Sveatoslav Mazur: Eu am venit pentru ca să eliberez poporul rus de la conducerea lui lucifer

Pe întîi august anului 2018 în Rusia în Diveevo, eu, Sveatoslav Mazur, Regele Regilor, voi îndepărta blestemul lui lucifer de pe Rusia și de pe tot poporul rus.

Acest blestem a fost impus de o vrăjitoare trimisă de Vatican în timpul domniei lui Ivan al III-lea.

Încercările anterioare de a elimina blestemul Sophiei Paleolog au fost în zadar, pentru că blestemul lui  lucifer poate elimina numai acela care l-a cîștigat pe acest lucifer. De aceea eu, Sveatoslav Mazur, Regele Regilor, stăpînul lumii și singurul pe  Pămînt mesagerul lui Dumnezeu, am dreptul și autoritatea pentru aceasta, căci, în conformitate cu  comportamentul Divin, am fost inițiat în misterul vieții Divine, precum în cer așa și pe Pămînt. Despre aceasta am povestit în cartea mea «Apocalipsa în rusă», pe care am publicat-o la Kiev în 2007.

Апокалипсис по-русски /С. Мазур/

Cum se spune în această carte, eu, după voia lui Dumnezeu, care m-a invitat la Lavra Sfînta Treime a Sfîntului Serghie, am trecut calea inițierii spirituale a Regelui Regilor și a regelui Imperiului rus. Potrivit acestui post al meu și a puterilor eliberatorului mondial, eu planific să vin la Diveevo la 1 august 2018 pentru procesiunea anuală religioasă dedicată Sfîntului Serafim Sarovsky, tocmai pentru a elibera odată și pentru totdeauna întregul popor rus de dominația masonilor evrei și a Bisericii Romano-Catolice.

Se știe că aceeași operațiune pentru eliberarea Rusiei de la  blestemul lui lucifer a fost făcută de domnitorul moldovean Ștefan cel Mare, care căsătorise pe fiica sa Elena Voloshanka cu moștenitorul tronului rus Ivan Tînăr, fiul lui Ivan al III-lea.

Această încercare nu a reușit. Persoanele iudaizatori împreună cu Sophia Palaeolog, trimisă de Papa, le-au ucis.

Următoarea încercare de a elibera Rusia de la puterea lui lucifer a fost efectută de conducătorul moldovean, Dmitri Cantemir, împreună cu împăratul rus Petru cel Întîi ( Mare). Și această încercare nu a fost încoronată cu succes. Și, în cele din urmă, peste 500 de ani după prima încercare, a venit timpul mie, Regelui Regilor, să finalizez această acțiune și să distrug sigiliul diavolului din Cartea Vieții întregului popor rus.

Sper că rușii vor înțelege importanța momentului actual și nu vor rămîne la o parte. Vorba este despre viitorul lor și despre viitorul întregului glob pămîntesc. Conform predicțiilor sfinților ruși, venirea mea va fi confirmată de Serafim  Sarovsky însuși, care în acest moment va reînvia și va descoperi prezența sa în lume.

Invit întregul popor rus din Diveevo la această acțiune Divină.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Eu, Marele Maestru, 26 mai 2018 voi elibera Spiritul planetei la libertate

Deci, se apropie timpul judecății lui Dumnezeu. Și, desigur, este important omenirii să înțeleagă sensul de denaturare a gestionării directe a lui Lucifer și supușilor săi – evreii timp de 500 de ani.

Să ne întoarcem la gravura lui Albrecht Dürer „Melancolia I”, pe care el a creat-o chiar 500 de ani în urmă.

Albrecht Dürer «Melancolia I»

Pe primul plan se află stăpînul planetei îngerul luminos Lucifer. Și în jurul lui sunt plasate simbolurile lumii lui manifestate. Și, desigur, cel mai important detaliu — este un dragon zburător, ținînd în labele sale sensul ceea ce se petrece.

Foarte detaliat despre semnificația acestei gravuri am povestit în video-clipurile mele, dar despre dragonul zburător n-am vorbit. Și, de fapt, mulți oameni dedicați atrag aceasei detalii o atenție mare.

Dragonul este simbolul fundamental al Chinei. Doi dragoni conectate între ei – este un simbol al hoardei forțelor invincibile a Estului. Aparent, pictorul vest-european dedicat tainelor lui Dumnezeu Dürer înțelegea sensul luptei vestului și estului, așa cum se spune acuma, luptei spiritului  teftonilor cu spiritul dragonilor. Pentru înțelegerea neinițiaților, spiritul și autoritatea sunt sinonime. Căci nu există putere absolută fără spiritul poporului.
Pentru a conduce poporul spre victorie este necesar a revigora spiritul original al acestuia. Și invers. Dacă un popor dorește să cucerească, este necesar să fie  distrus spiritual, să fie deținut de un principiu fundamental, de destinul său Divin. Pentru că cea mai mare putere din univers — este puterea Duhului Sfînt, Atotștiutor și Atotputernic. De aceea eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Cosmic al Cavalerilor Mesei Rotunde, Demiurgul, străjitorul sacramentelor Divine, cu principalul instrument incoruptibil sacru al puterii absolute 26 mai 2018, în centrul spiritual al planetei, în Moldova, în Orheiul Vechi, voi petrece un ritual magic de renaștere a puterii absolute în lume, sau mai degrabă ritualul trezirii Duhului Sfînt în corpul omenirii comune, care și va pune punct final a existenței răului pe planeta noastră. Avînd  urechi vor auzi, avînd ochi vor vedea.

În următorul articol voi povesti de ce anume  Moldova Mare este străjitoare a focului spiritual Divin și voi dovedi tuturor necredincioșilor, că anume eu,  Sveatoslav Mazur, fiul lui Dumnezeu, Demiurgul, Isus Hristos, cunosc taina care se află în ochii întregii omeniri, nedescifrată pînă mine de nimeni în toată lumea.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Adresarea Marelui Maestru către comunitatea globală

Domnilor! Lucifer  și-a recunoscut înfrîngerea sa și victoria mea absolută. El a părăsit deja planeta noastră. A venit timpul pentru noua ordine mondială. Nu pierdeți timpul în zadar. Nu va exista nici o coluziune între SUA și China, cu toate acestea, ca și altceva. Nu va fi posibil să declanșăm cel de-al treilea război mondial. Nu va fi posibil să vă ștergeți tainic datoriile și crimele.

И добавить нечего..https://www.facebook.com/groups/606065439570544

Geplaatst door Никита Здравый op zaterdag 17 februari 2018

Toată lumea care trăiește pe această planetă va trece prin purgatorul judecății lui Dumnezeu. Nu există altă cale.

Pînă la ziua principală a judecății, au rămas doar cîteva clipe, deoarece pe 28 februarie calendarul fostului ordin mondial se va încheia. Dar deja din 1 martie 2018, în viața reală va intra un calendar nou și planul lui Dumnezeu, aprobat la Consiliul Ecumenic Cosmic. Acest calendar nou și Cartea Vieții nouă implică formarea unei singure omeniri pe Pămînt fără diviziuni și privilegii, ca un organism Divin.

Panoul de control al acestei omeniri se află în mîinile mele. Anume eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru al Cavalerilor Masei Rotunde, după comandarea lui Dumnezeu Atotputernicul și conform Planului Lui Divin, voi conduce construcția lumii noi.

Așa să fie. Amin.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Pentru a realiza sensul vieții, este necesar să «mori» /Partea 5/

Partea 1, Partea 2, Partea 3Partea 4

Crearea pe Pămînt centrului nou spiritual, adică filialei biroului ceresc, înseamnă numai una – planeta noastră a ieșit la un nivel nou al dezvoltării sale. Acest nivel este obligat să reformateze și singurul omul, conform legii asemănării.

Cum se va desfășura aceasta – nu e greu de înțeles. Organismul omului are așa o calitate ca adaptarea la mediul înconjurător. Și pentru că mediul acesta s-a schimbat deja complet, așa și omul în viitorul apropiat va deveni de altă caliate. Desigur, că, vorbind de om, eu am în vedere ființă, creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Toate celelalte ființe, create după chipul și asemănarea lui Lucifer, Bafomet precum și alte degenerații din lumea Dumnezeului în lumea diavolului, care și-au pierdut principiul primar, o să piară de pe cîmpul lumii manifestate și o să se transforme în praf.
Anume deaceea în viitorul apropiat pe noi ne așteaptă o oportunitate unică singuri să vedem cum anume va fi utilizată lumea lui satana.
Și de fapt el a creat mulțimi grandioase a realității sale. Diferite gigante farmateutice, centre de analize și învățămînt, conglomerate financiare și economice, alianțe și ordini estetice-religioase. El a creat un sistem întreg de falsitate și deduplicare a poporului, distrugere semințelor și plantelor Divine. La urma urmei el a creat religii, care nu au legătură cu Dumnezeu. El a creat poporul său ales și otrăvit de proprie mîndrie. El a creat un sistem, care urma să înlocuiască în curînd natura noastră și, în cele din urmă, chiar esența omului.

Toți participanții la aceste procese și organizații sunt deja reformați de diavol pentru programele lor de acțiune. Confruntat cu altă realitate, dar, după cum am povestit eu, de mine e construită o matrice nouă planetară de nivelul al patrulea, acești oameni vor începe să sufere, să se îmbolnăvească și să moară, căci conflictele, care există între matrice al lui Lucifer și al lui Dumnezeu sunt insolubile între dînsele, fiindcă sunt construite după diferite principii. Pentru ca să nimerești în matrice al lui Dumnezeu, este necesar «să mori» calitativ în matrice al lui Lucifer. Anume pentru aceea eu și construiesc un sistem nou de adaptare a poporului pămîntesc, pentru ca ființele din lumea Dumnezeului să poată în modul de urgență să ajute tuturor doritorilor să treacă în realitatea nouă, să-și salveze sufletele sale nemuritoare și să nu se afle unu la unu cu moartea.

Avem nevoie de îndrumători capabili în acest moment teribil de tranziție de la o stare a omului la alta să ajute oamenii să dobândească corpuri noi Divine.

Anume deaceea eu voi construi un centru nou de acțiune, care va putea uni sub acoperișul său filialele asemănătoare în toată lumea.

Îngerii, care au venit deja pe Pămînt pentru o misiune specială, sunt gata și astăzi să rezolve aceste probleme. Dar la momentul dat nu este așa ocazie, căci timpul este întins în veșnicie, dar structurile diabolice rezistă pînă la ultimul moment. Toate propunerile mele de a trece la lucrul constructiv a tranziției ușoare din lumea diavolului în lumea Dumnezeului rămîn pînă cînd nesoluționate, însă procesul deja funcționează și este imposibil să fi oprit.

Dacă eu și războinicii mei nu vom reuși la timp să pregătim tranziția ușoară a lumii în lumea Dumnezeului, ei bine, atunci pe noi toți ne așteaptă drumul greu revoluțional. Acest drum este înscris în revelațiile lui Ioan. Dar eu personal promit, că în viitorul apropiat voi povesti în articolele mele cum anume fiecare om desinestătător va putea să se pregătească pe dînsul însuși și pe apropiații săi pentru acest moment.

Nu mă îndoiesc, că în fața acțiunii iminente, în momentul cel mai important, conștiința multor oameni se va clarifica, și ei vor intra în perioada principală a vieții sale, cu înțelegerea absolută a sensului acelui ce se întîmplă.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Pentru a realiza sensul vieții, este necesar să «mori» /Partea 4/

Partea 1, Partea 2, Partea 3

Așadar, forța verticală, ce leagă cerul și pămîntul, este construită.

Mă grăbesc să asigur toată singura umanitatea, fără de excepție, că este practic imposibil de distrus această legătură. S-a înîmplat aceea, la ce visau aproape toți dedicați în misteriile lui Dumnezeu oameni. Însă nimănui, până acum nu a fost dată posibiltatea să facă acest lucru. Se vede că deaceea, că nu i se ajungea credință sau potențial cosmic. Da, deespe ce e vorba? Lucrul este făcut. Biroul ceresc este conectat cu pămîntul. S-a întămplat aceea, despre ce se vorbea în unica rugăciune corectă Tatăl nostru: « fie Împărăția Ta; facă-se voia Ta, și pe pămînt așa, precum și în cer ».

A venit timpul, și voia Domnului s-a răspîndit pe pămînt. Anume deaceea eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru Ordinului cosmic sacral al Cavalerilor Mesei Rotunde, mesagerul al Domnului, avînd putere absolută pe Pămînt, pentru aceea, ca de a disemina cunoștințele Dumnezeului și a consolida voia Lui, pentru aceea, ca să fie dată oportunitate lumii întregi fără probleme și întîrzieri de a trece în împărăția Domnului, adică în realitatea nouă sau în nou matriciu, construit de mine, aprobez pe Pămînt construirea unui centru nou spiritual moral sub denumirea
Centrul Construirii Noului Ordin Mondial (filiala biroului ceresc). Acest centru va implementa în cursul timpului real trecerea tuturor omenirii într-o calitate nouă din lumea Luciferului în lumea Dumnezeului.

Aici și adevărul, care sensul e să trăiești înăuntru trupului putrezit, cînd Dumnezeu deja a construit pentru toată lumea un apartament nou, confortabil, cu calități și oportunități noi divine. Filiala biroului ceresc va fi creat în Chișinău, în viitorul apropiat. El va funcționa pe donațiile voluntare ale cetățenilor lumii și va fi păzit personal de Dumnezeu Autotputernicul și de gazda Lui Sfîntă.

În sarcina filialului întră: conectarea tuturor cetățenilor doritori ai planetei la computerul cosmic central; cunoștința întregii noștri omeniri cu tipuri noi de energii, oportunități și tehnologii, întroducerea în corpul planetei religii unice Divine sub conducerea Domnului Autotputernicului, construirea societății noi, liber de minciună și ipocrizie, scăparea tuturor omenirii de boli și suferințe.

Metodele construirii totului, începînd cu omul, familie și tuturor omenirii unice, sunt aprobate de Dumnezeu și așteaptă ceasul său de întroducere. Anume deaceea Moldova Mare va fi centrul principal de dezvoltare pentru tot și începutul construirii a ordinii mondiale noi, căci Dumnezeu Autotputernicul a primit deja planul dezvoltării pe o mie de ani înainte și m-a făcut pe mine, Maesru Mare, competent pentru realizarea lui.

Folosindu-mă de caz, îi îndemn pe toți oamenii cu bunăvoință pentru a răspunde la articolul meu și a se înclude în acest lucru global total uman. Să știți, că lumea e a noastră și noi avem să construim. Pentru noi acest lucru nimeni nu va face. Slugii lui satana nu pot să construiască, ei pot doar să distrugă și să violeze. Timpul lor s-a terminat. A venit timpul construirii mare, cu ce ne felicit pe noi cu toții.

Va urma.
Sveatoslav Mazur, S.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Pentru a realiza sensul vieții, este necesar să «mori» /Partea 3/

Partea 1, Partea 2

Calea mea de accesiune eu am finisat-o și am primit de la Dumnezeu Autotputernicul o oportunitate de a lua tronul puterii absolute. Momentul acesta eu l-am sigilat în clipul video «Moldova Mare», cînd în Butuceni, în noaptea de Paște, Dumnezeu mi-a deschis calea adevărului și mi-a dat oportunitatea de a lua tronul ceresc, tronul puterii absolute. Pentru ce aceasta a fost necesar?

Adevărul este, că lumea Dumnezeului se construiește strict conform canonului , care se numește caduceu. Și pînă cînd lumea este împărțită în părți, pe masculin și feminin, pe est și vest, pe bine și rău, și etc., este imposibil de construit o lume modernă a adevărului, căci doar în unitate corpul planetei dobîndește armonie și stabilitate. Acest corp al unității este posibil de construit doar atunci, cînd două jumătăți de un singur întreg se unesc intr-o singură esență.

Dar este în această acțiune doar o contrazicere. Cînd în electricitate plusul se unește cu minusul, se întîmplă un scurtcircuit electric, adică un conflict. Această contrazicere se poate de eliminat doar într-un caz, cînd între plus și minus apare al treilea element. Sinteza a două principii pe Pămint este posibil doar cu ajutorul Sfîntului Duh. Dar și Sfîntul Duh trebuie să fie conștient, adică concretizat ori materializat, și numai atunci este posibil de construit această lume a unității sau Împărăția Domnului pe Pămînt.

Anume deaceea eu, Sveatoslav Mazur, am devenit acest al treilea element, urcînd la al șaselea nivel al dezvoltării. Așadar, a fost restabilită puterea verticală, dînd lumii posibilitatea de a se uni anume împrejurul esenței sale.

Va urma.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Pentru a realiza sensul vieții, este necesar să «mori» /Partea 2/

Partea 1

Evenimentele principale în viața întregii lumi deja au avut loc, fiindcă eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru Ordinului Cosmic sacral al Cavalerilor Mesei Rotunde, moștenitor al tronului Bizantin, deja am tradus toată lumea într-o etapă nouă a dezvoltării sale, în stadiul interacțiunii cosmice a cerului cu pământul. Această interacțiune se desfășoară cu ajutorul conștiinței extinse, prin care fiecare om care trăiește pe planetă, este în stare liber și ușor să se conecteze la computerul cosmic, care în rîndul său poate oferi pentru astfel de om stiințe la nivelul diferit.

Singur omul în acelaș timp nu este în stare să schimbe ceva în matrice informațională nici a planetei, nici a întregului univers. Aceasta crează condiții pentru dezvoltarea constantă, planificată a întregii omeniri pentru o perspectivă de o lungă durată, temporară, și crează condiții noi pentru înțelegerea sensului evenimentelor, care se întîmplă pe pămînt. Și fiindcă în viitorul apropiat rămășițele de matrice al lui Lucifer sub contradicții crescînde vor muri, prăbușind realitatea precedentă, astfel în viitorul apropiat înaintea tranziției finale înaintea noastră se va deschide doar o singură perspectivă a dezvoltării. Această perspectivă se numește bunătate. Adică o dezvoltare bună, fructoasă al poporului nostru unic întreg sub denumirea omenire, ca un singur organizm indevizibil, fără tot felul de granițe și religii, fără dogme și înșelăciuni false, fără verbiage și ipocrizie. Noi vom vedea lumea, despre care au visat toți oamenii avansați al planetei pentru mai multe milenii. Dar pînă acest moment e necesar să trăim.

Anume deaceea eu propun tuturor oamenilor de pe planetă să aibă răbdare, să reziste provocările sataniștilor aiurite, Papei, elitei negre, nobilimei și, în cele din urmă, kabaliștilor, care așteaptă totuși să ne arunce în abisul catastrofei nucleare, ca să ucidă toată lumea exixtentă înainte de colapsul său final.

Mă gîndesc, că ei nu vor reuși, căci nu mai au timp de pregătire pentru război, dar conducerea structurii eu, Sveatoslav Mazur, am distus-o din timp.

În următoarea parte a materialului meu eu voi povesti mai detaliat cum toți oamenii doritori (capabile pentru reîncarnare) deja astăzi pot să înceapă procesul acesta și cum el va avea loc la nivelul planetar.

Va urma.
Sveatoslav Mazur, S.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Pentru a realiza sensul vieții, este necesar să «mori»/ Partea 1/

Sensul – este o formulă, exprimată despre o acțiune anumită, pusă în tabloul universal al vieții.

După aceea cum eu, Sveatoslav Mazur, Maestru Mare al Ordinului sfînt spațial, l-am alungat de pe teritoriul planetei noastre pe Lucifer cu echipa lui, (s-a întămplat aceasta în Moldova, în Orheiul Vechi), tabloul vieții al lumii, adică fundația lui semantică, a început să se schimbe, fiindcă fundația semantică și este rădăcina vieții, rădăcina realității.

Și fiindcă stăpînul planetei – Lucifer a pierdut posibilitatea să dicteze acest sens, fundația vieții lui a început să se dezghețe și să se dizolve într-o realitate nouă. Au apărut contradicții insolubile în toate domeniile existenții umane. Fiindcă la nivelul cel mai înalt al ființei se desfășoară lupta – aceasta este războiul sensurilor, războiul ideilor, așa și biruința în construirea lumii, conform ideiei veșnice al Tatălui Atotputernicului, pe care eu, Sveatoslav Mazur, o promovez astăzi pe planeta noastră, neapărat cîstigă.

După aceea, cum se va dizolva tabloul vieții, construită de Lucifer, în fața omenirii va fi tabloul vieții, construit de mine. În această privință este important de înțeles, dacă o să fie singur omul gata să percepe o viață nouă? Căci toate comunicările omului, care îl leagă cu tabloul vieții al lui Lucifer, nu vor fi potrivite în condițiile noi ale vieții, fiindcă ele au fost adaptate conform activității minții noastre fizice. Cu toate acestea, asta nu va fi la îndemînă în lumea lui Dumnezeu, fiindcă lumea Dumnezeului este construită nu după principiul legăturilor logice, încărcate cu informație falsă, dar după principiul conștiinței extinse, în care informația se păstrează în felul blocurilor ideale cu informație energetică cu denumirea adevărul, create de Creatorul însuși. Eu mă gîndesc, că anume trecerea dintr-o stare a omului în alta și este cel mai complicat și plictisitor proces, căci el este legat cu moartea unui om – omului animalului, și nașterei altuia om – omului, conștiințat la sensul evenimentelor curente.

Va urma.
Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr