Sveatoslav Mazur: Pentru a realiza sensul vieții, este necesar să «mori» /Partea 5/

Partea 1, Partea 2, Partea 3Partea 4

Crearea pe Pămînt centrului nou spiritual, adică filialei biroului ceresc, înseamnă numai una – planeta noastră a ieșit la un nivel nou al dezvoltării sale. Acest nivel este obligat să reformateze și singurul omul, conform legii asemănării.

Cum se va desfășura aceasta – nu e greu de înțeles. Organismul omului are așa o calitate ca adaptarea la mediul înconjurător. Și pentru că mediul acesta s-a schimbat deja complet, așa și omul în viitorul apropiat va deveni de altă caliate. Desigur, că, vorbind de om, eu am în vedere ființă, creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Toate celelalte ființe, create după chipul și asemănarea lui Lucifer, Bafomet precum și alte degenerații din lumea Dumnezeului în lumea diavolului, care și-au pierdut principiul primar, o să piară de pe cîmpul lumii manifestate și o să se transforme în praf.
Anume deaceea în viitorul apropiat pe noi ne așteaptă o oportunitate unică singuri să vedem cum anume va fi utilizată lumea lui satana.
Și de fapt el a creat mulțimi grandioase a realității sale. Diferite gigante farmateutice, centre de analize și învățămînt, conglomerate financiare și economice, alianțe și ordini estetice-religioase. El a creat un sistem întreg de falsitate și deduplicare a poporului, distrugere semințelor și plantelor Divine. La urma urmei el a creat religii, care nu au legătură cu Dumnezeu. El a creat poporul său ales și otrăvit de proprie mîndrie. El a creat un sistem, care urma să înlocuiască în curînd natura noastră și, în cele din urmă, chiar esența omului.

Toți participanții la aceste procese și organizații sunt deja reformați de diavol pentru programele lor de acțiune. Confruntat cu altă realitate, dar, după cum am povestit eu, de mine e construită o matrice nouă planetară de nivelul al patrulea, acești oameni vor începe să sufere, să se îmbolnăvească și să moară, căci conflictele, care există între matrice al lui Lucifer și al lui Dumnezeu sunt insolubile între dînsele, fiindcă sunt construite după diferite principii. Pentru ca să nimerești în matrice al lui Dumnezeu, este necesar «să mori» calitativ în matrice al lui Lucifer. Anume pentru aceea eu și construiesc un sistem nou de adaptare a poporului pămîntesc, pentru ca ființele din lumea Dumnezeului să poată în modul de urgență să ajute tuturor doritorilor să treacă în realitatea nouă, să-și salveze sufletele sale nemuritoare și să nu se afle unu la unu cu moartea.

Avem nevoie de îndrumători capabili în acest moment teribil de tranziție de la o stare a omului la alta să ajute oamenii să dobândească corpuri noi Divine.

Anume deaceea eu voi construi un centru nou de acțiune, care va putea uni sub acoperișul său filialele asemănătoare în toată lumea.

Îngerii, care au venit deja pe Pămînt pentru o misiune specială, sunt gata și astăzi să rezolve aceste probleme. Dar la momentul dat nu este așa ocazie, căci timpul este întins în veșnicie, dar structurile diabolice rezistă pînă la ultimul moment. Toate propunerile mele de a trece la lucrul constructiv a tranziției ușoare din lumea diavolului în lumea Dumnezeului rămîn pînă cînd nesoluționate, însă procesul deja funcționează și este imposibil să fi oprit.

Dacă eu și războinicii mei nu vom reuși la timp să pregătim tranziția ușoară a lumii în lumea Dumnezeului, ei bine, atunci pe noi toți ne așteaptă drumul greu revoluțional. Acest drum este înscris în revelațiile lui Ioan. Dar eu personal promit, că în viitorul apropiat voi povesti în articolele mele cum anume fiecare om desinestătător va putea să se pregătească pe dînsul însuși și pe apropiații săi pentru acest moment.

Nu mă îndoiesc, că în fața acțiunii iminente, în momentul cel mai important, conștiința multor oameni se va clarifica, și ei vor intra în perioada principală a vieții sale, cu înțelegerea absolută a sensului acelui ce se întîmplă.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2 × 1 =