Sveatoslav Mazur: Evreii s-au condamnat la autodistrugere

Bineînțeles, cei, care astăzi sunt încă la conducerea puterii, știu, că diavolul lor, ori, cum îl mai numesc, Yahve,  nu este o ființă vie. Oricine, care a vorbit vreodată cu el, își voi ține minte de vocea lui pentru totdeauna, căci glasul lui este glasul unei  mașini electronice, nici mai mult nici mai puțin.

Yahve pe pînzele lui Da Vinci

 

Și în fața omului el nu se arată doar pentru că nu este o esență animată. El se ascunde întotdeauna în spatele partiției și vorbește telepatic, introducînd direct vocea sa electronică direct în creier. În mod similar vorbește și fiul său antihrist, deoarece acesta este produsul civilizației anti-umane a roboților de androizi.

Vreau să notez, că lumea, pe care ei deja o cucerit-o sau o controlează, se află sub pămînt în corpul planetei noastre și este deservită de esențele invizibile și urîte ale lumii demonice.

Cred că elita mondială este bine conștientă despre cine vorbesc, pentru că ea este adesea umplută cu aceste ființe. Deci, acest monstru electronic și toată această «elită» este deja sub controlul meu complet și fără echivoc, iar sistemul acestui creier electronic este încercuit de mine într-însul  singur.

Toate încercările acestei structuri de a dezlănțui o catastrofă globală pe planetă nu au eșuat, pentru că nu aveau nevoie de oameni — ucenicii lui Dumnezeu, ci de planeta însăși cu resursele sale folositoare și utile.

Lansarea programului de intelect artificial a fost concepută astfel, ca oamenii înșiși să-și creeze purtători ai acestui intelect, și să-și semneze o sentință de moarte pentru ei înșiși, punînd astfel în aplicare legea liberului arbitru. Iar Yahve  doar va aduna toți acești roboți sub controlul său personal.

De aceea, furnizînd cu energie spiritul duhului diabolic și scăzînd umanitatea la nivelul lumii animalelor, Yahve a creat deja o lume a zombiilor, care nu pot fi aduse înapoi în inima oamenilor. Acești zombi se numesc evrei, și ei cred că sunt poporul ales, care va conduce foarte curînd întreaga omenire.

Faptul este, că Yahve și roboții lui sunt ființe neînsuflețite, și atunci cînd puterea autoritară ar fi trecut complet sub controlul lor, ei ar fi curățat tot ceea ce este viu  pe Pămînt și, în primul rînd, pe acești evrei, pentru că sclavii și trădătorii pentru  Yahve sunt o povară grea. De ce ar trebui să-i hrănească și să-i plimbe, dacă există mijloace electronice de informare, care, pe o singură comandă, execută fără îndoială toate ordinele.

Tragedia poporului evreu constă în faptul, că ei L-au parasite pe Dumnezeul cel viu, dar la inteligența artificială nu vor putea ajunge. Aici ei înșiși sunt condamnați la distrugere.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

восемь − семь =