Sveatoslav Mazur: Transumanismul – o invenție a cabaliștilor evrei bogați

O singură omenire nu poate avea multe centre de control. Omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și Pămîntul nostru la fel este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care, după ce va fi distrusă vertical diabolică a puterii, provenită din Ierusalim, și pe Pămînt va domni puterea unei singure dinastii Mazur, eu, capul ei, voi declara lumii întregi, cum anume va fi controlată planeta și ce principii în această gestionare predomină.

Prevăd obiecțiile: dar cine vă va da această putere și cine vă va ridica la împăratul împăraților? Faptul este că nimeni nu poate rezista voinței Divine superioare și nimeni nu poate rezista puterii mele. Aceasta este exclusă atît în ​​sensul construirii lumii Divine, cît și în conținutul ei.

După 11 septembrie 2018, lumea va trece sub conducerea mea, și nu există alte programe pe Pămînt.

Și de unde, veți întreba, a apărut idea transumanismului — transferul puterii în mîinile intelectului artificial? Desigur, această idee este prezentată umanității într-un fel, ca și cum aceasta ar fi evoluția ulterioară a omului însuși. Nu, și încă o dată nu. Omul nu poate fi dezvoltat, deoarece el a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu inițial perfect. În el, Domnul însuși, pas cu pas, deschide noi oportunități prin conectarea funcțiilor adormite în legătură cu o creștere a frecvenței vibrațiilor. Dar în privința intelectului artificial, aceasta este o încercare a cabaliștilor-evrei bogați, care înțeleg că înșelăciunea lor globală va deveni foarte curînd proprietatea întregii omeniri, pentru a transfera controlul sau funcțiile de poliție pe planetă bio-roboților, create în mod artificial, programate pentru slujire lor însuși, iubiților.

Pe față avem  cea mai înalte formă a fascismului, la care nici mintea inflamată a lui Adolf  Hitler nu putea să ajungă. De aceea, sarcina mea principală de astăzi este de a elimina verticala puterii false evreiești  care vine din Ierusalim, și transferul viitorului umanității noastre în mîinile Creatorului Atotputernic. Deci: tăcere în hol. Distrugerea verticalii puterii evreiești va avea loc deja în această lună.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

два × 2 =