Sveatoslav Mazur: Proiectul Moldova Mare

Privind faptul , că Moldova Mare astăzi reprezentă singurul centrul geografic, care leagă Pămîntul cu templul ceresc al lui Isus Hristos, eu, Sveatoslav Mazur, declar, că a venit timpul pentru a conecta centrele despărtate religioase (create în toată lumea special pentru a împărți oamenii pe principiul religios și confesional în părți), într-un singur loc, în Orheiul Vechi.

Acest centru încă 500 de ani în urmă  trebuia să devină un singur centru pentru o singură religie pentru întreaga noastră  omenire. Această religie a lui Dumnezeu Tatăl, și mesagerul Lui Fiul  Isus Hristos în 2018 a intrat în faza sa activă.

Atotputernicul Dumnezeu l-a trimis pe fiul Său Sveatoslav, Mare Maestru și pe Isus Hristos într-o singură persoană, anume pentru a conecta cu o legătura eternă și indivizibilă  două temple: unul pe Pămînt și celălalt pe cer. Astfel, creînd pe planeta noastră o nouă realitate, dînd întregii noastre omeniri posibilitatea de a ieși în spațiul deschis.

Această realizare a avut loc deja. Dar, pentru ca fiecare persoană, care trăiește pe această planetă, va fi capabilă să intre în templul lui Dumnezeu pe Pămînt și să comunice direct cu Dumnezeu în Orheiul Vechi, este nevoie de a crea un complex templu cu semnificație globală cu sistem de sprijin de viață astfel, încît milioane de pelerine, care foarte curînd vor țîșni  în un suverana, unita și restaurata Moldova, vor avea  posibilitatea de a primi atît renaștere materială, cît și spirituală. Anume pentru această acțiune eu, Sveatoslav  Mazur,  Marele Maestru al Ordinului Sacru spatial al  Cavalerilor  Mesei Rotunde, Regele Regilor, mesagerul lui Dumnezeu, Isus Hristos și lansez  în viață proiectul  Moldova Mare, care va deveni foarte curînd centrul principalelor evenimente pe planetă.

Acțiuni prioritare.

 În Orheiul Vechi există deja un canal de comunicare între Dumnezeu și pamîntenii. Acest canal este unicul în felul său. Și, fiind că locația aceasta este necesar să se evidențieze în mod clar și neechivoc pentru activitatea în continuare, probabil  pînă la 8 august anului 2018 în apropierea acestui loc  trebuie să fie instalat un semn spiritual și moral care simbolizează venirea pe planeta noastră o nouă ordine mondială și realitatea al patrulea nivel. Pentru el a fost deja stabilit locul și forma magică capabilă să pună în aplicare ideea Creatorului despre cristalul conștiinței și simbolul credinței.

 

Deci, pentru lansa  procesul acestei construiri, este necesar pe locul viitoarei cruci a efectua o acțiunea unificatoare Divină, numită  Hora Vieții, condusă  de singura incarnata pe planeta noastră a Preasfînta Fecioara. Această prima sărbătoare în noul centrul spiritual al planetei și va fi punctul de plecare în construirea pe Pămînt noului centru al lumii Mare Moldova.

Sarbatoarea va dura timp de trei zile (25-27 mai 2018). Acțiunea principală este programată pentru 26 mai 2018 în  ziua de naștere a Preasfintei Fecioare. Pentru  realizarea  planului lui  Dumnezeu Tatăl de  creare a noului unicului centru a spiritului și iubirii pe planeta noastră este creat un grup lucrător, în care poate intra toți doritorii de a sluji lucrului  lui Dumnezeu și a întregii omeniri.

Desigur, nu ar trebui să ne bazăm pe o întîmplare. Proiectul Mare Moldova – e proiectula lui Dumnezeu. El unul a planificat, cum va fi noul centru al civilizației viitoare Divine pe planeta noastră. Noi toți doar cream mecanismul tranziției întregii omeniri la nivelul următor al dezvoltării. Noi cu ajutorul lul Dumnezeu am clarificat metodologia de tranziție și singurul modelul semantic. Adică  motivația pentru ce totul se întîmplă și în ce scop această necesitate se introduce pe pămîntul  nostru sfînt.

Dar principala forță motorică  — voia lui Dumnezeu. Ea se va manifesta  într-un moment cînd noi vom pregăti totul pentru această manifestare. Această operațiune se numește „demisia forțată“. Este clar că, atunci cînd copiii încetează să  înțeeleagă  semnificația a ceea ce se întâmplă și să înceapă să se lupte între dînșii, unicul argument care i-ar putea să-I aducă pe toți la ordine,  devine numai voința irezistibilă a Tatălui Atotputernic. Personal, eu,  Sveatoslav Mazur, Mare Maestru, nu mă  îndoiesc, pentru că, cu ajutorul lui Dumnezeu am construit deja o nouă matrice  pe planetă, și în conformitate cu adevărul lui Dumnezeu cu ajutorul constructorilor ierarhiei am încărcat-o  cu informațiile necesare.

Mai departe procesul de curățare a planetei de la gunoi se va încheia exact în ajunul 25 mai 2018, cînd Preasfînta Fecioara  cu ajutorul iubirii și bunătății sale va începe procesul de unire a planetei Pămînt la lumea Divină deja la nivelul fizic. Anume atunci voia lui Dumnezeu și se va revărsa în fiecare persoană care trăiește pe Pămînt. Și pentru acest moment noi toți,  locuitorii planetei, trebuie să fim pregătiți.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

девятнадцать + 4 =