Sveatoslav Mazur: Ce așteaptă omenirea 26 mai 2018

Desigur, cînd vorbim despre previziuni, oamenii sunt sceptici în privința lor. Cîte astfel de previziuni au fost făcute, dar viața nu se schimbă semnificativ. Dar vreau să vorbesc mai ales despre această prognoză, deoarece ea este pe termen lung și despre ea a fost vorbit deja trei și jumătate de mileniu. Aceasta este prognoza începutului apocalipsei.

Dar, ce este apocalipsa sau a doua venire a lui Isus Hristos, Mesia? Și ce ar trebui să se întîmple în continuare? În primul rînd, trebuie să se închidă, adică să se epuizeze toate religiile abraamice. Căci la urma urmei, în conformitate cu iudaismul, islamul și creștinismul, pe Pămînt trebuie să vină messia Iisus Hristos sau Moshiach sau Isa, ce este una și aceeași. Mai ales după aceea, cînd celebrul  cabalistul evreiesc, rabinul din Sefard, Kaduri, a numit numele viitorului Moshiach — Isus Hristos, a devenit clar că după  sosirea lui messia,  religiile abraamice se sfîrșesc, și se începe o eră nouă. Și în ce constă ea?

Ne vom aminti, că în creștinism, în revelația lui Ioan, lîngă  tronul lui Isus Hristos sunt cele patru creaturi sacre, trei animale — un leu, un vultur și un vițel, și una — o ființă angelică.

Dacă ne vom  imagina, că fiecare animal reprezintă elementele — pămînt, apă și aer, atunci ultima reprezintă Împărăția lui Dumnezeu, adică Focul Divin. Și, din moment ce cele trei elemente de nivel pămîntesc de mult timp ne înconjoară, acestea sunt pămîntul, apa și aerul, calitatea celui de al patrulea, al patrulea nivel — focul Divin, care este Duhul Sfânt, numai ne așteptă.

Preasfînta Fecioara din Fatima, Portugalia, acum 100 de ani a arătat cercului  larg de martori, cum se va întîmpla acest lucru. «Și stelele vor cădea pe Pămînt». Ea a arătat cum soarele s-a apropiat de Pămînt la comanda ei. Preasfînta Fecioara  a povestit,  că peste 100 de ani va veni, și lumea va trece într-o nouă etapă a dezvoltării sale. Aceasta este etapa celui de-al patrulea nivel al realității — unificarea cerului și a Pămîntului, adică spiritualizarea planetei și traducerea ei sub controlul total al lui Dumnezeu Atotputernicul. Anume această  calitate și acest eveniment ne așteptă 26 mai 2018 în Orheiul Vechi, unde Preasfînta Fecioara, întrupată în Moldova, va începe procesul de spiritualizare a întregii omeniri.

De ce aceasta trebuie să se întîmple anume în Moldova? Pentru că Moldova este punctul geografic în care piramida Pămîntului este conectată cu piramida cerului, creînd condiții pentru sinteza a două contradicții în sensul și conținutul începuturilor — spirit și materie. De aceea, într-una dintre video, în care Lucifer spune la revedere umanității, li se spune doar un singur lucru: «Vă rog, nu schimbați nimic. Noi am pus pariu cu un tip, dacă voi vă veți putea să vă schimbați? Deci, nu aș vrea să pierd. Pentru că în caz de pierdere nu mă voi putea întoarce.”

Da, așa este. Cînd Duhul Sfânt vine pe Pămînt (personificat de un înger), diavolul îl lasă pentru totdeauna. De aceea pe noi ne așteaptă schimbări fundamentale.

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Regele Regilor, Isus Hristos într-o singură persoană, special am venit pe Pămînt pentru a alunga diavolul și a traduce întreaga omenire într-o nouă calitate, în calitatea Focului spiritual. Și de aceea am pregătit condiții pentru sosirea unui nou element pe Pămînt.

În privința Sfintei Fecioare, ea special venea pe Pămînt pentru a avertiza întreaga omenire, și în primul rînd preoții, că puterea lor  peste o sută de ani se va sfîrși, și pe Pămînt va veni o nouă religie, religia unirii, iubirii și bunătății. Anume această acțiune va avea loc în Moldova, în Orheiul Vechi, în Butuceni, la ora 12-00, ora moldovenească, pe 26 mai 2018.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

15 − 10 =