Sveatoslav Mazur: Construcția viitoare pe planetă a unei noi structuri financiare-economice

(Prognoza Marelui Maestru)

Un nou mod de viață pe Pămînt poate fi doar unul — cosmic, unicul atît pentru cer, cît și pentru pămînt. Din acest motiv, nici una dintre structurile existente din lume nu vor fi capabile să facă o descoperire financiară și economică, iar toate încercările vor fi lipsite de sens.

În viitorul apropiat, așteptăm dezamăgiri mari și o luptă între actorii globali. Și, bineînțeles, așa cum era înainte, în fruntea instigatorilor de astfel de lupte se  vor afla  evreii.

Eu consider, că pînă în toamnă toate încercări de a stabili cumva cooperarea între Occident și Est vor fi zadarnice, iar evenimentele principale vor începe să se dezvolte în jurul teritoriului pe care eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, îl numesc Moldova Mare. Acest teritoriu este delimitat de granița principatului moldovenesc al domniei lui Ștefan cel Mare.

Toate statele care dețin acum aceste terenuri vor cădea în zona de turbulență și dezintegrare și singure vor dori să dea aceste terenuri, pentru a nu crea pentru ei înșiși și aliații lor probleme suplimentare pe lîngă cele deja existente.

Astfel, se pregătește deja un plan pentru crearea în centrul Europei a unui singur nucleu pentru dezvoltarea întregului glob pămîntesc. Acest nucleu va uni toate centrele lumii care se creează astăzi, atît în Occident, cît și în Est, într-un întreg.

Anume Moldova Mare, unită printr-o conexiune indisolubilă cu cosmosul și Creatorul, va deveni o legătură importantă și necesară în jurul căreia se va dezvolta o nouă ordine mondială. Iar centrul de gestionare a acestei noi ordini mondiale va fi un orășel nou construit în Butucheni în  Sfîntul Graal.

 

În esență, acest oraș va deveni sediul central al noului guvern mondial unificat. Așa este scris în Cartea Vieții și astfel va exista lumea în viitorul apropiat. Nu există altă cale a dezvoltării lumii.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пять × 2 =