Sveatoslav Mazur: Umanitatea a trecut în matricea nouă. Pe Pămînt a venit Matriarhatul!

Deci, s-a întîmplat. Umanitatea a trecut la o nouă matrice globală, care, la rîndul ei, a intrat într-o nouă matrice, una spațială. Cum aceasta se construiește — am arătat în ultimul meu videoclip. S-a întîmplat ceea, ce am prezis de mult timp, pentru că această acțiune a fost pregătită de Dumnezeu Tatăl Atotputernic.

Rolul meu în această acțiune este foarte modest. Eu trebuiam să confisc puterea de la diavol, care conducea lumea prin Saturn, și să transfer această putere în mîinile Maicii Lumii, în acest caz — esenței concrete, întrupate în Moldova, în mîinile Irinei Cocoș.

Faptul este că și această acțiune a fost prezisă în urmă cu 100 de ani, în Portugalia, în orașul Fatima, cînd singura Preasfînta Fecioara, Maica Lumii, a apărut în fața a mii de oameni, interacționînd cu Soarele, dezvăluind prezența Ei viitoare pe planetă, că prin Soare, prin Porțile Solare, Ea însăși, conform Voii lui Dumnezeu, va controla planeta. Desigur, acest moment este capturat în numeroase picturi religioase, atît în Occident, cît și în Est.

Dar puțini știu că cea de-a treia predicție de la Fatima a preasfintei Fecioare a fost asociată cu Apocalipsa, adică cu tranziția întregii omeniri către un nou nivel de dezvoltare, într-o nouă matrice Divină și, desigur, eliminarea tuturor religiilor dialecte provenite din cele cinci cărți ale lui Moise.

Astfel, înaintea noastră este un fenomen nou. Pe planetă a venit principiul feminin, pentru că dragostea, calitatea lui Dumnezeu, are fața feminină a Marei Maicii Lumii, Preasfintei Fecioare, Irinei Cocoș.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

два × пять =