Sveatoslav Mazur: Cine primul va distruge nucleul spiritual al dușmanului

Un sistem subțire al vechii ordini mondiale a ieșit din controlul întregii omeniri. Acum lupta pentru viitor a ajuns la finalul drept. Ideea este cine va fi primul care va exclude posibilitatea construirii unei noi piramide a ordinii mondiale. Și deoarece există doar două astfel de posibilități, lupta dintre Dumnezeu și diavol constă în aceea, cine va fi capabil să distrugă primul nucleul spiritual al dușmanului.

Astfel, sarcina a devenit extrem de concretă. În douăzeci de zile totul va veni la locurilor lor. Lupta merge pentru viitorul întregii omeniri. Dar eroii care o conduc sunt oameni specifici și ei efectuează acțiuni foarte concrete.

În Moldova o astfel de persoană, un reprezentant al evreimii mondiale, este Ilan Shor. Anume lui este încredințată sarcina de a distruge centrul spiritual al lumii care vine din Egipt, care trece prin Moldova și termină drumul în Sankt-Petersburg. Încît el va reuși în acest lucru, vom vedea în viitorul apropiat. Deja este pe Internet videoclipul lui promoțional care ridică poporul moldovenesc în lupta împotriva oligarhilor.

De cînd evreii au devenit patrioți ai Moldovei, este greu de spus. Dar iată patrioții noului stat israelian aceștia sunt exact, și, de aceea, fiind  patrioții  bazei spirituale, provenite din Ierusalim, trecînd prin Dnepropetrovsk și Moscova, și terminîndu-se în mănăstirea Solovetski, el se apucă de Moldova. Acest lucru este foarte îndoielnic, deși este similar cu evreii. Nu puteți învinge dușmanul, trebuie să-l conduci. Iată Ilan Shor și a condus eliberarea centrului spiritual al lumii nivelului Divin de la Domnul însuși sau, așa cum zicem, Dumnezeu Atotputernic.

Eu din partea mea responsabil declar, că  pe 8 septembrie 2018, de mine, așa cum am promis, peste o lună după lucrul meu în Orheiul Vechi, în Anul Nou evreiesc, va fi distrusă lumea falsă a lui satan și,  tija care iese din Ierusalim, complet și pentru totdeauna va pierde existența sa. Astfel, lupta dintre forțele lui Dumnezeu și forțele răului se va încheia cu trecerea întregii omeniri într-o nouă stare Divină.

După 8 septembrie în rîndurile poporului evreu se va începe panică, și în lume vor fugi grupuri întregi de popor nepocăit, care a încercat să-L cîștige pe Dumnezeu Atotputernicul și pe fiul Său Isus Hristos.

8 septembrie 2018, eu, Sveatoslav Mazur, venit la ajutorul omenirii, voi termina lucrarea de eliberarea ei. Din Rusia va fi înlăturat sigiliul blestemului, și Moscova va înceta să fie a Treia Roma și va deveni pur și simplu capitala liberă a poporului liber. După victoria binelui asupra răului, întreaga piramidă diabolică se va clatina și se prăbuși, deoarece nucleul ei spiritual, care emană din Ierusalim, va fi pierdut. Anume pe acest timp este programată finalizarea proiectului avraamic. Iudaismul în sine va fi eliminat ca o mișcare religioasă. Împreună cu el, și islamul și creștinismul își vor pierde semnificația. Și, prin urmare, vor răsări  zorile noii religii unice a lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

десять + 14 =