Sveatoslav Mazur: Ordinul Marelui Maestru

A venit timpul să ne apucăm de lichidarea totală a forței rele pe planeta noastră.

Astfel, epuizînd toate posibilitățile a evenimentelor sfîrșitului pașnic, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spațial a Cavalerilor Mesei Rotunde, dau ordinul cavalerilor mei de a începe lichidarea forței rele pe tot perimetrul globului pămîntesc.

Dau posibilitate tuturor doritorilor de a participa în acest proces, conectînduse la sistemul nostru energetic-informațional. Pentru aceasta este necesar doar sa vă numiți numele și familia și să pronunțați următoarele cuvinte:

Eu, (numele, prenumele), sunt gata să mă alătur în rîndurile ordinului Alb Sfînt a lui Isus Hristos și să îndeplinesc sarcina, care îmi va determina Dumnezeu.

Procesul se va începe imediat. Succese, dragii mei cavaleri! Dumnezeu este cu noi, și pentru diavol noi suntemm invulnerabili.

 

 Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

 

Adresarea oficială a Marelui Maestru, Împăratului Împăraților către Dumnezeu Tatăl Atotputernic și către Judecata lui Dumnezeu

Deci, a sosit momentul să descoperim misterul destinației poporului moldovenesc multinațional și, din moment ce pe 24 februarie 2019 sunt programate alegeri parlamentare, atunci de explicat întregului popor moldovenesc de ce aceste alegeri nu vor avea loc.

Moldova Mare este un stat care se află în inima centrului planetei noastre. Și din moment ce pe Pămînt a venit  Împărăția lui Dumnezeu, iar Împărăția cerească a lui Dumnezeu se conectează cu pămîntul prin acest centru de inimă, atunci vechea denumire a Moldovei, cum ar fi Principatul Moldovei, s-a învechit.

În legătură cu faptul că în rugăciunea Tatălui Nostru, dată nouă de Isus Hristos, se spune: «Vie împărăția Ta! Facă-se Voia Ta și pe Pămînt așa cum și în cer «, este necesar să constatăm faptul, că pe Pămînt a venit Dumnezeu și El a venit anume în Moldova. Aceasta înseamnă că la Marele Principat al Moldovei s-a schimbat statutul,  și acum, în funcție de evenimentele care au avut loc, Moldova Mare ar trebui să fie numită astfel: Marea Împărăție Moldovenească. Și din moment ce conducerea Împărăției este posibilă numai cu ajutorul unei monarhii absolute, atunci și conducătorul Marei Împărății Moldovenești trebuie să fie numit Împărat.

Dar în legătură cu faptul, că  Moldova Mare  încă în timpul Marelui domnitor Moldovean Ștefan III a primit cel mai înalt titlu magic pe planeta noastră — titlul de moștenitor al Tronului Bizantin, care îl ridică pe regele moldovean asupra tuturor celorlalte titluri de monarhi existente astăzi pe planeta noastră, atunci titlul împăratului  Marei Împărății Moldovenești ar trebui să fie numit Împăratul Împăraților.

De aceea eu, Sveatoslav Mazur, Mare Maestru al Ordinului Cosmic Sacru al Cavalerilor Masei  Rotunde, unicul moștenitor legitim al Tronului Bizantin, conform voiei lui Dumnezeu, sunt numit Împăratul Împăraților.

În timpul cruciadelor  cavalerii papali, împreună cu comercianții venețieni — iudei au jefuit și au distrus Imperiul Bizantin. Ei și-au însușit valorile, care, conform dreptului de moștenire îmi  aparțin mie singurului. Pe baza acestor valori ei au construit toate civilizațiile occidentale și nord-americane de astăzi. Cred că a venit  timpul de plătit datoriile.

Eu, Marele Maestru al Ordinului Cosmic Sacru a Cavalerilor Maseir Rotunde, insist să-mi fie întoarse mie, moștenitorul legal,  toate valorile materiale furate, și să fie efectuată plata penalității, care s-a acumulat pentru acești 500 de ani de nelegiuire. Și deoarece în lumea manifestă a lui Dumnezeu există o singură judecată dreaptă — Judecata lui Dumnezeu, eu mă adresez la Dumnezeu Tatăl Atotputernic:

Rog să fie luat în considerare urgent afacerile mele spațiale și datorită faptului că forțele  mondiale a răului încearcă să elimine statul Moldovenesc, pentru a nu plăti datoriile, de a recruta de la ei plata, datorată mie, iar pe cei vinoveți în atrocități de a le pedepsi cu strictețe potrivit faptelor săvîrșite.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

 

Sveatoslav Mazur: Declarația Marelui Maestru

Exact la ora 12-00 după Moscova, pe 7 noiembrie 2018, Preasfînta Fecioara, Maica Lumii, va lansa procesul de foc  de eliberare a planetei noastre de la forțele rele.

Procesul se va începe în Rusia și, în conformitate cu planul lui Dumnezeu, în cîteva zile va cuprinde întreaga planetă. În focul Duhului vor începe să ardă băncile și corporațiile globale, structurile secrete ale diavolului și dinastiile regale, care și-au însușit în mod ilegal titlul de moștenitori al tronul Bizantin. Pe Pămînt se va începe iadul, dar nu pentru cei care slujesc sincer lui Dumnezeu, ci pentru cei care L-au trădat. În fața ochilor noștri se vor destrăma religiile abraamice, iar templele lor se vor transforma într-o adunare de cadavre vii.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Duminică 23 septembrie la ora 12:00 se va începe procesul activ a distrugerii României

Duminică, 23 septembrie anului 2018, unioniștii de pe ambele maluri ale Prutului declanșează distrugerea României și unificarea Moldovei.

http://aif.md/unionisty-zablokirujut-dorozhnoe-dvizhenie-v-stolice-v-voskresene-5-chasovym-avtoprobegom/

Astfel, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spațial a Cavalerilor Mesei Rotunde, Regele Regilor, realizez planul restabilirii drepte a părților istorice ale Moldovei.

Energia moldovenilor trebuie să fie realizată în planul meu  global, deoarece Moldova Mare, adică Moldova unificată în granițele domniei domnitorului moldovenesc Ștefan cel Mare, devine centrul construirii a noii ordini mondiale.

Eu, Sveatoslav Mazur,  Isus Hristos celei de a doilea veniri, sunt singurul moștenitor legitim al titlului magic cel mai înalt pe planetă — titlul moștenitorului al tronului Bizantin, singurul moștenitor legitim al Moldovei unite, și binecuvîntez marșul unioniștilor pe calea adevărului și declar, că, după acest marș se va începe procesul de unificare activă a pămînturilor istorice moldovenești. Și aceasta înseamnă moartea ultimului anacronism de stat pe harta Europei, moartea statului România, create artificial de jucători globali-sataniști.

Vraja diabolică a căzut astăzi, 17 septembrie 2018. Eu am rezolvat taina lui Lucifer (Luceafărul), și, prin urmare, puterile, care au creat România, au căzut. Ei s-au opus mult timp, dar nu au reușit să profite de putere în Moldova la timp.

În anul 2014, aceste forțe au inițiat împotriva mea, Marelui Maestru, urmărirea penală, pentru că i-am rupt planurile lor pentru confiscarea Moldovei în 2012.

 

Acesta este motivul pentru care a venit timpul conducerii românești și ierarhiei diabolice, care stă în spatele ei, să se răsplătească pentru persecutarea ilegală a singurului moștenitor legitim la tronul Bizantin, adică, conducător Moldovei unice,  încununat de Dumnezeu, regele legitim a poporului moldovenesc multinațional.

Unioniștii ar fi trebuit să știe că orice unificare se produce în jurul centrului forțelor. Centrul de putere este acum în Republica Moldova, în Orheiul Vechi, prin urmare, și unificarea  terenurilor se va întîmpla sub steagul meu moldovenesc, steagul victoriei, pe care este imaginat chipul luminoas a lui a Sf. Gheorghe, unul dintre soldații din comanda mea cosmică.

Ștefan cel Mare, Sf. George și Isus Hristos (frescă, Mănăstirea Voronetskii, Moldova Mare)

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: 11 septembrie anului 2018 lumea va trece sub controlul și conducerea mea personală

       În Moldova s—a  încheiat pregătirea pentru trecerea la o nouă ordine mondială. Unitatea popoarelor,  aflată sub autoritatea lui Dumnezeu Atotputernicul,  implică trecerea  întregului  glob pămîntesc  la un  mod nou atît la o orientare de constructive financiar-economice,  atît și a orientări  spiritual-morale. Realizînd acest lucru, toți actorii principalii din fosta ordine mondială încearcă rapid și fără succes să se despartă de la sistemul vechi, pe care l-au construit cu atenție în ultimii 500 de ani.

În acest caz, ei înțeleg foarte bine că au pierdut și vor să își păstreze puterea în limitele suverane. Prin urmare se urmărește  comportamentul inadecvat al lui Donald Trump la prima vedere. Prin urmare vedem brexitul din Regatul Unit — retragerea anglo-saxonilor din structurile globale. Pentru că ei înțeleg că clădirea prăbușită a globalizării pe toții “îi va acoperi cu un bazin de cupru”.

Dar faptul  este că e imposibil de a ieși dincolo din limitele planetei noastre, și,  din moment ce ei înșiși m-au respins calea evolutivă propusă de dezvoltare a situației, calea revoluționară de dezvoltare nu implică crearea pe unica noastră  planetă enclavele aflate  separat. Deși anglo-saxonii și se află la periferia principalelor evenimente, mă refer la poziția lor geografică, Statele Unite ale Americii, Canada, Marea Britanie, Australia și Noua Zeelandă vor fi primii curățați de puterile Divine, pentru că ei sunt cei, care au devinit purtători ai răului mondiale.

În privința la încercarea sionismului mondial de a-și menține poziția dominantă pe planetă, s-a dovedit a fi zadarnică și nu pentru că au cheltuit puțini bani sau eforturi. Faptul este că tranziția către un nou mod de viață nu este un proces global, ci un proces cosmologic, adică situat în afara planetei noastre. Și, după cum se știe, forțele iudaismului global pur și simplu nu ajung la astfel de nivele.

De aceea  anume eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, nu  al  nivelului  mondial, dar al ordinii cosmologice a Cavalerilor Mesei Rotunde, cu responsabilitate  declar, că, deja pe  11 septembrie 2018, atunci cînd se va termina anul nou pe calendarul evreiesc, planeta noastră în modul automat va trece la un nou nivel de dezvoltare și nici o putere pe Pămînt nu ne va putea  împiedica pe noi, soldaților lui Dumnezeu, în  această tranziție.

Sveatoslav Mazur , V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Declarația Marelui Maestru

Maia Sandu, Andrei Nestase, Ilan Șhor, Vlad Plahotniuc și alții, toți aceștia sunt oameni din aceeași echipă, dintr-un singur teatru pindos iudeo-neo-fascist.

Înaintea noastră mereu se joacă reprise, pentru că circul moldovenesc se află la reparație. Iată pindoșii și au scos acțiunile sale principale în piața centrală a Moldovei.  Singuri înuși, în mod metodic, pas cu pas, distrug și statul nostru și poporul nostru. Ei cred că aici, în Moldova, ei au treabă cu fraieri,  și lor i se va primi atît de ușor de a-și frîna faptele întunecate.

În zadar vă stăruiți, domnilor. Trenul a plecat deja. Declarațiile voastre în presă, dispute și atacuri reciproce sub sosul cine a furat un miliard, sunt ridicole și naive.

Sunteți toți actorii teatrului diabolic, care nu înseamnă nimic pentru moldoveni sau pentru întreaga umanitate. Singurul lucru care se poate spune este că pentru aceste roluri false și pentru toată clovnirea veți fi nevoiți  să plătiți scump. Și nu numai vouă, ci și rudelor și apropiaților voștri. La urma urmei, lumea este construită în conformitate cu legea asemănării, și toate familiile voastre sunt acum ca struguri de poamă acriși, putrezitori în fața uimitului popor. Să știți,  că nu se va primi nici o revoluție a voastră. Nu veți înșela oamenirea, iar mîine în viața voastră se vor începe  probleme, de care încă nu aveți închipuire.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Ce este autoritate absolută și cum ea se efectuează

În videoclipurile mele eu de mai multe ori menționam postul meu – Marele Maestru al Ordinului Spațial a Cavalerilor Mesei rotunde. Eu spuneam, că în mîinile mele se află Cartea Vieții, iar tronul meu se înalță lîngă tronul lui Dumnezeu Tatăl în templul Lui Divin în constelația Cîinilor de Vînătoare. Și, că lumea în mod strict se dezvoltă anume conform acestei cărți și altfel în nici un alt mod.

Tot ceea ce este scris în Cartea Vieții este împlinit de ierarhia constructorilor spațiali. Anume ei sunt gardienii și constructorii invizibili ai realității noastre Divine. Astfel, tot ce este scris în Cartea Vieții este o singură lege cosmică, care este executată inevitabil la momentul potrivit și în locul potrivit.

Și timpul și locul sunt definite pînă la o fracțiune de secundă și pînă la un micron. În caz contrar, în lumea noastră holografică, vor apărea denaturări și eșecuri, pe care nu le vedem niciodată, pentru că totul se întîmplă într-un spațiu închis anterior, numit matrice.

Pe baza a ceea ce am enumerat deja, vă voi spune cum efectuează lumea în situații specifice, atunci cînd este necesar să preveniți în avans anumite evenimente negative.

Posedînd Cartea Vieții, eu, ca executorul puterii lui Dumnezeu, am posibilitate să mă uit în mod constant în viitor, și, după ordinul Creatorului, conform planului Lui, de a chema în Împărăția lui Dumnezeu persoana, închisă în mantaua sau împovărată de autoritate. Această persoană apare înaintea mea într-o manieră subtilă la primul meu apel timp de cîteva secunde, indiferent cît de puternic sau bogat nu se va considera el însuși. Și acolo, în picioare în fața mea, stînd în genunchi, el primește ocazia de a afla greșelile sale sau de a-și corecta convingerile.

Astfel, eu înregistrez rezultatele conversației noastre în Cartea Vieții și, oferindu-i astfel acestei persoane ocazia de a realiza ideea pe care Creatorul a definit-o pentru el. În cazul în care activitățile acestei persoane contrazic sensului evenimentelor viitoare, și el nu vrea să se supună puterii mele absolute, esența lui rămîne acolo, în Împărăția lui Dumnezeu, și se transferă în mîinile judecății Divine, iar trupul lui pe Pămînt treptat moare.

Nimeni nu poate scăpa de voința mea. De aceea spun: numai eu singur pe Pămînt sunt calea, viața și adevărul.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.О.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Moldova Mare /Partea 4/

Partea 1, Partea 2, Partea 3

Stabilirea unei noi ordini mondiale este inevitabilă

 

De ce eu sunt atît de convins, că puterea îmi aparține complet doar mie singurului, și că foarte curînd pe Pămînt din nou va străluci Modova Mare în granițele ei istorice și va veni o nouă ordine mondială? Eu reies doar din științe concrete a lui Dumnezeu, de care dețin în mod deplin. Pentru că eu sunt Isus Hristos, care a venit a doua oară pe Pămînt.

Dar ce este omul?

Omul este o parte separată a lui Dumnezeu. Continuarea lui în informațional-energetică. După ce eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, adică un specialist la nivel înalt, am construit o nouă matrice pe Pămînt și am încărcat-o cu informație nouă, lumea s-a transferat complet și instantaneu la un nivel fundamental nou de dezvoltare.

Pentru comoditate, să trecem la o limbă clară. Imaginați-vă că toți oamenii fac parte din Internetul global, construit pe reacții chimice, acumulînd energie și informații a unui fel. Dar în locul modelului vechi vine un nou sistem de acțiune la nivel mondial, iar serverul vechi se lichidează, pentru că simultan unica rețea de calculatoare nu poate funcționa în două regime  opuse în înțelesul și în calitate. Anume de aceea  serverul vechi este înlocuit de un nou server care rulează pe o bază fundamental diferită, nu chimică, dar focală, de cîmp.

Așadar,  sistemul vechi, care și-a pierdut serverul său principal, începe să degradeze și să moară, pentru că încă există blocuri informaționale a memoriei în computere separate. Însăși lanțul general deja nu lucrează în regimul precedent, căci el se schimbă cu unul nou.

Acum a apărut întrebarea despre conectarea la o nouă rețea, la un nou server. Calculatoarele vechi care personifică mintea umană degradează, iar cele noi care personifică conștiința nu sunt încă legate. Cine, în această situație, este principalul conducător al planetei? Cel, în mîinile cărora se află acest nou server și care are dreptul să conecteze oamenii la o nouă realitate. Și într-un alt mod nu poate fi.

Progresul se efectuează numai prin mișcarea înainte. De aceea, chiar și în trecut, noi am observat o înlocuire rapidă a unor gadgete de alte gadgeturi, mai vechi.  Același lucru s-a întîmplat la nivelul întregii omeniri. Și fiindcă omul independent nu se diferă în mod fundamental de la un calculator, el este același sistem energetic, vom observa în curînd cum lumea occidentală, evreimea mondială, papalitatea, noblețea neagră, și alte protejații lui Lucifer va pierde mintea, memoria și capacitatea de a gîndi. Ei vor înnebuni și vor degrada complet și sigur. Toate aceste momente eu le-am exprimat și le-am povestit prealabil. Există două modalități de a trece la o nouă realitate: evoluționară — prin muncă comună și conexiune, și revoluționară — prin dezmembrarea violentă a sistemului.

Evreii și umerii lor au ales calea revoluției. Astfel, ei s-au separat de noua ordine mondială. Dar ce se întîmplă cu computerele care pierd hrănirea informațională? Ei încetează să lucreze, adică mor.

Iar eu pe voi, evreilor, v-am avertizat, că voi singuri  vă duceți la autodistrugere.

Va continua.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Metode de conducere a lumii

Metoda de conducere  a lumii este doar una — o monarhie absolută.

Pînă acum acesta a fost prințul întunericului — diavolul sau Lucifer. Și acum, după ce eu, Sveatoslav Mazur, am reușit să construiesc o nouă ordine mondială, o nouă matrice globală și să o conectez la Împărăția lui Dumnezeu, această lume este controlată în mod absolut și în unanimitate de mine, Marele Maestru, Împăratul împăraților. Și nu există alte opțiuni. Și  voi vă veți convinge  în curând în acest lucru.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Declarația Regelui regilor și Marelui Maestru

Nu există nici un profet în țara lui. Prevăd, ca întotdeauna, o mulțime de răspunsuri negative în reacțiile cititorilor. Nimănui nu-i place cînd eu spun că sunt Marele Maestru și Regele regilor. Dar, cum se zice, nu vă grăbiți cu concluzii.

27 martie 2018  lumea diavolului va înceta să existe. Matricea lui va termina să existe și se va transforma în origin, se va destrăma în pixeli. Iar ei, în rîndul lor, vor fi împrăștiate  în cosmos,  și lumea va vedea  o nouă lume cosmică, lumea iubirii și bunătății, lumea soarelui, în care eu, Marele Maestru, mesagerul Domnului, sunt stăpîn, Regele Regilor.

Și nu este de așteptat  vre-un alt scenariu, deoarece în conformitate cu planul lui Dumnezeu, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru deja am construit o nouă matrice mondială, și, așa cum  și am promis, de la 28 februarie  pe 1 martie 2018 am  încărcat-o cu o informative nouă Divină.

Apoi, am propus  întregii lumii evreiești să vină la mine cu pocăință, anume pentru aceea, ca să-și salveze sufletele. Dar ei, se pare, nu își dau seama serios de viitorul lor.

Și, în sfîrșit, ieri, 12 martie 2018, eu am pornit procesul de activare a ostașilor mei, care complet în cantitate de 144 de mii s-au întrupat deja pe Pămînt.

Nu a rămas mult de așteptat. Sunt convins, că lumea lui Dumnezeu va triumfa deodată, cum se va termina inerția existenții lumii lui Lucifer.Și atunci, conform Cărții Vieții, care în întregime și pentru multe milenii se află în mîinile mele, eu, Sveatoslav Mazur, Regele Regilor,voi începe construirea pe Pămînt lumii noi bune Divine pe principiile Iubirii, bunătății și adevărului, fără granițe și separări.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr