Sveatoslav Mazur: De ce eu mă numesc Regele Regilor

După ce eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spațial a Cavalerilor Mesei Rotunde, am restaurat pe Pămînt  ordinea Divină și am transferat lumea la un nou, al patrulea nivel al dezvoltării, s-a început demontarea planificată a matricii vechi diabolice.

Și fiindcă pentru dezvoltarea planetei, cu toate acestea, ca și pentru degradarea sa, în trecut, răspundeau anumite persoane, apoi și lucrul pentru eliminarea ordinea vechi mondiale este legată cu eliminarea majorității acestor personae-cheie.

Cineva poate să creadă că cuvintele mele sunt legate de agresiune și de un fel de teroare. Nu, în nici un fel. Eliminarea persoanelor-cheie nu sunt legate de moartea lor fizică, căci Dumnezeu omniscient și omnipotent funcționează strict în conformitate cu legile cosmice. Și dacă, în acest caz, structura diavolul a încercat să cipizeze întreaga populație a planetei, care a vrut să preia controlul corpurilor fizice ale oamenilor și, desigur, au fost de gînd să elimine fizic pe cei care s-ar opune noului lagăr de concentrare digitală, structurile Divine, pe care eu le conduc, nu intenționează să strice corpurile fizice a oamenilor. Ei acționează uman, strict în cadrul legilor cosmice. Și, din moment ce lumea a intrat sub controlul și îndrumarea lui Dumnezeu Tatăl și ierarhia noastră Divină, la fiecare persoană care trăiește pe planeta noastră, este fixat un ​​mentor spiritual, ce monitorizează strict activitatea persoanei. Atunci cînd noile Principii Divine sunt depășite, un semnal de la mentorul spiritual este primit de pe placa de control a planetei. În momentul cela lumea spirituală interioară a omului care a încălcat legea, indiferent de poziția sa și rangul este extras din corpul fizic și este transferată prin intermediul canalelor de comunicare în cîteva minute în Împărăția lui Dumnezeu la judecată.
Acest lucru se întîmplă așa. In plexul solar pe neasteptate, dar de neoprit se învîrtește un vârtej de foc, și omul apare dincolo de planeta noastră. Matricea lui energetic-informațională, adică, esența lui spirituală, este la procesul de judecată lui Dumnezeu și, în funcție de decizia instanței omul primește pedeapsa.

Dacă esența sa spirituală nu poate fi corectată, iar sinele său fizic îndeplinește un rol important, de exemplu, este președintele țării sau capul bisericii, etc., în loc de matricea spirituală veche în corpul fizic este pus un războinical Domnului, care în conformitate cu planul lui Dumnezeu va transfera perfect un anumit stat, o biserică sau o corporație globală într-o nouă ordine mondială. Și atunci, tot teea ce vă spun, după ce am terminat traducerea omenirii la un nou nivel de dezvoltare deja lucrează în modul complet, atunci foarte curînd vom vedea cum va fi transformată lumea noastră, iar cei care au avut anterior se socoteau șoimi, în mod neașteptat se vor transforma în porumbei. Acest proces nu este posibil pentru a fi urmărit de vederea fizică. Este imposibil să se traseze fie amprenta digitală sau orice alt mod fizic, atunci foarte curînd planeta noastră va primi calitatea despre care am vorbit în ultimul meu film.

În acest caz, nici CIA sau MI6 sau Mossad, nici GRU, n-au nici o modalitate de a avea mai multă influență asupra cursului lucrurilor. De aceea eu mă  numesc Regele Regilor, deoarece în conformitate cu planul lui Dumnezeu am putere absolută asupra întregii omeniri, și nici un om, nici o organizație nu poate să mă împiedice asupra lucrului a introducerii unui nou plan de dezvoltare a planetei noastre în lume.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

тринадцать + 9 =