Sveatoslav Mazur: Putin a pus cartonașul greșit

V.V. Putin a pus cartonașul greșit, și, desigur, acest solitaire îl va costa scump. În loc să urmeze la regula Ordinului nostru Spațial, în care V.V. Putin slujește, el, probabil, potrivit solicitărilor magicienilor din jurul lui, a pus pe elita evreiască. Sau, mai degrabă pe Chabadul nazist, fără să realizeze că harta habată este bătută, și religiile avraamice au dispărut în trecut.

Vorbind despre fixatorii poporului rusesc,  Putin s-a referit la Biserica Ortodoxă Rusă, care, la rîndul său, L-a trădat pe Dumnezeu și s-a supus duhurilor rele – haganatului evreiesc. S-a întîmplat cel mai trist lucru care s-ar putea întîmpla. Poporul evreu a devenit ostatic de satana, iar conducerea rusă a devenit ostatică acestui popor căzut. Astfel, suntem martorii dramei, care iarăși este jucată la fel cum a avut loc deja în urmă cu 500 de ani, atunci cînd toată lumea (luminată) occidentală juca de-a lungul la autoritățile ruse, imaginar înălțînd mîndria sa cu sloganele  „Moscova — a Treia Roma“.

Astăzi noi, moldovenii, din nou, ca și 500 de ani în urmă, aruncăm un colac de salvare pentru conducerea rusă și poporul rus în fața lui V.V.  Putin.

Vladimir Vladimirovici, oare istoria nu Vă învață nimic?

Acum 500 de ani în urmă, acțiunile greșite, sancționate de secta evreiască, au lansat pe terenul poporului rus un proces numit vrajbă. Atunci  adevărații moștenitori ai tronului Bizantin în persoana lui Ivan cel Tînăr și soția sa (fiica domnitorului Moldovei Ștefan cel Mare) Elena Voloșanka și fiul lor — moștenitorul Dmitri au căzut victimă conspirației jidane. Încrezînd acestui popor, Ivan al III-lea a făcut mișcări greșite care au dus la nenumărate victime printre ruși.

Dumneavoastră  faceți același lucru. Ați avut încredere în acest popor și acum ați adus rușii în perioada nenumăratelor victime.

Să știți, că Dumnezeu nu iartă astfel de greșeli. Și dacă nu vă veți gîndi în viitorul apropiat, Dumneavoastră veți avea un sfîrșit trist și o stare de umilință mizerabilă. Veți fi călcați în picioare ca o legătură inutilă într-un joc pierdut. Deși în mîinile Dumneavoastră  există atuuri, care într-un timp scurt pot schimba cursul jocului și pot duce la victorie. Dar despre acestea atuuri Dumneavoastră nu știți nimic, și, aparent, nu doriți să înțelegi nimic. Este păcat , căci s-ar fi primit o joacă bună.

 

 Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Paradoxul lumii moderne: Rusia între viață veșnică și moarte /Sveatoslav Mazur/

Astăzi, 5 iulie 2018, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, demiurg, Isus Hristos al celei de-a doua veniri declar, că după voia lui Dumnezeu după trădarea credinței lui Hristos, care va avea loc în orașul Bari pe 7 iulie 2018, cînd se va aprinde lampada lui Lucifer, proiectul abraamic VA ÎNCETA SĂ MAI EXISTE.

Pentru că această acțiune magică — un fel de jurămînt de loialitate față de lucifer și regimul lui pe Pămînt, și-a pierdut relevanța datorită faptului, că însuși lucifer a părăsit deja planeta noastră.

И добавить нечего..https://www.facebook.com/groups/606065439570544

Geplaatst door Никита Здравый op Zaterdag 17 februari 2018

De aceea eu, Sveatoslav Mazur, mesagerul lui Dumnezeu, Isus Hristos a celei de a doilea veniri, deja 8 iulie anului 2018 anunț public la Consiliul Ecumenic în templul ceresc al lui Dumnezeu Tatăl, că a venit timpul meu a Regelui Regilor să conduc  această planetă. Și, din moment ce un rol foarte important în construirea unei noi ordini mondiale trebuie să joace Sfînta Rusia, combinată într-o singură esență, eu, Sveatoslav Mazur, am explicat întregului poporului rus în ce constă problema bolii  și suferinței  lui. Dar eu înțeleg, că poporului rus nu i se va primi să se organizeze în viitorul apropiat în jurul noii ordini mondiale, pentru că el este interesat nu de problemă, ci de mîndrie, care, în timpul domniei lui lucifer a crescut la dimensiuni fără precedent.

De aceea eu declar, că nu voi încerca să-mi impun voința asupra întregului popor rus, dar voi aștepta, cînd, conform voinței lui Dumnezeu, Rusia va trece prin încercările  pierderii tuturor fundațiilor sale spirituale, și, curățînduse de mîndrie, din nou va intra în perioada de dezvoltarea sa bună.

Sunt sigur că această perioadă de dezintegrare și a căutarii adevărului nu va dura mult timp, căci eu, Marele Maestru al Ordinului Spațial Sacru al Cavalerilor masei Rotunde, am explicat deja în ultimele mele două filme care este problema întregului popor rus și am explicat metoda rezolvării sale practice.

Acum personal de mine nu depinde nimic. Legea liberului arbitru presupune ca poporul rus însuși va lua decizia finală de a merge cu Dumnezeu Tatăl Atotputernicul spre fericire și la viața veșnică sau să piardă în mod nemaipomenit în focul războiului fratricid în statul lor.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Adresarea către mine a Tatălui Atotputernicului

Sveatoslav, există o cale de inevitabilitate. Anume tu și stai la așa o cale. Evenimentele care sunt destinate să se întîmple în Rusia sunt inevitabile. Sunt obligați să se întîmple și se vor întîmpla.

Eu, Sveatoslav Mazur, demult sunt gata pentru ele, dar despre aceste evenimente știu doar cîțiva în această lume. De ce stă întreaga lume diabolică împotriva acestor evenimente?

Pentru că, dacă aceste evenimente vor apărea, lumea veche va înceta să mai existe. Intriga acestei lumi și constă în faptul, că cinci sute de ani în urmă, cînd s-a  terminat calendarul bisericesc pascal, și lumea conform planului lui Dumnezeu Atotputernicului Tatălui trebuia să intre în epoca dezvoltării sale bune, pe istoria rusă, adică Cartea Vieții întregului popor rus, a fost pus sigiliu de diavol. A impus-o emisarul lui Lucifer, evreilor și Papei Sophia Paleolog, fiind o vrăjitoare pentru mai multe generații.

Și acest sigiliu din Cartea Vieții poporului rus poate fi îndepărtat numai de mine, Isus Hristos de la a doua venire. Problema constă în faptul că împotriva dezvoltării acestui subiect astăzi ativează toate persoanele domnitoare, liderii de biserici și confesiuni, șefi de state și corporații la nivel mondial, un simplu cler, pentru că, dacă acțiunea va avea loc și va deschide Cartea Vieții a întregului popor rus, se va trezi puterea spiritului, care nu putea fi controlată de nici o forță opusă pe Pămînt.

Anume de aceea, ei vor face tot posibilul pentru a împiedica acest eveniment să se întîmple. Să scoată sigiliul de pe Cartea Vieții poporului rus poate doar singura persoană care a învins diavolul, sau Regele Regilor, cum este numit în Sfînta Scriptură.

Eu, Sveatoslav Mazur, am de gînd să vin la această mare acțiune, și 1 august 2018 în timpul unei procesiuni religioase dedicate Sf. Serafim de Sarov,  urcînd la tronul Bisericii Ortodoxe Ruse de a perturba imprimarea de pe Cartea Vieții întregului popor rus, și să eliberez Spiritul poporului rus din captivitate.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr