Sveatoslav Mazur: În zilele apropiate așteptăm reîncărcarea matricei Divine

500 de ani în urmă în Moldova au avut loc evenimente foarte tragice. Lucifer și armata sa, evreii și Papa, cu nobilii lor negri, cu ajutorul masei satanice, au transferat întreaga lume din lumea lui Dumnezeu în lumea iluziei.

Pentru aceasta ei au schimbat structura legăturii lumii Pămîntului cu lumea lui Dumnezeu. Adică ei au schimbat configurația cristalului original, așa-numitul pietrei filozofice sau piatrei de temelie.

Pentru înțelegerea omului modern, să aplicăm modele cunoscute. Dacă ne imaginăm, că toată lumea Divină manifestată este o hologramă cosmică uriașă, similară cu un program de calculator, care vine dintr-un singur centru și pus în aplicare sub formă de pixeli geometrice, adică aceeași obiecte asemănătoare geometrice de fracțiuni mici, care prin voia lui Dumnezeu, se unesc între dînsele pentru a crea în conformitate cu planul lui Divin o realitate, trebuie să înțelegem, că toți acești pixeli sunt create pe un singur plan, care vine de la Dumnezeu și realizat într-un fel de realitatea Divină manifestată. Și, ca o consecință, în conformitate cu această realitate interacționînd unul cu celălalt la toate nivelurile universului.

Anume deaceea, în scopul de a schimba lumea lui Dumnezeu, diavolul și slujitorii lui evreii, Papa cu noblețea lui neagră au creat configurația lor „cristalului original“, care, cu toate acestea, se diferenția acel de Divin și, prin urmare, în nici un fel nu putea interacționa cu el. Găsind momentul potrivit al istoriei, atunci cînd lumea lui Dumnezeu a trebuit să facă următoarea tranziție la o nouă realitate, la un nivel mai înalt de înțelegere și de dezvoltare, ei au introdus liturghia lor neagră, înlocuind cristalul original, situat în centrul lumii, în Moldova, în Orheiul Vechi, de la Divin la diabolic.

Astfel, așa cum se întîmplă în computer, ei au reîncărcat  sistemul de la un program (Divin) la altul (diabolic). Astfel, au făcut interacțiunea lumii Pămntului cu lumea lui Dumnezeu imposibilă. De aici iau începutul suferințele întregii omeniri.

Deci, acest lucru (reîncărcarea computerului) este posibilă numai o dată la 500 de ani, atunci, cînd toți parametrii gratiilor Divine se adună într-un singur punct în lume. Și de aceea, în conformitate cu voia lui Dumnezeu, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru al Cavalerilor  Mesei Rotunde, m-am incarnat pe Pămînt pentru a întoarce din nou planeta în sistemul de coordinate Divine, și, în conformitate cu voia lui Dumnezeu, din nou, a reporni sistemul Pămîntului, reieșind din programa realității Divine.

Anume de aceea, în videoclipurile mele am explicat cu atenție și cu scrupulozitate diferența dintre cristalul conștiinței diavolului și lui Dumnezeu și le-am arătat la toți doritorii toate diferențele.

Astăzi munca mea a ajuns la concluzia sa logică. Eu am găsit centrul lumii pe planeta noastră, am dezvoltat piatra vieții, conform canonului Divin, și am pus-o în fundamentul realității viitoare. Anume de aceea în curînd calculatorul Divin va schimba programul diavolului la programul lui Dumnezeu. Se va întîmpla o repornire planificată a realității noastre și, bineînțeles, toți reprezentanții lumii anterioare, creați din cristalele diabolice ale pixelilor, vor dispărea odată și pentru totdeauna.

Am de mai mule ori le-am oferit acestor ființe  și evreilor, și Papei, și nobilimei negre să urmeze calea evoluției și să reprogrameze din timp cît oamenii, atît și organizațiile lor. Dar, se vede, că ei atît s-au obișnuit cu iluzia lor, că nu cred, că viața poate dobîndi alți parametri. Ei bine, ce e de făcut. A venit timpul pentru adevăr, pentru apocalipsă. Eu am avertizat, că lumea își va schimba atît proprietățile, cît și conținutul său, și eu îmi voi ține cuvîntul.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

1 × 2 =