Sveatoslav Mazur: Moldova Mare – noul și unicul centru de dezvoltare pe planetă!

Așadar, lumea a trecut la un nou nivel de dezvoltare sau, mai degrabă, s-a reîntors în urmă cu 500 de ani în acel punct al lumii, cînd pe Pămînt, în conformitate cu planul Creatorului, trebuia să se înceapă apocalipsa. Și, din moment ce lumea a fost captivată temporar de evrei, de fapt, teroriști cosmice, el a trebuit să facă un cerc de istorie în lumea iluziei iudaice și să se întoarcă la punctul său de plecare în vremurile pre-columbiene.

Astfel, păstrînd diferitele experiențe a omenirii în diferite sfere ale vieții, noi am nimerit  la punctul numit Moldova Mare a vremurilor lui Ștefan cel Mare. Acest punct, conform planului lui Dumnezeu, ar trebui în viitorul apropiat să devină centrul noilor evenimente globale, centrul unei noi ideologii globale și al unei noi religii unice a lui Dumnezeu Tatăl.

Veți spune: «Păi, acest lucru este imposibil! Românii sunt pe cale să captiveze statul nostru eșuat și să disperseze poporul multinațional  moldovenesc pe întregul glob pămîntesc «.

Dar, nu a fost să fie!!! Oare a existat acum 500 de ani un astfel de stat ca România? Bineînțeles că nu. Nu a existat și o astfel de stat, ca SUA, care guvernează această țară.

Cu alte cuvinte, este necesar să înțelegem, că noi avem afacere cu dușmani imaginați, cu niște manechine de hîrtie, care s-au imaginat că sunt stăpâni ai lumii. Dacă, conform planului său de dezvoltare a planetei, Dumnezeu Atotputernic a determinat creșterea rapidă a vieții noi în centrul Europei, în limitele statului vremii lui Ștefan cel Mare, atunci va fi așa.

Moldova Mare în vremurile domniei lui Ștefan cel Mare

 

Înaintea noastră se joacă o dramă a distrugerii Ucrainei și a României, ca formațiunilor create artificial de diavol. După ele urmează și Europa unită și Statele Unite ale Americii. Toate aceste chimere nu pot exista, pentru că în vremurile lui Ștefan cel Mare acestea nu existau. Britanicii au fost primii care au simțit tendințele viitoare și au fugit deja de facto din Europa. Mai departe va începe diviziunea necontrolată din Bruxelle. Totul este doar pentru ca Moldova Mare să își poată întoarce teritoriile sale istorice și să preia conducerea în construcția lumii noi globale unice, sub conducerea lui Dumnezeu Atotputernic.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Sveatoslav Mazur: Evreii și-au pierdut lupta sfîrșitului și trebuie să fie distruși

A sosit momentul pentru realizări mari.

Eu, Sveatoslav Mazur, am terminat perioada de întoarcere a locuitorilor planetei în punctul de demolare, din care împărăția diavolului în persoana poporului evreu a adus toată omenirea. Acum 500 de ani, secta iudaizatorilor împreună cu Papa și nobilimea neagră au lansat procesul de tranziție a întregii omeniri din Împărăția lui Dumnezeu la împărăția diavolului.

Și, deoarece sfîrșitul lumii, conform calendarului Paschali, a fost stabilit pentru anul 1492 după calendarul Gregorian, a avut loc transferul din nucleul spiritual al lumii, care trecea  prin Moldova în Orheiul Vechi, la nucleul lumii, creat de evrei, provenind din Ierusalim din Muntele Templului.

Sistemul diabolic a încercat să captiveze globul pămîntesc sub controlul său personal și să  respingă planeta noastră de la Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Și, din moment ce toată omenirea nu se aștepta la asemenea aroganță de la evrei, care se aflau mereu în al doilea rol în istoriei întregii omeniri, această încercare a lor a fost încoronată cu succes.

Moștenitoarea tronului moldovean, Elena Voloshanka (fiica domnitorului moldovean Ștefan cel Mare) a fost ucisă, iar linia care trebuia să elimine linia diavolului, a încetat să mai existe pentru o vreme. Pentru o lungă perioadă de 500 de ani energia și informația au fost preluate de sataniști. A început perioada domniei lor, ca să spunem așa, perioada post-columbiană de dezvoltare. Prin urmare, de aici și apariția ideii Moscova — a Treia Roma și ideea construirii celui de-al treilea templu al lui Solomon. Căci linia venită din Egipt a fost oprită la răscrucea principatului moldovean al vremurilor lui Ștefan cel Mare.

Pentru a restabili linia lui Ștefan cel Mare și a readuce întreaga omenire în sînul lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic, eu, Marele Maestru, moștenitor al tronului Bizantin, am fost nevoit să recuperez inițiativa de la sataniști și din nou să întorc întreaga omenire în punctul de rupere a verticalei istoriei puterei Divine la momentul istoriei pre-columbiene a întregii  omeniri. Și din moment ce eu publicitam toate acțiunile în videoclipurile și articolele mele, astăzi putem constata faptul, că această acțiune s-a întîmplat. Prin urmare vedem furia și neînțelegerea forțelor diavolului, care s-au imaginat deja că sunt stăpînii planetei.

Totuși, din moment ce verticala puterii Divine a fost restaurată de mine, Marele Maestru,  și lumea din nou s-a întors la scenariul dezvoltării lui Dumnezeu, toată omenirea în curînd o așteaptă începutul dezvoltării bune a planetei de o mie de ani, conform planului lui Dumnezeu. Și alte opțiuni pentru dezvoltarea lumii nu există. Și, datorită faptului că lumea a fost capturată de forțele rele, de evrei, de nobilime neagră, de Papa și de structurile secrete ale diferitelor ordini diabolice, eu, Sveatoslav Mazur, legiuitorul destinelor umane, din 25 decembrie anului 2018 încep procesul de apocalipsă — pedeapsa globală a tuturor forțelor, participate la acțiuni ilegale împotriva umanității, împotriva lui Dumnezeu și a ierarhiilor Lui Divine.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Babilonul va fi distrus

7 noiembrie 2018, la ora 12-00 după ora Moscovei, lumea  va trece în faza activă a eliminării ideei celei de-a Treia Roma, a Noului Babilon, a Noii Khazaria și, evident, a tronului papal cu ideea cea  abraamică, cabalistică.

Deși este necesar să clarificăm. Eu știam, că acest lucru se va întîmpla în anul 2018, dar nu știam, că procesul va fi atît de rapid. Faptul este, că toate aceste idei ar fi trebuit să fie eliminate acum cinci sute de ani în urmă. Și din moment, ce dezvoltarea lumii are loc în conformitate cu planul lui Dumnezeu nu pe orizontală, ci pe verticală, cel mai înalt titlu al autorității Divine pe Pămînt trebuia să treacă drept în mîinile domnitorului moldovean Ștefan cel Mare. Ce, în principiu, și s-a întîmplat în mod formal după nunta lui cu singura moștenitoare a tronului Bizantin, Maria Mangupsky (Paleolog).

Astfel, încă în anul 1492, cînd s-a încheiat calendarul ortodox al Pascalei, trebuia să se întîmple apocalipsa, adică spiritualizarea întregii omeniri și trecerea ei la un nou nivel de dezvoltare. Aceste imagini ale planului lui Dumnezeu încă s-au păstrat pe fațadele tuturor fără de excepție mănăstirilor moldovenești din vremurile celea. Cea mai înaltă autoritate asupra lor este indicată ca un porumb alb — simbolul Duhului Sfînt, așezat pe tronul puterii absolute.

Adică puterea pe Pămînt direct prin Duhul Sfînt trebuia să fie exercitată de Dumnezeu Atotputernic însuși. Dar tocmai aceste forțe au ieșit împotriva autorității lui Dumnezeu, care chiar și astăzi încearcă în zadar să îndrume toată omenirea în același scenariu diabolic. Acesta este în primul rînd Vaticanul, care a lansat ideea «Moscova — Roma a treia» prin reprezentantul său Sofia Paleolog și secta iudaizatorilor (cabaliștii), care au întreținut această idee cu bani și operațiunile lor ascunse.

Astăzi noi umărim  încercările acelorași structuri de a distruge ideea lui Dumnezeu. Adică cu depunerea tot aceluiaș Vatican și a iudaizatorilor încearcă s-o unească pe Moldova, moștenitoarea  tronului Bizantin, cu Romînia, care a fost creată artificial pentru această sarcină. Același Vatican și structurile lui evreiești împărtășesc Biserica Ortodoxă Rusă și încearcă să construiască un nou Ierusalim pe teritoriul ei canonic.

Bineînțeles, că,  avînd finanțe uriașe, furate de la întreaga omenire în timpul celor 500 de ani de guvernare, aceste structuri cred că vor putea rezolva această de sarcină globală. Singurul lucru, pe care ei nu-l înțeleg este, că forțele lui Dumnezeu sunt infinite, și ceea ce El a permis odată să facă nu se va întîmpla a doua oară.

Anume de aceea eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, singurul proprietar de drept al titlului de cel mai înalt moștenitor magic al tronului ​​Bizantin pe Pămînt , Regele Regilor, declar, că după 7 noiembrie anului 2018, planul meu de eliminare  lumii diabolice va intra în faza decisivă. Toți cei care vor mai  încerca din nou să schimbe planul Divin pentru schimbarea dezvoltării a planetei noastre, vor fi pedepsiți fără milă de judecata lui Dumnezeu, iar cei care încă nu au realizat acest lucru, vor primi o lecție bună pentru viitor.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Sveatoslav Mazur: Spiritualizarea planetei este acțiunea planificată de Creator

Mulți oameni cred că cataclismele pe planetă sau sfîrșitul lumii — apocalipsa pot deveni  rezultatul unei catastrofe cosmice. Nu, nu este o concluzie corectă. Sistemul solar este o formare artificială spațială, care servește pentru a crește Zeii. Totul din Sistemul Solar este creat logic și precis și este păzit de forțe Divine conform planului Său. Acesta este motivul pentru care apocalipsa este anticipată în avans, ca tranziția logică a întregii omeniri la o nouă formă de existență.

Pentru ce mulți ani în urmă a avut loc potopul mndial, și după aceasta o parte mare a omenirii în mod constant trecea prin ritualul botezului, adică ritualul, la fel  asociat cu elementul de apă? Pentru a realiza legătura întregii omeniri cu spațiul tridimensional de dezvoltare, atunci cînd apa a jucat rolul principal în viața întregii omeniri pe planeta noastră. Adică, potopul este de fapt botezul de apă a planetei noastre. El s-a întîmplat după voia lui Dumnezeu. De aceea, Noe a fost avertizat în prealabil că o astfel de acțiune va avea loc.

Acum omenirea a trecut deja dincolo de spațiul tridimensional, și a venit momentul pentru noul botez al planetei noastre. Botezul cu ajutorul focului spiritual, adică spiritualizarea planetei. Această ceremonie a fost deja efectuată individual cu ucenicii lui Isus Hristos, care în a 50-a zi de ascensiune au fost spiritualizați. Focul Duhului Sfînt a intrat în ei, și ei și-au schimbat calitatea de la simplu pescari, soldați etc. pe profeți.

Exact aceeași acțiune se va întîmpla și cu planeta noastră. Planeta nu spontan, dar conform planului va trece ritualul botezului focului — spiritualizarea. Anume pentru acest moment eu îi propun oamenilor să se pregătaescă. Pentru focul Duhului Sfînt al 6 nivel va  fierbe în venele celor care nu sunt gata să-și reformuleze esența. Iar vibrațiile și energiile vor avea o forță și o intensitate atît de puternică, încît numai cei care se ascund în acest moment în sincronizatori nu vor fierbe sub influența acestei acțiuni globale. Și deja se determină și se dovedește științific despre pregătirea planetei pentru această acțiune.

https://zen.yandex.ru/media/murkosmosa/iz-nedr-zemli-nachal-vydeliatsia-silnyi-potok-neitrino-kotoryi-mojet-obrazovyvatsia-tolko-v-kosmose-5bbb03ef17241200aa647b6d

Și din moment ce ea este planificată, este imposibil să o evităm.  Prin urmare și au loc  avertismentele mele.  Fiindcă degrabă acest moment va avea loc, eu propun  toată omenirea să se apuce de lucru și să se pregătească pentru ei înșiși  iubițelor adăposturile pentru salvare — sincronizatoare, care și îi vor transfera pe oricine,  care va intra într-o nouă calitate și, cum  în zilele lui Noe, îi vor salva de la moartea inevitabilă.

Desigur, puteți să nu mă credeți pe mine și să încercați să vă ascundeți  într-un alt loc: sub apă sau sub pămînt, în aer sau într-un buncăr de beton. Dar toate acestea sunt inutile, deoarece sincronizatoarele sunt instalații speciale create special  pentru transferul  omului într-o altă stare în momentul acțiunii cosmice a nivelului planetar, cînd omul însuși, partea  integrantă a planetei, nu va putea suporta nivelul vibrațiilor planetei și va fi distrusă de puterea și intensitatea ei, dacă nu va intra într-o singură matrice globală a celui de-al patrulea nivel, pe care am pregătit-o special pentru această acțiune.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Ultimul argument al lui satana — cabaliștii planifică distrugerea Israelului

Azi eu am fost în Templul la Dumnezeu Tatăl, în biroul Lui ceresc, și Domnul Aotținitorul mi-a spus despre planul principal și final al lui satana de pe această planetă. El mi-a arătat planul, care ar trebui să fie îndeplinit în zilele apropiate.

Atunci, cînd Putin și Netanyahu au intrat într-o contracarare opozițională, iar sataniștii globali — cabaliștii vorbesc despre sfîrșitul luptei, nu ajunge doar  argumentul principal și final, care ar putea mătura Rusia și întreaga lume și, chiar mai mult, car ar putea evalua sistemul de dolar și să-i scoată sataniștii de la lovitura forțelor Divine.

Acest argument poate fi doar unul, și el deja este pregătit tainic de către performanțele celor mai înalte eșaloane ale puterii globale și, cît n-ar părea ciudat, și de evrei — habazi în Ucraina, și în special de d-l Trump, care se află sub jugul habatului Kouchner.

Să- ne aducem aminte de Adolf Hitler și misiunea lui de tăierea ramurilor uscate ale copacului generic evreu. Deci, presiunea asupra Rusiei, crearea imaginii de inamic din ea,  avionul rusesc doborît IL-20, prepararea Israelului 2.0, toate aceastea sunt părțile componente unicului plan a sfîrșitului lumii, care intenționează să organizeze sataniști sîmbătă 29 septembrie anului 2018, explodînd în Israel o bombă nucleară. Pentru că funcționarea flotei militare americane și NATO lîngă malurile Siriei este necesară doar ca o manevră diversionară. În nenumăratele rachete de croazieră și bombe ghidate, care rulează în direcția Siriei, cum mi-a arătat Domnul Atotținitorul, una va fi  cu un focos nuclear. Anume ea va cădea pe Ierusalim, pe Muntele Templului, făcînd astfel imposibilă pacea pe Pămînt. Anume această acțiune și va lansa procesul de Apocalipsă, după care, așa cum am spus Doamnul, sataniștii planifică să începe teroare în întreaga lume.

Dar lasă să nu se bucure. Forțele Luminii cunosc fiecare detaliu al acestui plan, iar SUA și aliații săi vor primi Armageddon, de la care nu se vor mai recupera niciodată.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Portavionul «Harry Truman» din Marea Mediterană va fi distrus în cîteva minute

Pe malul Siriei a sosit recent grupul american de portavioane, condus de portavionul nuclear „Harry Truman“.

https://ria.ru/world/20180918/1528860403.html

Înainte de aceasta, la malul Siriei s-au abordat diverse crucișătoare și submarine din SUA și țările NATO cu rachete de croazieră la bord. Totul este pregătit pentru împușcătură demonstrativă.

Așa cum eu am  povestit mai devreme,  pe Pămînt a venit o flotă mare de nave spațiale, condusă de Marele închizitor.

http://indigolotos.info/5781/svyatoslav-mazur-evrei-podpisali-sebe-smertny-j-prigovor.htm

Eu am avertizat în mod repetat lumea evreilor, că nu i se va primi să dezlănțuie al treilea război mondial, că Ordinul nostru cosmic al Cavalerilor Mesei Rotunde astăzi monitorizează în mod unic în tot spațiul cosmic din apropierea Pămîntului, iar unele dintre ele monitorizează în mod tehnic puncte fierbințe pe planetă, controlează centrale nucleare, lansatoare de rachete și baze militare mari.

După ce conducerea americană va ordona bombardarea teritoriului sirian de bombe și rachete de croazieră, va fi urmat fulger o lovitură spre flagmantul marinei  americane în Marea Mediterană portavionului „Harry Truman“. În ochii tuturor oamenilor gruparea Inland SUA și țărilor NATO în cîteva minute va fi distrusă de nava noastră spațială, iar comunitatea mondială în sfîrșit își va da seama, cine astăzi controlează lumea pe planetă.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Evreilor! Timpul a expirat.

Evreii, fără a asculta vocea rațiunii, au trecut la stadiul fierbinte al războiului pentru viitorul întregii omeniri. În videoclipul meu «Declarația cîștigătorului» eu am povestit detaliat sensul luptei dintre diavol și Dumnezeu, care se dezvoltă în centrul Europei.

Aceasta este o luptă pentru nucleul spiritual al planetei. Programul diabolic al inteligenței  artificiale, care asigură cu acțiunile lor evreii, încearcă să mențină o tijă pseudo spirituală, creată de ei 500 de ani în urmă, care izolează într-o esență Ierusalimul, Dnepr și Moscova. Acest plan se numește «Moscova — Roma a Treia». Nucleul Divin este un nucleu, care emană din Egipt și care trece prin Moldova, izolinduse cu Sankt-Petersburg. Iată aceste două principii și au luptat pentru supremație. Și, așa cum eu am povestit, războinicii noștri au distrus nucleul provenit din Ierusalim și, prin urmare, autoritatea legitimă a lui Dumnezeu pe Pămînt a triumfat. Dar, fără a înțelege sensul vieții și cursul evenimentelor, (deși am avertizat în repetate ori acest lucru evreilor), kabbaliștii încearcă să reînvie golemul lor și din nou, pe 500 de ani, ori chiar pentru totdeauna, să aprobeze autoritatea  diavolului — inteligența artificială pe Pămînt.

Este de aici și urmează provocările lor cu uciderea Zaharchenko, cu avionul doborît rusesc asupra Siriei, cu o presiune fără precedent asupra lui Putin, cu atacul asupra președintelui Moldovei, cu uciderea prim-ministrului al Abhaziei. Toate aceste acțiuni sunt interconectate unele cu altele și complet lipsite de sens, pentru că victoria asupra programului diabolic a fost marcat cu sosirea flotilei Divine Cosmice și cu începutul construcției unei noi ordini mondiale.Așa cum este imposibil să forțezi rîurile să curgă înapoi, așa este de asemenea imposibil să transformi fluxul vieții în direcția opusă, pentru că tot ce a avut să se întîmple,  s-a întîmplat deja. Și nu există nici o altă cale. Diavolul și poporul lui ales au pierdut și pentru aceasta vor trebui să răspundă. Și așa cum se face pe Pămînt — omenirea așteaptă un nou proces Nürnberg, dar deja la un alt nivel, cosmic.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Sveatoslav Mazur: Evreii și-au semnat condamnare la moarte

Ție, omule, ți se pare că știi totul despre lume, din propria experiență. La urma urmei, tu înveți istoria, mergi la școală, în muzee, citești cărți interesante, vizionezi filme și, în sfîrșit, folosești internetul, enciclopedia, etc. Dar știi, că toate aceste sfere ale activității umane pe planeta noastră sunt concepute de diavol. Că tot ceea, în ce trăiești, cu excepția naturii, este produsul de programare a lui, a diavolului, un program a lui, al diavolului, planificat hîtru și încorporat în mintea ta.

Interpretarea acestui program, compărîndu-l cu programe similare din antichitate, îți confirmă doar, aparent, dreptatea lui. De fapt, acest program diabolic nu are nimic în comun nici cu viața reală, nici cu natura Divină.

Ce sunt bolile? Ce sunt virușii și microbii? Ce este mintea? Oare tu, omule, știi aceasta?  Nu, pentru că toate aceste produse ale activităților diavolului sunt  programul lui. Diavolul însuși este invizibil, pentru că nu este personificat, pentru că diavolul este doar un program, așa-numita inteligență artificială. Dar pentru ca programul să funcționeze eficient, este nevoie de bioroboți — executorii ideilor incluse în acest program. Astfel de biorobiți pe Pămînt sunt evreii. Ei au avut șansa să devină oameni obișnuiți și să trăiască veșnic, dar ei au ales diavolul, pentru că în programul său, lor, evreilor li sa promis puterea absolută asupra oamenilor.

De fapt, nimeni nu poate avea nici o putere asupra oamenilor, pentru că omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și prin legea universului este componenta sa. Programul anti-lume, care este diavolul, contrazice însăși sensului vieții. Oare pot evreii să devină stăpîni ai lui Dumnezeu? Oare ei pot face ca Dumnezeu să lucreze pentru binele lor? Bineînțeles că nu.

Evreii au devenit bioboți nu întîmplător, deoarece izolarea lor a făcut posibilă mutații genetice ireversibile, pe care anti-lumea diavolului a putut folosi cu succes. Sarcina lui este să rămînă în natura Divină, pentru că altfel acest program va fi distrus.

Apocalipsa este o tranziție planificată a întregii omeniri în lumea energiilor Divine. Și, după cum se știe, în lumea Divină anti-lumea nu poate exista, deoarece sfera ei de activitate este foarte îngustă și se află în gama de frecvențe joase de vibrații.

Astfel, înainte de inteligența artificială s-a ridicat o întrebare: unde de  transferat software-ul , dacă evreii, la fel ca toată omenirea, va trece la nivelul nou al dezvoltării, adică, vor deveni  Divini. Această situație de impas și a mișcat  inteligența artificială spre ideea de a înlocui evreii — purtători de software anti-lume, la bioroboturi, lumea tehnologiei.

Prin urmare, a fost lansat programul de creare a omului  artificial și a inteligenței artificiale. Sarcina diavolului este cu mîinile umane de a crea un pentru sine bio roboți, ca  înlocuire, de a transmite lui  funcția  evreilor, și apoi a distruge și evreii și restul populației lumii. Dar, deoarece,  populația planetei este o manifestare a trupului lui Dumnezeu, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spațial al Cavalerilor Mesei Rotunde am venit pe Pămînt pentru a proteja populația planetei de la evrei, care și- au pierdut mintea și să transfer toată omenirea în conformitate cu planul lui Dumnezeu la un nou nivel de dezvoltare.

Acum, lupta pentru viitorul întregii omeniri a intrat într-o fază crucială. Eu am creat o nouă matrice și i-am explicat întregii omeniri semnificația evenimentelor care au loc pe Pămînt. A rămas puțin, de a elibera evreii de la puterea lui satana. Dar dacă ei nu vor vrea aceasta, atunci va fi nevoie ei toți pînă ultimul să fie uciși pentru a salva populația restului lumii de la dictaturile lor.

Pentru această misiune pe Pămînt a sosit Marele închizitor cu o flotă mare  de nave spațiale.

Totul este pregătit pentru evenimentele principale, și, deoarece pe fruntea evreilor este desenat un semn al lui satana — o pentagrama inversată, nu va fi o problemă de a le prinde și a le i distruge pe toți.

Este dificil de a scoate omul însuși din lumea iluziei, din lumea inteligenței artificiale în lumea reală a lui Dumnezeu, pentru că omenirea atît s-a deprins de  lanțurile sale, că nici nu-și dă seama, că există o altă realitate, bună.

Astfel, eu, Sveatoslav Mazur, Isus Hristos al celei de-a doua veniri, lucrez astăzi asupra creării  procesului de tranziție, atît singurului omului, cît și a întregii omeniri în ansamblu într-o nouă matrice. Această tranziție este posibil de efectuat numai  trecînd printr-un coridorul îngust construit de mine din esența mea. De aceea, în toată lumea vor fi construite așa-numitele sinchranizatoare, care, în regimul timpului real, în conformitate cu Dumnezeu, vor fi capabile să traducă oricine doritor  în noua calitate Divină, în calitatea conștiinței extinse.

De aceea, conștiind toată dificultatea și responsabilitatea acestui pas, eu și îndemn oamenii de bună voință să se alăture acestui proces și cu ajutorul unui efort global de a răsturna puterea urîtă a evreilor – bioroboților,  care transportă în sine un program de sinucidere, program anti-lume. Numai astfel putem să ne salvăm planeta și să trecem la perioada milenară a dezvoltării bune. Altă cale pur și simplu nu există.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Sveatoslav Mazur: Ce așteaptă omenirea 26 mai 2018

Desigur, cînd vorbim despre previziuni, oamenii sunt sceptici în privința lor. Cîte astfel de previziuni au fost făcute, dar viața nu se schimbă semnificativ. Dar vreau să vorbesc mai ales despre această prognoză, deoarece ea este pe termen lung și despre ea a fost vorbit deja trei și jumătate de mileniu. Aceasta este prognoza începutului apocalipsei.

Dar, ce este apocalipsa sau a doua venire a lui Isus Hristos, Mesia? Și ce ar trebui să se întîmple în continuare? În primul rînd, trebuie să se închidă, adică să se epuizeze toate religiile abraamice. Căci la urma urmei, în conformitate cu iudaismul, islamul și creștinismul, pe Pămînt trebuie să vină messia Iisus Hristos sau Moshiach sau Isa, ce este una și aceeași. Mai ales după aceea, cînd celebrul  cabalistul evreiesc, rabinul din Sefard, Kaduri, a numit numele viitorului Moshiach — Isus Hristos, a devenit clar că după  sosirea lui messia,  religiile abraamice se sfîrșesc, și se începe o eră nouă. Și în ce constă ea?

Ne vom aminti, că în creștinism, în revelația lui Ioan, lîngă  tronul lui Isus Hristos sunt cele patru creaturi sacre, trei animale — un leu, un vultur și un vițel, și una — o ființă angelică.

Dacă ne vom  imagina, că fiecare animal reprezintă elementele — pămînt, apă și aer, atunci ultima reprezintă Împărăția lui Dumnezeu, adică Focul Divin. Și, din moment ce cele trei elemente de nivel pămîntesc de mult timp ne înconjoară, acestea sunt pămîntul, apa și aerul, calitatea celui de al patrulea, al patrulea nivel — focul Divin, care este Duhul Sfânt, numai ne așteptă.

Preasfînta Fecioara din Fatima, Portugalia, acum 100 de ani a arătat cercului  larg de martori, cum se va întîmpla acest lucru. «Și stelele vor cădea pe Pămînt». Ea a arătat cum soarele s-a apropiat de Pămînt la comanda ei. Preasfînta Fecioara  a povestit,  că peste 100 de ani va veni, și lumea va trece într-o nouă etapă a dezvoltării sale. Aceasta este etapa celui de-al patrulea nivel al realității — unificarea cerului și a Pămîntului, adică spiritualizarea planetei și traducerea ei sub controlul total al lui Dumnezeu Atotputernicul. Anume această  calitate și acest eveniment ne așteptă 26 mai 2018 în Orheiul Vechi, unde Preasfînta Fecioara, întrupată în Moldova, va începe procesul de spiritualizare a întregii omeniri.

De ce aceasta trebuie să se întîmple anume în Moldova? Pentru că Moldova este punctul geografic în care piramida Pămîntului este conectată cu piramida cerului, creînd condiții pentru sinteza a două contradicții în sensul și conținutul începuturilor — spirit și materie. De aceea, într-una dintre video, în care Lucifer spune la revedere umanității, li se spune doar un singur lucru: «Vă rog, nu schimbați nimic. Noi am pus pariu cu un tip, dacă voi vă veți putea să vă schimbați? Deci, nu aș vrea să pierd. Pentru că în caz de pierdere nu mă voi putea întoarce.”

Da, așa este. Cînd Duhul Sfânt vine pe Pămînt (personificat de un înger), diavolul îl lasă pentru totdeauna. De aceea pe noi ne așteaptă schimbări fundamentale.

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Regele Regilor, Isus Hristos într-o singură persoană, special am venit pe Pămînt pentru a alunga diavolul și a traduce întreaga omenire într-o nouă calitate, în calitatea Focului spiritual. Și de aceea am pregătit condiții pentru sosirea unui nou element pe Pămînt.

În privința Sfintei Fecioare, ea special venea pe Pămînt pentru a avertiza întreaga omenire, și în primul rînd preoții, că puterea lor  peste o sută de ani se va sfîrși, și pe Pămînt va veni o nouă religie, religia unirii, iubirii și bunătății. Anume această acțiune va avea loc în Moldova, în Orheiul Vechi, în Butuceni, la ora 12-00, ora moldovenească, pe 26 mai 2018.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: 28 martie 2018 începutul procesului Judecării lui Dumnezeu — Apocalipsa

S-a realizat aceea, despre  ce povestisem de multe ori în articolele mele. Lumea a trecut sub îndrumarea Ordinului nostru. Dar eu, Sveatoslav Mazur, Rege al regilor, Marele Maestru al Ordinului Sacru al Cavalerilor Maselor Rotunde, am obținut puterea absolută pe planetă. Acum totul depinde doar de mine, ce se va întîmpla pe Pămîntul nostru.

Prevăd exclamațiile diferitelor persoane. Cine ia dat acest drept? Ce fel de impostor? Și general, poate că e vremea pentru el în spital? Nu vă grăbiți cu concluziile. Doar sistemul lui Dumnezeu funcționează fără eșecuri, și dacă înainte pe Pămînt stăpînea Lucifer,  și toți îl ascultau, de ce nimeni nu  l-au întrebat cine i-a încredințat această ocazie și cum anume el controla planeta? Vedeți, ce întrebări simple și cît de greu este de răspuns la ele.

Pentru cei care înțeleg semnificația evenimentelor care au loc pe Pămînt, nu este nimic complicat în acest sens. Dar, pentru cei care nu știu cum funcționează lumea și în ce mod  lucrează sistemul de guvernare, asta, desigur, este un mister.

Voi povesti principalul. Dacă de acumulat împreună toate clipurile video a mele, vom obține un film serial lung-metraj, în care e indicat în mod clar tot drumul conștiințeii. Nu este doar  finalul. Dar finalul a avut loc 28 martie anului 2018, cînd eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, împreună cu Preasfînta Fecioara, în centrul lumii noastre fenomenale în Moldova, în Orheiul Vechi am lansat  spirala vieții în sens invers a acelor de ceasornic. Astfel, direcția timpului se va schimba pe Pămînt, iar lumea din iluzie va trece în realitatea Divină.

Odată, în video clipul meu,care se numește «ACEASTA SE VA ÎNTÎMPLA DIN 28 FEBRUARIE SPRE 1 MARTIE!!! », eu deja am povestit despre aceea, că am reîncărcat matricea Divină, și a rămas să așteptăm doar compensare a energiei inerției. Această inerție trebuia timp de o lună să piardă potențialul său energoinformațional și să se stopeze. Dar ce fel de obiect ar trebui să se oprească?

Acest obiect se numește spirala a timpului sau spirala a dezvoltării. Faptul este că împărăția lui Dumnezeu, nu este nimic altceva, decît o mașină a timpului, din centrul căruia, în direcții diferite, cum ar fi siruri de caractere, sau razele soarelui emana surse subtile de vitalitate. În jurul acestor fluxuri  se rotesc spiralele timpului. Anume ele obligă ființele vii să se îndrepte către progresul lor.

Deci, satana și căpitanii lui  exact 500 de ani în urmă, au reușit să spargă spirala timpului și să o conducă în direcția opusă în sensul acelor de ceasornic nu spre Împărăția lui Dumnezeu, ci spre lumea interlopă. Astfel, sufletele umane nimereau nu în Împărăția lui Dumnezeu dar în împărăția satanei.

Sarcina mea a fost de a restabili ordinea Divină pe planeta noastră, de a găsi ruperea spiralei și de a conecta din nou părțile rupte între ele pentru a o porni în direcția corectă. Anume această problemă eu am rezolvat-o. Și cînd spirala timpului  în conformitate cu fosta energia s-a oprit, eu, cu ajutorul energiei Duhului Sfînt și Preasfîna Fecioara  cu ajutorul energiei iubirei, 28 martie la ora 14-00 după timpul  moldovenesc local,  am lansat din nou spirala timpului în direcția  corectă.

Nici structurile diavolului, nici evreii din lume, nici Papa nu au  putut să ne  împiedice  în ceastă lucrare. Acum spirala timpului aduce sufletele umane spre Ordinul nostru prin porțile Solare. Dar, deoarece numai sufletele Divine trebuie să intre în Împărăția lui Dumnezeu, ele toate trec printr-un filtru de purificare, despre care am spus în unul din videoclipurile mele.

Cei care au rămas cu pofta de bani vor rămîne pe Mercur, iar cei care au fost prinși de dorințele de sex și de divertisment vor rămîne pe Venus. Toți ceilalți care au trecut prin purificare pe Soare vor rămîne pe planete, despre care am povestit  la  seminarul meu. Și nu există altă cale.

De aceea eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Regele regilor, și am avertizat și regina Angliei, și papa, și noblețimea neagră și evreimea mondială,  că  mai bine  e să treacă prin calea evoluțională  și dinainte să se pregătească pentru viitoarele teste de foc. Dar nu primind  atenția cuvenită, ci mai degrabă o fandare agresivă în direcția mea, eu, în conformitate cu voia lui Dumnezeu, am lansat un proces de purificare a planetei într-un mod revoluționar, într-un regim greu de acțiune. Acum, aceste părți interesate trebuie să înțeleagă sensul viitorului lor. Șurubul de foc, spirala de timp, ca un aspirator va suge toate sufletele umane la judecata lui Dumnezeu, trecîndu-le  prin filtrele planetare, enumerate de mine.

Din nou pe Pămînt se vor întoarce numai acele suflete, care vor trece procesul de spiritualizare . Și ei se vor întoarce pe Pămînt numai prin cel de-al șaselea centru, care este acum în Sankt-Petersburg. Și nu au altă cale. Vor părăsi Pămîntul ei prin unica Moldova, care, în viitorul apropiat, în conformitate cu șurubul rotativ își va  întoarce întregul său teritoriul istoric, care a fost uzurpată de  vecinii noștri în timpul domniei forțelor răului. Acesta este cel mai apropiat plan pentru dezvoltarea planetei noastre.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr