Sveatoslav Mazur: Transumanism – un basm despre regele gol

Am spus de multe ori că lumea este construită pe principiul unui, caduceu și nu poate exista în nici o altă calitate.

Toate incercările alchimiștilor de a crea o celulă vie s-au încheiat cu un eșec anume de aceea, că  omul nu este o coajă fizică, ci sistemul energetic, care comunică direct cu Creatorul. Trupul său fizic este doar un instrument prin care Domnul a permis omului să interacționeze cu lumea densă, nici mai mult nici mai puțin.

Care este scopul de a încerca să faci acest instrument etern? Nu are rost. În om special este pus programul de auto-distrugere a corpului special pentru a nu crea situații inutile. Pentru a ne asigura că corpul uman nu merge înainte sau în vechituri sau nu rămîne prea tîrziu după ora programată, omul are un destin. Acesta este un program de acțiune conceput pentru o anumită perioadă de timp. În parcursul acestui timp Domnul menține viața corpului fizic în anumiți parametri. Dar, atunci cînd programul de acțiune este finalizat, nu are sens să continuăm să menținem acest instrument în stare de funcționare.

Omul, esenta lui  energetică-informațională, cîștigînd o experiență anumită de lucru într-o lume densă, se întoarce înapoi la Dumnezeu în viața veșnică, și instrumentul lui — corpul fizic se descompune în cauza rădăcinii pentru ca la noile condiții, din nou, să se  renască, în scopul de a îndeplini sarcina,  care în  Cartea Vieții a declarat Creatorul. De aceea, este imposibil de a crea un corp uman, și nici de a îl conserva pentru o perioadă lungă de timp, deoarece nu este nici un sens, nici o forță de viață, care va fi în stare de a menține acest  corp.
Acționînd ca pungași de la un basm despre un rege gol, și realizînd că lumea este atît de inteligentă și profundă, că încă nu se va întîmpla cu ea nimic oricum, cîțiva amăgitori au  decis să elibereze din resursele materiale bogații acestei lumi, care se temeau de moarte. Acționînd în frică și de încredere, ei au creat o teorie numită Transumanism, care  aparent presupune viața veșnică a corpului fizic sub forma unui robot. Această idee nu are nici o singură șansă de realizare, pentru că omul nu poate avea îmbrăcăminte veșnică, care este coaja sa fizică.

Cînd vine timpul de a pleca, adică limita de timp a omului se epuiză, atunci nu-l întreabă dacă va trăi pentru totdeauna sau nu. Voința lui Dumnezeu se manifestă instantaneu. În plexul solar se acționează o tornadă de foc, și omul într-o fracțiune de secundă apare la  judecata lui Dumnezeu, iar corpul lui fizic în — mormînt sau crematoriu. Și această ordine de acțiune nu poate fi nici schimbată, nici anulată, pentru că ea este baza vieții. Singurul lucru care a făcut amăgitorii, inventînd ideea pentru bogații ideea transumanismului, este că ei i-au  lipsit de capacitatea lor de a lucra asupra lor înșiși, adică să se pregătească pentru judecata lui Dumnezeu. Ei și-au luat timpul de la ei, și acesta este un păcat grav. Ei i-au aruncat o idee care nu are sens, dar este foarte scumpă.

Ei,  ce se poate spune la astfel de oameni. Nimic personal, numai afaceri. Visul vieții veșnice în corpurile sale fizice și păstrarea bogăției sale jefuite este costisitor. Deși nu are sens.

După ce eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Regele Regilor, Isus Hristos celei de a doilea veniri, am isprăvit matricea Divină, distorsionată de lucifer, și am restabilit ordinea Divină pe planeta noastră, sute de mii de oameni vor putea singuri să se asigure cum funcționează esența omului afară de corpul fizic și ce posibilități are el. Ei vor înțelege că viața veșnică este posibilă numai în Dumnezeu, și într-un alt mod ea, viața, nu există în lumea manifestată. Și numai atunci, sunt sigur, în viața celor bogați va începe o dezamăgire globală. Și rascalele din poveste despre împăratul gol vor primi ceea ce merită. În cele din urmă, puteți păcăli oamenii pentru o vreme. Nu-l puteți păcăli veșnic.

Rezumînd rezultatele scrise în acest material, pot să spun numai una celor bogați care și-au răspîndit urechile și au ascultat pe acești amăgitori mondiali. Viitorul omenirii este scris în Cartea Vieții. Această carte se află în mîinile mele. În ea există un loc pentru fiecare om, care vrea să trăiască veșnic. Nu are rost să pierdem timpul cu visele stupide și nerealizabile. Este logic să ne apucăm de lucru și să devinim cu adevărat eterni și nemuritori, și să nu așteptăm verdictul judecății lui Dumnezeu, fiindcă el va fi dezastruos pentru cei care vor scăpa șansa lor.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

8 + 9 =