Sveatoslav Mazur: «Căci Eu am venit să despart omul de tatăl lui, și fiica de maica sa, și nora de soacra sa»

 Citatul celebru al lui Dumnezeu: „Căci am venit să despart omul de tatăl său, și fiica de mama sa, și nora de soacra sa.“ Pentru ce i-a  trebuit lui Isus Hristos în prima sa venire, și pentru ce îmi trebuie aceasta astăzi mie, lui Sveatoslav Mazur, Marelui Maestru, lui Isus Hristos celei de a doilea veniri?

În fiecare acțiune Divină există o ordine neclintită. Cînd omul se duce în lumea ceea, în legătură cu moartea sa, el dor nu-și trage după sine  toate rudele. Detașarea de la lumea adevărului are loc în mai multe etape. Și numai la a patrucecea zi omul apare la judecata lui Dumnezeu. Desigur, atunci cînd Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, spunea acest citat al lui, el a avut în vedere, că, dacă va veni timpul Lui să traducă întreaga omenire în lumea lui Dumnezeu, în prealabil El ar trebui să despartă tată de fiul său, soția de soțul, adică să elibereze omul de la legăturile clanului.

Imaginați-vă, că, pentru a ajunge la nivelul de conștiinta lui Dumnezeu, omul trebuie să treacă prin purgatoriu, printr-o anumită poarta de acces cunoscut numai de Dumnezeu. La urma urmei, nu pur și simplu Isus Hristos a spus că „este mai ușor o cămilă să treacă prin în ochiul unui ac decît un om bogat să intre în Împărăția lui Dumnezeu.“ Sau El a spus «… Eu sunt calea, adevărul și viața; nimeni nu vine la Tatăl decît numai prin mine «(Ioan 14: 6).

Desigur, toate aceste afirmații ale lui Isus Hristos au înțeles practic. Și constă el în faptul că numai Isus Hristos are potențialul, capabil să traducă toată omenirea în Împărăția lui Dumnezeu. Și numai Isus Hristos, mesagerul lui Dumnezeu, Fiul său, cunoaște acest drum. Despre ce și vorbește.

De a ajunge la Dumnezeu omul poate doar atunci cînd pune în aplicare legea de voință liberă, căci, pe un lasou la Dumnezeu pe nimeni nu vei aduce. Iată și trebuie de separat oamenii unul de altul, pentru ca ei singuri, fără influența cuiva, să se poată schimba și să facă această alegere conștientă.

Acesta este motivul pentru care, în ultimul său film am vorbit despre aceea, că am a pregătit toate condițiile pentru venirea spre Dumnezeu, și a rămas fiecărui om să facă alegerea sa conștientă: dorește el viața veșnică sau  este gata să moară pentru totdeauna în împărăția diavolului, în împărăția iluziei.

Nu, filmul nu înseamnă că eu, Sveatoslav Mazur, spun doar o teorie și nu doresc să salvez poporul rus de la diavol. Nu, nu este adevărat. Eu special voi veni în Diveevo 1 august 2018, pentru ca să realizez toate aceste principii și pentru a dovedi întregii omeniri, că anume eu, Sveatoslav Mazur, Isus Hristos celei de a doilea veniri, și sunt Regele Regilor. Dar nu pentru puternicii acestei lumi, nu pentru  oligarhi și conducătorii, ci pentru oameni obișnuiți, pentru toți cei care sunt dispuși să vină la Dumnezeu și să facă voia Lui pe Pămînt.

Anume de aceea la Diveevo cu ajutorul lui Dumnezeu eu voi încerca să reazizez practic toate principiile și legile, care sunt descrise în Sfintele Scripturi.

Eu voi  separa grîul de neghină, și voi ridica pe toți cei care va veni în Diveevo și va vrea să apară personal înaintea lui Dumnezeu, în Împărăția lui Dumnezeu. Și pentru asta nu am nevoie de bani sau onoruri. Este important ca oamenii singuri să dorească să fie eliberați  de la puterea diavolului și să treacă sub autoritatea absolută a lui Isus Hristos, salvatorul lor.

Cantitatea de persoane nu contează, pentru că potențialul meu Divin implică eliberarea întregii omeniri de sub puterea lui satana. Dar munca aceasta noi o facem treptat, pentru că la început a fost necesar să se creem condiții pentru trecerea la lumea lui Dumnezeu, era necesar să se răstorbăm  puterea diavolului și poporul lui ales, și apoi să deschidem ușa spre viitor. Mai presus de toate, fosta autorite se temea de unirea lui Dumnezeu și a poporului său. Ce, sunt sigur, că și se va întîmpla în Diveevo.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

1 + одиннадцать =