Sveatoslav Mazur: Diveevo, salutare din Chișinău

Azi dimineaț nu mi s-a dat pașaportul, din cauza căruia nu voi putea fizic să fiu prezent  la 1 august în Diveevo. Deși mă veți vedea acolo cu viziune spirituală. Dar aceasta nu înseamnă că lucrarea noastră nu va fi îndeplinită conform voinței lui Dumnezeu. Băieții din Diveevo știu ce să facă și ei, sunt sigur, vor împlini datoria lor la un nivel de înaltă calitate. Deși foarte puțini oameni înțeleg semnificația a ceea ce se întîmplă, aș vrea să spun cîteva cuvinte despre viitor în ajunul celor mai importante evenimente.

Viitorul este foarte emoționat, pentru că nu toată lumea va nimeri în el. Căci, cum poate fi într-o instituție de învățămînt pentru Zei, care, conform voinței lui Dumnezeu este Pămîntul?

De multe ori am spus că sunt Iisus Hristos celei de a doua venire și am spus de multe ori că am venit să separ grîul de pleavă.

Dar cum de făcut  asta? Este foarte simplu. Se construiește o nouă matrice în care este posibilă intrarea numai cu ajutorul esenții mele, doar prin mine este posibil de a intra în Împărăția lui Dumnezeu, pentru că „Eu sunt calea și adevărul și viața; nimeni nu vine la Tatăl, decît prin Mine. »

Dar iată e o nenorocire. Puțin crede în asta. Și ce dacă. De la aceasta semnificația oricum nu se va schimba. Domnul a venit pe Pămînt cu ultima misiune — să primească examene de admitere într-o lume nouă. Doar cei mei unși pot intra acolo si acei in numar limitat, doar 144 de mii de oameni, si nu in funcție de apartenența lor la un popor, ci în funcție de pregătirea și maturitatea lumii lor interioare.

Dar de ce 144 de mii de oameni? Foarte simplu. Trei numere magice: 12 soldați lumei cereștii mesei rotunde înmulțite la 12 soldați ai mesei rotunde a lumii pămîntești și combinate cu capacitatea necesară în o mie.

Astfel, în viitorul apropiat, cînd planeta noastră va termina ieșirea sa din coridorul spațial al eclipselor, se va începe alegerea mea severă. Pregătiți-vă. Numărul de locuri este limitat de semnificație.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

восемь − 2 =