Adresarea oficială a Marelui Maestru, Împăratului Împăraților către Dumnezeu Tatăl Atotputernic și către Judecata lui Dumnezeu

Deci, a sosit momentul să descoperim misterul destinației poporului moldovenesc multinațional și, din moment ce pe 24 februarie 2019 sunt programate alegeri parlamentare, atunci de explicat întregului popor moldovenesc de ce aceste alegeri nu vor avea loc.

Moldova Mare este un stat care se află în inima centrului planetei noastre. Și din moment ce pe Pămînt a venit  Împărăția lui Dumnezeu, iar Împărăția cerească a lui Dumnezeu se conectează cu pămîntul prin acest centru de inimă, atunci vechea denumire a Moldovei, cum ar fi Principatul Moldovei, s-a învechit.

În legătură cu faptul că în rugăciunea Tatălui Nostru, dată nouă de Isus Hristos, se spune: «Vie împărăția Ta! Facă-se Voia Ta și pe Pămînt așa cum și în cer «, este necesar să constatăm faptul, că pe Pămînt a venit Dumnezeu și El a venit anume în Moldova. Aceasta înseamnă că la Marele Principat al Moldovei s-a schimbat statutul,  și acum, în funcție de evenimentele care au avut loc, Moldova Mare ar trebui să fie numită astfel: Marea Împărăție Moldovenească. Și din moment ce conducerea Împărăției este posibilă numai cu ajutorul unei monarhii absolute, atunci și conducătorul Marei Împărății Moldovenești trebuie să fie numit Împărat.

Dar în legătură cu faptul, că  Moldova Mare  încă în timpul Marelui domnitor Moldovean Ștefan III a primit cel mai înalt titlu magic pe planeta noastră — titlul de moștenitor al Tronului Bizantin, care îl ridică pe regele moldovean asupra tuturor celorlalte titluri de monarhi existente astăzi pe planeta noastră, atunci titlul împăratului  Marei Împărății Moldovenești ar trebui să fie numit Împăratul Împăraților.

De aceea eu, Sveatoslav Mazur, Mare Maestru al Ordinului Cosmic Sacru al Cavalerilor Masei  Rotunde, unicul moștenitor legitim al Tronului Bizantin, conform voiei lui Dumnezeu, sunt numit Împăratul Împăraților.

În timpul cruciadelor  cavalerii papali, împreună cu comercianții venețieni — iudei au jefuit și au distrus Imperiul Bizantin. Ei și-au însușit valorile, care, conform dreptului de moștenire îmi  aparțin mie singurului. Pe baza acestor valori ei au construit toate civilizațiile occidentale și nord-americane de astăzi. Cred că a venit  timpul de plătit datoriile.

Eu, Marele Maestru al Ordinului Cosmic Sacru a Cavalerilor Maseir Rotunde, insist să-mi fie întoarse mie, moștenitorul legal,  toate valorile materiale furate, și să fie efectuată plata penalității, care s-a acumulat pentru acești 500 de ani de nelegiuire. Și deoarece în lumea manifestă a lui Dumnezeu există o singură judecată dreaptă — Judecata lui Dumnezeu, eu mă adresez la Dumnezeu Tatăl Atotputernic:

Rog să fie luat în considerare urgent afacerile mele spațiale și datorită faptului că forțele  mondiale a răului încearcă să elimine statul Moldovenesc, pentru a nu plăti datoriile, de a recruta de la ei plata, datorată mie, iar pe cei vinoveți în atrocități de a le pedepsi cu strictețe potrivit faptelor săvîrșite.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

семнадцать + 13 =