Sveatoslav Mazur: RUSIA ESTE SALVAT?!!!

??????????1 august 2018 ?n Diveevo, poporul rus va con?tie?a superioritatea lor fa?? de lumea occidental?. C?ci eu, Sveatoslav Mazur, deja 10 iulie 2018, la ora 12:00 dup? timpul moldovenesc, am transferat ?ntregul popor rus la un nou nivel de dezvoltare. Eu, Marele Maestru, dup? voia lui Dumnezeu, am scos din el sigiliul diavolului ?i am deschis calea c?tre un viitor str?lucitor.

Acum, ?nt?lnirea la Helsinki ?ntre Donald Trump ?i Vladimir Putin, care va avea loc 16 iulie 2018, nu conteaz?, pentru c? ea se va petrece la nivelul lumii iluzorii precedent. De aceea, 10 iulie 2018 poate fi ?n mod sigur considerat ziua eliber?rii poporului rus de puterea for?elor r?ului.

Va sim?i fiecare locuitor al Rusiei schimb?ri? Nu este nevoie s? vorbim despre asta, pentru c? dezvoltarea rapid? a noului stat rus va sim?i ?ntreaga comunitate mondial?, fiindc? poten?ialul creativ, ?tiin?ific, tehnologic, spiritual ?i moral a poporului rus este eliberat ?i a ?nceput ?ntruparea sa ?ntr-o nou? realitate.
Cre?terea rapid? a statului rus spontan, dar ?n mod constant dep??ind ?n?elegerea juc?torilor globali, va rupe vechea idee a lumii existente. Iar con?tiin?a extins? a ru?ilor le va permite s? surprind? ?n cel mai scurt timp toate direc?iile avansate de construire a unei noi realit??i ?i s? devin? fondatorii fiin?ei, adic? lumii noi manifeste. ?i toate acestea se vor petrece sub stricta st?p?nire a Creatorului lui Dumnezeu Tat?l Atotputernic ?i a Sfintei Fecioarei. Centrul Spiritului a ?poporului rus din partea de vest a Rusiei s-a mutat ?n partea central la Ural care leag? Europa ?i Asia, ?n templul Sfintei Fecioare, care se afl? ?n satul Kosoi Brod. Astfel, statul rus a dob?ndit un model armonios de dezvoltare ?i a evoluat dintr-un monstru unilateral ?ntr-un sistem ?nfloritor de via??.

?tiu c? nu to?i oamenii, chiar ?i cu bun?voin??, ?n?eleg semnifica?ia a ceea ce sa ?nt?mplat. Dar, fiindc? aest moment al conect?rii a fost anterior planificat de Dumnezeu,? a?a cum am spus ?i ?n cartea mea ?Apocalipsa ?n rus?? ?ir ?n ultimul meu film,? ?nseamn? c? sensul acestui lucru va fi ?n?eles de mai mul?i, dar mai t?rziu, pentru c? marele este v?zut dintr-o parte.

 

http://indigolotos.info/knigi/apokalipsis-po-russki-s-mazur

1 august 2018, ?n Diveevo, ?n timpul procesiunii sfin?ilii din Rusia deja ?ncarnate pe teritoriul sfintei Rusii, vor determina oamenilor cursul evenimentelor viitoare. Eu din partea mea voi? lua parte la aceast? mare ac?iune, ?i voi da posibilitatea tuturor celor prezen?i la celebrarea a sufletului de a sim?i schimb?rile c?t individual, at?tt ?i la exterior, ?n lumea manifestat? Divin?.

 

Sveatoslav Mazur,V.M.S.O.N.V.P.?https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr