrepte sub conducerea inteligenței artificiale a tehnologiei digitale și transhumanismului. Ce au planificat deja.

Moldova în planul lor se află pe primul loc. Probabil din cauza poporului nostru umil și a conducerii Kholui. Dar, cum se spune, e timpul să se trezească și acestui popor, iar acestei conduceri să-și împacheteze valizele.

Șeful ierarhiei diabolice a pierdut capacitatea de a influența la cursul lucrurilor din univers și deaceea planurile lui nu se vor împlini. Dar eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru al Cavalerilor Maselor Rotunde, m-am înălțat la Tronul Divin, și acum, numai de la voința mea personală și de la voința lui Dumnezeu depinde viitorul planetei noastre.

Anume de aceea eu și declar, că în următoarele luni și în Moldova și în lume se vor începe schimbări fundamentale, pentru că dușmanul nu a trecut. Lumea lui Dumnezeu a triumfat.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.О.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr