Sveatoslav Mazur: Pentru a realiza sensul vieții, este necesar să «mori» /Partea 4/

Partea 1, Partea 2, Partea 3

Așadar, forța verticală, ce leagă cerul și pămîntul, este construită.

Mă grăbesc să asigur toată singura umanitatea, fără de excepție, că este practic imposibil de distrus această legătură. S-a înîmplat aceea, la ce visau aproape toți dedicați în misteriile lui Dumnezeu oameni. Însă nimănui, până acum nu a fost dată posibiltatea să facă acest lucru. Se vede că deaceea, că nu i se ajungea credință sau potențial cosmic. Da, deespe ce e vorba? Lucrul este făcut. Biroul ceresc este conectat cu pămîntul. S-a întămplat aceea, despre ce se vorbea în unica rugăciune corectă Tatăl nostru: « fie Împărăția Ta; facă-se voia Ta, și pe pămînt așa, precum și în cer ».

A venit timpul, și voia Domnului s-a răspîndit pe pămînt. Anume deaceea eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru Ordinului cosmic sacral al Cavalerilor Mesei Rotunde, mesagerul al Domnului, avînd putere absolută pe Pămînt, pentru aceea, ca de a disemina cunoștințele Dumnezeului și a consolida voia Lui, pentru aceea, ca să fie dată oportunitate lumii întregi fără probleme și întîrzieri de a trece în împărăția Domnului, adică în realitatea nouă sau în nou matriciu, construit de mine, aprobez pe Pămînt construirea unui centru nou spiritual moral sub denumirea
Centrul Construirii Noului Ordin Mondial (filiala biroului ceresc). Acest centru va implementa în cursul timpului real trecerea tuturor omenirii într-o calitate nouă din lumea Luciferului în lumea Dumnezeului.

Aici și adevărul, care sensul e să trăiești înăuntru trupului putrezit, cînd Dumnezeu deja a construit pentru toată lumea un apartament nou, confortabil, cu calități și oportunități noi divine. Filiala biroului ceresc va fi creat în Chișinău, în viitorul apropiat. El va funcționa pe donațiile voluntare ale cetățenilor lumii și va fi păzit personal de Dumnezeu Autotputernicul și de gazda Lui Sfîntă.

În sarcina filialului întră: conectarea tuturor cetățenilor doritori ai planetei la computerul cosmic central; cunoștința întregii noștri omeniri cu tipuri noi de energii, oportunități și tehnologii, întroducerea în corpul planetei religii unice Divine sub conducerea Domnului Autotputernicului, construirea societății noi, liber de minciună și ipocrizie, scăparea tuturor omenirii de boli și suferințe.

Metodele construirii totului, începînd cu omul, familie și tuturor omenirii unice, sunt aprobate de Dumnezeu și așteaptă ceasul său de întroducere. Anume deaceea Moldova Mare va fi centrul principal de dezvoltare pentru tot și începutul construirii a ordinii mondiale noi, căci Dumnezeu Autotputernicul a primit deja planul dezvoltării pe o mie de ani înainte și m-a făcut pe mine, Maesru Mare, competent pentru realizarea lui.

Folosindu-mă de caz, îi îndemn pe toți oamenii cu bunăvoință pentru a răspunde la articolul meu și a se înclude în acest lucru global total uman. Să știți, că lumea e a noastră și noi avem să construim. Pentru noi acest lucru nimeni nu va face. Slugii lui satana nu pot să construiască, ei pot doar să distrugă și să violeze. Timpul lor s-a terminat. A venit timpul construirii mare, cu ce ne felicit pe noi cu toții.

Va urma.
Sveatoslav Mazur, S.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 + шесть =