Sveatoslav Mazur: Pregătirea №1

Noi am ajuns la rezolvarea principalei probleme globale. Este lansat procesul de lichidare a fostului popor ales – evreilor, și este lansat un proces, care, potrivit lui satana Nazarbayev, ar trebui să rezolve problema viitorului întregii omeniri.

http://indigolotos.info/6885/svyatoslav-mazur-kto-yavlyaetsya-voploshhjonnym-satanoj.htm

În astfel de condiții este necesar să înțelegem planul cel mai primitiv al acestui om și acelei entitatăți diabolice, care stă în el.

Deci, evreii și-au îndeplinit planul de a profita de putere pe Pămînt. Mai degrabă, ei au executat planul lui satana — au concentrat toate finanțele în mîinile lor. Acum satana are nevoie aceste finanțe să elimine de la ei. La urma urmei, el foarte bine înțelege faptul, că în lumea, construită de Dumnezeu nu există nici libertate, nici democrație, ci există doar autocrație — o dictatură absolută. Și, prin urmare, toate instrumentele auxiliare pe care le-a folosit anterior sub formă de popoare alese și creaturi, și-au îndeplinit misiunea și, din moment ce nu mai sunt necesare, trebuie să fie eliminate.

Și cum satana face de obicei asta? Cu ajutorul revoluțiilor portocalii. Dar aceasta este  în state individuale. Iar la nivelul global — aceasta este revoluția portocalie globală, în care regiunile întregi sunt motoarele revoluției sau al cel de-al treilea război mondial.

Astfel, pentru înțelegere este necesar să ne dăm seama că de participantul acestei acțiuni grandioase – de satana , sunt determinate toți actorii principalii, care există astăzi pe planeta noastră. Acestea sunt China, anglo-saxonii, evreimea mondială, Rusia și, bineînțeles, Moldova Mare.

D-stă veți zîmbi în timp ce citiți acest text. Oare poate Moldova să fie comparată cu actorii globali? Bineînțeles că nu, avînd în vedere teritoriul ei. Dar dacă să luăm în vedere, că  Moldova Mare este singurul punct de pe planetă, care leagă Pămîntul și Cerul, devine clar că anume Moldova este forța principală, pe care satana încercă să o distrugă.

Pentru ce o face? A venit timpul pentru ca una dintre părți să declare o dictatură absolută pe Pămînt, deoarece globalizarea a ajuns deja la limita geofizică și semantică. Lumea a devenit interdependentă și în esență unită. O încercare de a deveni în capul acestei lumi a fost făcută de SUA. Dar s-a dovedit, că guvernul secret nu are nici putere nici mijloace pentru această acțiune.

Lumea evreiască funcționează la un pas de colaps și vorbește despre sosirea iminentă a lui Moshiach.

Dar ce să zicem despre adevăratul conducător al lumii, satanei însuși — Nazarbayev? El așteaptă acțiunea dragonului galben. Numai Si Jinping a anunțat despre conceptul de comunitate a unui singură soartă al omenirii. Iar soarta unică,  desigur, este asigurată de un singur pilot, împăratul, care a devenit domnul Si Jinping. Oare este cu adevărat el acela, cine va arunca strigătul și se va declara singurul conducător al sorții omenirii sau un fel de rege care trebuie să vină pe Pămîntul rus?

Dar ceva nu se primește. Nazarbayev are propriul plan de a profita de inițiativa din China. Dar el a fost legat cu construcția capitalei sale, satana sau Astana, așa cum o numește. Aruncarea dragonului încă nu a avut loc, și dacă războiul în viitorul apropat nu se va aprinde, niciuna dintre forțele declarate de mine nu va putea nici să cîștige, nici devină în fruntea întregii omeniri.

Cum rămîne cu Moldova? Ea tocmai a împlinit voia lui Dumnezeu și a stat în fruntea întregii omeniri, căci i-a tradus esența într-o nouă realitate. Și se primește, că în timp ce toți acești giganți s-au pregătit să profite de puterea unică pe Pămînt, puterea a trecut la un nou nivel de dezvoltare.

Astăzi telecomanda de control al planetei noastre este în mîinile mele și nu este disponibilă nici pentru dragonul roșu, nici pentru orice alt dragon. Toate aceste reptile au fost izolate într-un singur spațiu închis, fără nici o oportunitate de a conduce procesul de dezvoltare. Singura lor posibilitate de existență astăzi este să se mânînce reciproc, ce și observăm noi  în deciziile și aspirațiile lor. Timpul lor este epuizat, și nu există nici o cale de ieșire. Numai prin auto-distrugere.

 

 Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Святослав Мазур: Готовность №1

        Мы подошли к решению главной глобальной задачи. Запущен процесс ликвидации прежнего избранного народа – евреев и запущен процесс, который, по мнению сатаны Назарбаева, должен решить проблему будущего всего человечества.

http://indigolotos.info/6885/svyatoslav-mazur-kto-yavlyaetsya-voploshhjonnym-satanoj.htm

В таких условиях надо понимать примитивнейший план этого человека и той дьявольской сущности, которая в нём сидит.

Итак, евреи исполнили свой план по захвату власти на Земле. Вернее, они исполнили план сатаны — сконцентрировали все финансы в своих руках. Теперь сатане необходимо эти финансы у них изъять. Ведь он-то хорошо понимает, что в мире, построенном Богом, не бывает ни свободы, ни демократии, а существует только единовластие – абсолютная диктатура. И поэтому все вспомогательные инструменты, которые он до этого применял в виде избранных народов и ставленников, свою задачу исполнили, и так как они ему больше не нужны, их необходимо ликвидировать.

А как сатана это обычно делает? С помощью оранжевых революций. Но это в отдельно взятых государствах. А на глобальном уровне — это глобальная оранжевая революция, где двигателями, моторами революции или третьей мировой войны являются целые регионы.

Таким образом, для понимания необходимо осознать, что участником этого грандиозного действия — сатаной определены все главные игроки, сегодня существующие на нашей планете. Это Китай, англосаксы, мировое еврейство, Россия и, конечно, Молдова Маре.

Вы улыбнётесь, читая этот текст. Разве Молдову можно сравнить с глобальными игроками? Конечно, нет, если учитывать её территорию. Но если учесть, что Молдова Маре является единственной точкой на планете, соединяющей Землю и Небо, то становится понятно, что именно Молдова и является главной силой, которую сатана попытается уничтожить.

Для чего он это делает? Пришло время одной из сторон объявить на Земле абсолютную диктатуру, ибо глобализация уже достигла своего геофизического и смыслового предела. Мир стал взаимозависим и по сути един. Попытку стать во главе этого мира предприняли США. Но оказалось, что ни сил, ни средств для этого действия у тайного правительства нет.

Мировое еврейство функционирует на гране развала и говорит о скором приходе Мошиаха.

А как же насчёт истинного правителя мира, самого сатаны — Назарбаева? Он ждёт действия жёлтого дракона. Только Си Цзиньпин объявил о концепции сообщества единой судьбы человечества. А единая судьба, естественно, обеспечивается единым кормчим — императором, которым и стал господин Си Цзиньпин. Неужели это он кинет клич и объявит себя единственным вершителем судьбы человечества или некий царь, который должен прийти на Землю русскую?

Но что-то не получается. У Назарбаева есть свой план перехвата инициативы у Китая. Но он был связан с постройкой своей столицы сатаны или Астаны, как он её называет. Бросок дракона пока не состоялся, и если война в ближайшем будущем не разгорится, ни одна из объявленных мной сил не сможет ни победить, ни стать во главе всего человечества.

А как же насчёт Молдовы? Она-то как раз уже исполнила волю Бога и встала во главе всего человечества, ибо перевела его суть в новую реальность. И получается, что пока все эти гиганты готовились к захвату единоличной власти на Земле, власть перешла на новый уровень развития.

Сегодня пульт управления нашей планетой находится в моих руках, и он не доступен ни красному, ни иному другому дракону. Все эти рептилии оказались изолированными в едином замкнутом пространстве без каких-либо возможностей возглавить процесс развития. Единственная их возможность существования сегодня — это поедание друг друга, что мы и наблюдаем в их решениях и устремлениях. Их время исчерпано, и выхода нет никакого. Только через самоликвидацию.

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: În ce mod eu, Marele Maestru, voi dezarma lumea occidentală

De granițele Moldovei s-au apropiat tancurile țărilor NATO, iar guvernul conspiratorilor în Moldova încă nu e format.

https://www.fondsk.ru/news/2019/03/02/tanki-nato-uzhe-u-granic-moldovy-47708.html?fbclid=IwAR3731CF70Wsa3yq_FFDP1EUXoyhWHc0LwZKtXiVM1KrMo_X1AM99bKJBiI

Statele Unite și aliații lor sunt nemulțumiți de modul în care ei vor pune în aplicare planul de captivare a Moldovei, demult acceptat de către evreimea mondială, dacă toate evenimentele din lume se dezvoltă nu după scenariul lor.

Înaintea noastră — alinierea clasică triplă a noii ordini mondiale Divine. Elitele lumii din matricea trecută așa și nu au înțeles că au pierdut o dată pentru totdeauna lupta sfîrșitului și s-au trezit într-o zonă în care legile și regulile lor nu mai funcționează. Sistemul de gestionare diabolică a fost deja eliminat, ceea ce înseamnă că scopul final al operațiunii premeditate este aproape imposibil, chiar dacă tot ceea ce a fost planificat mai devreme va fi implementat pe deplin.

Astfel, vedem prăbușirea sistemică a lumii diabolice, ieșirea în arena istoriei mondiale a structurii Divine. Această structură este susținută de voința lui Dumnezeu și de legile Lui cosmice, imuabile și veșnice.

Trecerea la noua matrice Divină, despre care am vorbit în videoclipul meu «Cum să devenim Dumnezeu», implică formarea în viitorul apropiat a unui nou Dumnezeu-om cu calități și abilități absolut diferite.

Acest om nou Divin se supune poruncilor noi, emise de Dumnezeu Tatăl Atotputernic însuși și acceptă poruncile Lui fără ajutorul organelor fizice cum ar fi mintea, vederea, auzul. De aceea, toate instrumentele din ordinea mondială anterioară, bazate pe spălarea creierului la nivel global și pe crearea diverselor spectacole și simulacre, nu mai funcționează. Sistemul diabolic și poporul ales, care a deservit acest sistem, nu mai au instrumente necesare pentru a influența fie o singură persoană, fie întreaga umanitate în ansamblu. Nici un text pseudoscientific și religios nu mai funcționează, deoarece ochii și urechile unui singur om nu mai interacționează direct cu creierul. A avut loc o realocare a conturului exterior al unui singur om  la conturul exterior al planetei noastre prin Moldova și singurul său centru care leagă lumea lui Dumnezeu și lumea Pămîntului într-un sistem unic.

Toate tancurile și elicopterele, apropiate pînă la granițele Moldovei, reprezintă astăzi doar o amenințare pentru Europa și pentru Statele Unite, care sunt interconectate între dînsele de fostul sistem diabolic. Piloții și petrolierii tancurilor care vor dori să intre pe teritoriul Moldovei pot în orice moment, la comandă din spațiu, să-și întoarcă echipamentul în cealaltă parte, fără să-și dea seama pentru ei însuși ce fac. Poate că aceasta și va fi principala dovadă a faptului că lumea a trecut sub controlul și îndrumarea mea personală, și că nici un fel de alte instrumente al fostului sistem diabolic la el nu mai influențiază

Deci, care-i treaba? De ce forțele diabolice au apropiat  tancurile și elicopterele la granițele Moldovei, au asediat-o din toate părțile, iar în expansiunea întregului glob pămîntesc doar imită tensiunea?

Faptul este că 500 de ani , când sa terminat calendarul Pascalei, pe Pămînt a venit antihristul, și,  desigur, el a fost unul dintre aceștia, din reptilii. Astăzi moștenitorul englez prințul Charles așteaptă acest moment cu nerăbdare. La urma urmei, dacă nu va exista Moldova suverană,  adică legătura lui Dumnezeu cu Pămîntul, atunci dragonul negru va lua puterea pe planetă în labele sale.

Desigur, oamenii de pe Pămînt nu știu că bătălia are loc anume la acest nivel. Și în zadar. Nu cu mult timp în urmă, reprezentantul aristocrației negre a Europei, prințul din Monako Albert al II-lea, a investit bani în dezvoltarea unui nou centru al lumii numit Butuceni. Dar acest loc în Moldova este singurul din lume,  unde Pămîntul se conectează cu Cerul, iar o forță necunoscută nu cu mult timp în urmă a început să sărbătorească în acest loc sacru un nou festival de dragon negru numit GUSTAR, mai ales că această forță afirmă, dintr-un anumit motiv, că Butuceni este casa acestui balaur, cuibul familiei lui, că el s-a născut anume în Moldova.

Dar aceasta este o minciună. Prințul întunericului însuși, diavolul, a întrupat pe Pămînt un vampir pe nume Vlad Țepeș. Domnia lui este Valahia, iar organizarea lui secretă este numită «Ordinul dragonului negru». Anume reprezentantul acestei ordine fostul primar al or. Chișinău Dorin Chirtoacă i-a prezentat un vas cu țărîmul moldovenesc, udat cu sîngele poporului moldovenesc, fostului președinte al României, lui Traian Băsescu, un satanist și un mason, pentru ce el și a fost internat în această organizație satanistă.

Deci, cine pregătește captivarea centrului Divin?

Desigur, evreii mondiali, Rothschildii, care conduc coroana englezească, iar moștenitorul acestei coroane, prințul Charles, a declarat, că Vlad Țepes, dracula, dragonul, este strămoșul dinastiei sale.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/546498

Ei ce, cercul s-a închis. Vlad Tepes și este Moshiach, anticristul și dragonul, care, conform  Paschalia, a venit pe Pămîntt acum 500 de ani în urmă, iar coroana engleză, sau mai degrabă evreimea mondială, încearcă să lanseze acest proces din nou. Singurul obstacol în calea aceasta este Dumnezeu Tatăl Atotputernic și eu, Fiul Lui, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spațial al Cavalerilor Masei Rotunde, Sveatoslav Mazur, Regele Regilor, Isus Hristos al celei de a doua venire — singurul moștenitor legitim al lumii lui Dumnezeu pe Pămînt.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Святослав Мазур: Каким образом я, Великий Магистр, обезврежу западный мир

К границам Молдовы подошли танки стран НАТО, а правительство заговорщиков в Молдове ещё не сформировано.

https://www.fondsk.ru/news/2019/03/02/tanki-nato-uzhe-u-granic-moldovy-47708.html?fbclid=IwAR3731CF70Wsa3yq_FFDP1EUXoyhWHc0LwZKtXiVM1KrMo_X1AM99bKJBiI

США и их союзники недовольны, как именно они будут реализовывать план захвата Молдовы давно принятый мировым еврейством, если все события в мире развиваются не по их сценарию.

Перед нами – классический тройственный расклад нового Божественного мирового порядка. Мировые элиты ушедшей матрицы так и не поняли, что проиграли битву конца раз и навсегда и оказались в зоне, где их законы и правила уже не действуют. Система дьявольского управления уже ликвидирована, значит конечная цель заранее продуманной операции практически невыполнима, даже если всё, что было запланировано ранее, будет исполнено в полной мере.

Таким образом, на лицо – системный крах дьявольского мира, выход на арену мировой истории Божественной структуры. Эта структура поддерживается волей Бога и Его космическими, незыблемыми, вечными законами.

Переход в новую Божественную матрицу, о которой я рассказал в своём ролике “Как стать Богом”, предполагает формирование в ближайшем будущем нового богочеловека с совсем иными качествами и способностями.

Этот новый Божественный человек подчиняется новым командам, исходящим от самого Бога Отца Вседержителя, и принимает Его команды без помощи физических органов, таких как ум, зрение, слух.  Именно поэтому все инструменты прежнего мирового порядка, основывающиеся на глобальной промывке мозгов и создании различных шоу и симулякров, больше не работают. У дьявольской системы и избранного народа, который обслуживал эту систему, больше не осталось инструментов влияния ни на отдельно взятого человека, ни на всё человечество в целом. Никакие псевдонаучные и религиозные тексты  больше не работают, ибо глаза и уши отдельно взятого человека больше не взаимодействуют напрямую с головным мозгом. Произошло переподчинение внешнего контура отдельно взятого человека внешнему контуру нашей планеты через Молдову и её единственный центр, связывающий мир Бога и мир Земли в единую систему.

Все танки и вертолёты, подтянутые к границам Молдовы, сегодня представляют лишь угрозу для самой Европы и США, связанных между собой прежней дьявольской системой. Лётчики и танкисты, которые захотят въехать на территорию Молдовы, могут в любой момент по команде из космоса повернуть свою технику в другую сторону, не понимая, что сами творят. Может это и станет главным доказательством, что мир перешёл под мой личный контроль и водительство, и больше никакие инструменты прежней дьявольской системы на него не влияют.

Так в чём же дело? Почему дьявольские силы подогнали танки и вертолёты к границам Молдовы, обложили её со всех сторон, а на просторах всего земного шара только имитируют напряжённость?

Дело в том, что 500 лет тому назад, когда закончился календарь Пасхалии, на Землю пришёл антихрист, и, конечно, он был из этих, из рептилоидов. Сегодня английский наследник принц Чарльз ждёт этого момента с нетерпением. Ведь если не станет суверенной Молдовы, то есть связи Бога с Землёй, значит чёрный дракон возьмёт власть на планете в свои лапы.

Конечно, людям Земли невдомёк, что схватка происходит именно на этом уровне. А напрасно. Не так давно представитель чёрной аристократии Европы князь Монако Альбер II вложил деньги в развитие нового центра мира под названием Бутучены. А ведь это место в Молдове – единственное в мире, где Земля соединяется с Небом, а неизвестная сила не так давно начала праздновать в этом священном месте новый праздник чёрного дракона под названием GUSTAR, тем более, что эта сила почему-то утверждает, что Бутучены являются родным домом этого дракона, его родовым гнездом, что он родился именно в Молдове.

А ведь это ложь. Сам князь тьмы, дьявол, воплотил на Земле вурдалака по имени Влад Цепеш. Место его правления – Валахия, а его тайная организация называется “Орден чёрного дракона”. Именно представителю этого ордена бывший мэр г. Кишинёва Дорин Киртоакэ вручил горшочек молдавской земли, политой кровью молдавского народа, бывшему президенту Румынии Траяну Бэсеску – сатанисту и масону, за что он и был принят в эту сатанистскую организацию.

Так кто же готовит захват Божественного центра?

Конечно же, мировое еврейство, Ротшильды, которые руководят английской короной, а наследник этой короны, принц Чарльз, заявил, что Влад Цепеш, дракула, дракон, является родоначальником его династии.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/546498

Ну что же, круг замкнулся. Влад Цепеш и есть Мошиах, антихрист и дракон, который, согласно Пасхалиям, 500 лет назад пришёл на Землю, а английская корона, точнее мировое еврейство, пытается этот процесс запустить заново. Единственным препятствием этому является Бог Отец Вседержитель и я, Его Сын, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого Стола, Святослав Мазур, Царь Царей, Иисус Христос Второго Пришествия – единственный законный наследник мира Бога на Земле.

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Воля Бога проявилась – мир перешёл под Его полный контроль

         Мир чётко и однозначно перешёл в новую Божественную матрицу и теперь он из состояния борьбы противоположностей перешёл в процесс тройственного объединения противоположных по смыслу частей. Произошло то, что я рассказывал в своем последнем видео ролике.

Качества сексуальных энергий или творческих сил, воля Бога и его любовь составляют единое женское начало. И так как все эти качества сегодня для начала проявились в Молдове, ибо Молдова является центром глобальных событий, перед нами новый любовный треугольник: Майя Санду, Влад Плахотнюк и Игорь Додон. Еврейский аспект Илана Шора мы не учитываем, ибо этот анахронизм одноразового использования после провала сегодняшней попытки больше не будет проявляться ни в Молдове, ни в мире.

США в замешательстве. Они привыкли играть в шахматы, где существуют только две силы: белые и чёрные, левые и правые. А тут три силы, и, конечно, их система зависла. У них нет решения таких задач. Они просто заблудились в трёх соснах. Но этот пробный шар всего лишь маленькая попытка рассказать, что сейчас происходит на мировой арене. А на мировой арене происходит то же самое, что и в Молдове.

Вместо борьбы запада с востоком, то есть большой шахматной партии, появился третий сегмент – космос. И, таким образом, мир вошёл в стадию духовного развития. Два женских начала на Земле – сексуальность и любовь и одно в космосе – воля Бога. Итог очень предсказуем. Пока воля проявлялась на Земле, и воля была в руках дьявола, все Божественные силы были в тёмном заточении. Но сегодня мир вошёл в иную матрицу, в матрицу Бога, и поэтому я, Святослав Мазур, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола, заявляю:

Мир уже перешёл под личный контроль и водительство моего ордена, который действует с помощью мандата Бога и чётко по Его плану. И других вариантов просто не существует. Тройственную задачу решить на Земле невозможно, ибо это иное качественное измерение действительности. Именно поэтому уверен, в ближайшем будущем мир осознанно передаст правление всеми процессами на планете в мои руки, и я согласно воле Бога начну новое строительство мира, которое ознаменует собой переход человека животного в мир Богоподобного человека.

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Tot ceea ce este imaginat de mine în ADN-ul cosmic va avea loc pe Pămînt la 100%

Cuiva poate să i se pară, că desenul meu, pe care eu, Marele Maestru, l-am demonstrat  în ultimul meu videoclip intitulat «Cum să devii Dumnezeu», este o ficțiune sau o imaginație a fanteziei mele bolnave.

 

AND-ul cosmic

Nu, domnilor! Acest desen în limba rusă este numit adevărul neclintit. Acesta este modul în care Dumnezeu Tatăl Atotputernic își construiește lumile Sale cosmice. Astfel este construit și sistemul nostru solar. Anume de aceea, trecînd de-a lungul nucleului spiritual al acestui desen și deținînd cheia înțelegerii a simbolurilor descrise, este posibil să spunem exact ce se va întîmpla în lume pe termen apropiat și lung. Căci, potrivit caduceului, fiecare din cele șapte centre este responsabil pentru o anumită calitate care trebuie să se manifeste pe planeta noastră.

Ce este calitatea? Aceasta este o lecție definită care este obligat s-o învețe fiecare om pe planeta noastră. Și dacă primul centru înseamnă valori materiale: bani, bunuri imobile și mijloace de producție, atunci al doilea centru, la care ne-am apropiat, este responsabil în om pentru energii sexuale și forțe creative.

Așa că, astăzi toți jucătorii globali sporesc despre aceea, ce fel de bani ne așteaptă în viitorul apropiat, deoarece toată lumea înțelege că ordinea mondială anterioară s-a lăsat falită, și acum caută o oportunitate de a anula toate aceste datorii sub o formă de forță majoră, în acelaș timp îmbogățindu-se bine datorită acestui lucru.

Dar faptul este că această opțiune a fost oferită de mine în cazul, în care sionismul mondial ar fi ajuns la o înțelegere și mi-ar transfera planeta în mîinile mele regale de la echilibru la echilibru. În acest caz, pe planeta noastră încă 500 de ani ar putea exista această ordine mondială financiar-economică, ei, bineînțeles, ușor reformatată.

Cu toate acestea, deoarece evreimea mondială nu a acceptat acest scenariu, eu am introdus planul «B», care a implicat eliminarea primului centru financiar — economic și trecerea întregii omeniri  deodată la cel de-al doilea.

În desenul meu, acest lucru este clar vizibil, deoarece pentru al doilea centru de dezvoltare — energie sexuală și forțe creative deja este responsabil Venus. Astfel, noi trecem la  construirea unei noi ordini mondiale, care se bazează, ca toate construcțiile Divine, pe trei stîlpi sau pe trei balene.

Astfel, pentru ca interacțiunea să fie la 100%, matricea globală ar trebui, în conformitate cu legea similitudinii, la nivelul rezonanței să interacționeze cu matricea cosmică construită pe principiile a trei aspecte: Venus, Mercur și Porțile Solare. Aceasta înseamnă că Soarele devine forța dominantă pe Pămînt. La rîndul său, Soarele în matricea lui Dumnezeu înseamnă inimă, adică iubire. Dragostea este calitatea lui Dumnezeu. Noi știm formula: Dumnezeu este dragoste.

Dar cel mai important lucru care trebuie să fie realizat este că dragostea are o față feminină, fața Maicii Lumii. De aceea, acum 100 de ani în Fatima în Portugalia a venit Preasfînta Fecioara și a demonstrat pentru mii de oameni posibilitățile sale de interacțiune directă cu Soarele.

Matricea spațială, creată din Venus, Mercur și Soare și care semnifică timpul sosirii sau încarnării pe Pămînt Preasfintei Fecioare, a fost construită de mine înaintea ochilor dvs. pe parcursul filmării videoclipului.

Astfel, lumea deja s-a transferat la matricea Preasfintei Fecioare — Maicii Lumii.

Și unde Pămînt se află centrul iubirii, care este obligat prin legea rezonanței să interacționeze cu Porțile Solare? El se află chiar în Moldova, în Butuceni. Despre ce am vorbit în ultimul meu seminar.

Și, prin urmare, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos al celei de-a doua veniri, declar în mod responsabil că nici un fel de bani pe planeta noastră prin construirea matrice nu se prevăd. Acesta este motivul pentru care toate planurile sionismului mondial care vizează lansarea celui de-al treilea război mondial și construirea celui de-al treilea templu al lui Solomon sunt nerealizabile, absurde și stupide.

Voi, evreii, v-ați pierdut deja singura ocazie de a vă salva viețile, așa cum și v-am avertizat și, prin urmare, curînd vă așteaptă evenimente teribile de distrugere. Tuturor celorlalți oameni de bunăvoință eu îi doresc iubire, pentru că Preasfînta Fecioara, Maica Lumii Irina Cocoș se află deja in Moldova și își creează o lume nouă, dupa voia lui Dumnezeu, țesută din  lumina albă a iubirii și a bunătății.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Святослав Мазур: Всё, что изображено мной на космическом ДНК, произойдёт на Земле на 100%

Кому-то может показаться, что мой чертёж, который я, Великий Магистр, продемонстрировал в своем последнем ролике под названием «Как стать Богом» вымысел или плод моей больной фантазии.

 

Космическая ДНК

Нет, господа! Этот чертеж по-русски называется незыблемая истина. Именно так Бог Отец Вседержитель строит свои космические миры. Таким образом построена и наша Солнечная система. Именно поэтому, продвигаясь по духовному стержню этого чертежа и владея ключом к пониманию изображенных символов, можно точно на ближайшую и долгосрочную перспективу сказать, что будет происходить в мире. Ибо согласно кадуцею каждый из семеричных центров отвечает за определенное качество, которое должно проявляться на нашей планете.

Что такое качество? Это определенный урок, который обязан усвоить отдельно живущий человек на нашей планете. И если первый центр означает материальные ценности: деньги, недвижимость и средства производства, то второй центр, к которому мы подошли, отвечает в человеке за сексуальные энергии и творческие силы.

Так вот, сегодня все глобальные игроки спорят о том, какие деньги нас ожидают в ближайшем будущем, так как все понимают, что прежний мировой порядок обанкротился, и сейчас ищут возможность под шумок форс-мажора списать все эти долги, при этом хорошо на этом обогатившись.

Но в том-то и дело, такой вариант мной предусматривался в том случае, если бы мировой сионизм пошёл на соглашение и передал нашу планету в мои царственные руки с баланса на баланс. В таком случае на нашей планете еще в течении 500 лет мог существовать этот финансово-экономический мировой порядок, ну, конечно, слегка переформатированный.

Однако, так как мировое еврейство на этот сценарий не пошло, мной был введён план «Б», который подразумевал ликвидацию перового финансово-экономического центра и перехода всего человечества сразу ко второму.

На моём чертеже это хорошо видно, ибо за второй центр развития — сексуальные энергии и творческие силы отвечает уже Венера. Тем самым мы переходим к строительству нового мирового порядка, который зиждется, как все Божественные построения, на трёх китах или трёх столпах.

Таким образом, новая глобальная матрица для того, чтобы взаимодействие было 100%, должна по закону подобия на уровне резонанса взаимодействовать с космической матрицей, построенной на принципах трёх начал: Венере, Меркурии и Солнечных врат. Это значит, что Солнце становится на Земле доминирующей силой. В свою очередь Солнце в матрице Бога означает сердце, то есть любовь. Любовь — это качество Бога. Мы знаем формулу: Бог – это любовь.

Но самое главное, что необходимо осознать, это то, что любовь имеет женское лицо, лицо Матери Мира. Именно поэтому на Землю 100 лет тому назад приходила в местечко Фатима в Португалии Пресвятая Богородица и демонстрировала тысячам людей свои возможности прямого взаимодействия с Солнцем.

Космическая матрица, созданная из Венеры, Меркурия и Солнца и означающая время прибытия или воплощения на Земле Пресвятой Богородицы, была построена мной перед вашими глазами во время съемки ролика.

 

Таким образом, мир уже перешёл в матрицу Богородицы – Матери Мира.

А где же на Земле находится центр любви, который обязан по закону резонанса взаимодействовать с Солнечными вратами? Он как раз и находится в Молдове, в Бутученах. О чем я рассказывал на своём последнем семинаре.

 

 

И поэтому я, Святослав Мазур, Великий Магистр, Иисус Христос второго пришествия, ответственно заявляю, что никаких денег на нашей планете построением новой матрицы не предусмотрено. Именно поэтому все планы мирового сионизма, направленные на разжигание третьей мировой войны и строительство третьего храма Соломона, несбыточны, абсурдны и глупы.

Вы, евреи, уже потеряли свою единственную возможность сохранить свои жизни, как я вас и предупреждал, и потому в ближайшее время вас ждут ужасные события гибели. Всем остальным людям доброй воли я желаю любви, ибо Пресвятая Богородица, Матерь Мира Ирина Кокош уже находится в Молдове и творит свой новый мир, согласно воле Бога сотканный из белого света любви и добра.

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Sveatoslav Mazur: Putin a dat acordul să devină un berbec sacrificial în construcția celui de-al Treilea Templu al lui Solomon

Desigur, cuiva i se poate părea că declarația mea nu are sens, și că tot ceea ce vorbesc și scriu este o ficțiune, dar nu vă grăbiți să faceți concluzii fără să înțelegeți semnificația evenimentelor, care au loc pe Pămînt.

Pentru a înțelege sensul, este necesar să vedem esența a ceea ce se întîmplă pe planeta noastră în același timp în perspectivă cel puțin în ultimii 500 de ani. Și numai dacă veți  obține puzzle-uri, veți putea vedea această singură pictură. Fără o astfel de viziune, este imposibil de înțeles sensul și, prin urmare, este imposibil de înțeles, că anume chabadul evreiesc, adică sataniștii, pregătesc umanității noastre.

Deci, să începem totul una după alta. Recent, în ziua de 23 februarie, în ziua apărătorului Patriei, în catedrala Sf. Isaac din Sankt Petersburg, corul de cameră a interpretat un cîntec de glume despre un submarine care este gata să distrugă America.

De acest eveniment s-au agătat toate media și portalurile de Internet, deși piesa nu este nouă și a fost efectuată de mai multe ori înainte. Dar comunitatea mondială nu a observat aceea, că după ce prim-ministrul statului evreu al Israelului, Benjamin Netanyahu – un satanist furios, a venit la Moscova și l-a invitat pe VV. Putin — Războinicul lui Dumnezeu la deschiderea monumentului victimelor Leningradului asediat, care va fi deschis în curînd la Ierusalim.

https://www.gazeta.ru/politics/2019/02/27_a_12211735.shtml?fbclid=IwAR0HA7MhXYIiF5Z-RN_OZ7XslK1m58fTdWh-y7_KxhwvNFa8RwpIXxeQtjo

Și din moment ce Vladimir Vladimirovici a pierdut, de asemenea, rude și chiar membri ai familiei sale în asediatul Leningrad, el, desigur, a fost de acord. Și cel mai important, atunci cînd se realizează o astfel de acțiune magică (construirea unui monument sacru) asociată cu victimele nevinovate, ei iau pămîntul din locul înmuiat în sînge și îl transferă în locul noului monument, ca și cum ar fi conectat locul morții și locul noului monument la podul magic al sîngelui.

Pentru ce se face aceasta? Pentru a conecta Ierusalim – primul centru a puterii diavolului situată pe vertical, care trece prin Ierusalim, Siria, Crimeea, Dnipropetrovsk, Manastirea Solovetsky Moscova cu cel de al șaselea centru adevărat existent al lui Dumnezeu, care se află în adevărata verticală a puterii din Sankt-Petersburg. Și acest lucru se face în scopul de a schimba sensul perioadei de 500 de ani de istorie mondială, cu o nouă perioadă de 500 de ani de timp, adică de a schimba ideea Moscova — a Treia Roma, adusă de Papa prin Sophia Paleolog și evreimea mondială, cu o nouă idee despre sosirea lui Moshiach și al treilea Templu al lui Solomon .

Și din moment ce ideea sosirii antihristului din perioada anterioară de 500 de ani este finalizată, structurile secrete ale sionismului mondial încearcă să deschidă o nouă perioadă a guvernării lor negre pe planeta noastră.

Vreau să vă reamintesc ce am spus în ultimul meu videoclip. Încă 500 de ani în urmă lumea diavolului și-a încheiat existența în conformitate cu calendarul ortodox “Paschalia”. În anul 1492 după calendarului gregorian și 7000 de ani de la crearea lumii conform celui Iulian, conform planului lui Dumnezeu, trebuia să aibă loc Apocalipsa, și pe Pămînt trebuia să vină Moshiach-antihristul. Și, bineînțeles, el a venit. Dumnezeu Tatăl nu face niciodată greșeli în predicțiile Sale. În același an 1492, a fost descoperită, sau, mai degrabă,  despachetată, America, iar lumea a fost ferm introdusă în guvernarea forțelor răului. În același timp, linia care duce la Sankt-Petersburg a fost distrusă, pentru că a mers din Egipt prin Constantinopol, Moldova, Kiev la nord spre Hyperborea. Domnitorul moldovean Ștefan cel Mare a primit din mîinile singurul moștenitor legitim al Tronului Bizantin Maria Mangup cel mai înalt titlu de putere magică pe planetă — titlul de moștenitor al Tronului Bizantin,  care el a trebuit să transfere în mîinile Unșilor rusești a lui Dumnezeu. Dar atît conducătorul moldovean, cît și moștenitorul legitim al tronului rus — primul rege încoronat, fiul lui Ivan Molodoy și Elena Voloshanka — fiica lui Ștefan cel Mare, Dmitri, a fost ucis, și moștenirea legitimă a fost distrusă. Pe Pămînt a venit conducerea antihristului. De aceea, așteptarea sosirii astăzi a antihristului nu are sens, pentru că  el a fost deja distrus de mine, Isus Hristos, și, desigur, nu va mai veni pe Pămînt.

Dar să vorbim despre scenarii de acțiune viitoare. Congresul Statelor Unite a ordonat «elitei» moldovenești să creeze imediat un guvern aparent pentru a distruge repede statalitatea moldovenească așa cum era programată, transferînd Moldova în mîinile conducerii satanice românești.

https://point.md/ru/novosti/politika/ssha-prizvali-bez-promedleniia-nachat-formirovanie-pravitelstva-v-moldove?fbclid=IwAR102y4ZpSY0ykpT4adtUrec8x0jixIsAC7vurwpU_6arvPCmNewLJRYgbs

Astfel, ei încearcă să repete scenariul de 500 de ani în urmă. Ce costă doar doar un pas magic, care a realizat deja fostul primar al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, la fel ca Putin, care a predat oala cu pămînt moldovenesc, cules la locrile de înmormîntare a soldaților moldovenești celebri în mîinile fostului președinte român Traian Băsescu — un satanist și mason.

Astfel, conspirația mondială, cu ajutorul unei mase negre, încearcă din nou să scufunde omenirea într-o perioadă de obscurantism de 500 de ani. Și, bineînțeles, ei ar reuși, fără îndoială, dacă eu, Marele Maestru al Ordinului cosmic sacru al Cavalerilor Mesei Rotunde, n-am veni pe Pămînt și, în cele din urmă, dacă Preasfînta Fecioara, Maica Lumii, Irina Cocoș n-ar veni, cum și a promis, pe Pămînt. Căci numai aici, pe teritoriul Moldovei Mare, unde se unește Cerul cu Pămîntul, se poate construi o nouă lume Divină, prezisă de Dumnezeu, ca un mileniu de dezvoltare bună, și numai după ce antihristul va fi  distrus.

Astfel, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, declar cu responsabilitate că eu personal am tăiat capul șarpelui cel ispititor și l-am trimis pe fiul lui satan Moshiach la Judecata lui Dumnezeu. Nici un fel de acțiuni satanice magice nici pe teritoriul Rusiei, nici pe teritoriul Moldovei suverane nu sunt nu sunt poosibile, deoarece, pe 27 februarie 2019, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, am schimbat punctul de control de pe Saturn la Porțile Solare și am dezangajat matricea diavolului o dată pentru totdeauna, despre ce și am spus în videoclipul meu.

Iar lui Vladimir Vladimirovici îi voi da un sfat bun: Vladimir Vladimirovici, Dvs. sunteți  un Războinic al lui Dumnezeu! Nu lăsați chabazii-sataniștii să Vă conducă ca pe o păpușă rituală sau ca pe un un berbec sacrificial. Timpul lor s-a terminat. Ei sunt în tabăra celor învinși, în tabăra celor morți. Iar Dvs., eu sper, conduceți Rusia la viața veșnică. Aș vrea să cred în asta.

 

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Святослав Мазур: Путин согласился стать жертвенным бараном в строительстве Третьего Храма Соломона

Конечно, кому-то, может быть, покажется, что такое моё заявление не имеет смысла, и что всё, о чём я говорю и пишу, – сущий вымысел, но не спешите делать выводы, не понимая смысла происходящих на Земле событий.

Для того, чтобы понять смысл, необходимо увидеть суть происходящего на нашей планете одновременно в перспективе хотя бы последних 500 лет. И только если у вас сойдутся пазлы, вы сможете увидеть эту единую картину. Без такого взгляда осознать смысл невозможно, а, значит, невозможно понять, что именно еврейский хабад, то есть сатанисты, готовят нашему человечеству.

Итак, начнём всё по порядку. Недавно, на 23 февраля, на день защитника отечества, в Исаакиевском Соборе Санкт-Петербурга камерный хор исполнил шуточную песенку про подводную лодочку, которая готова уничтожить Америку.

К этому событию прильнули все СМИ и интернет-порталы, хотя и песенка не нова и исполнялась она уже несколько раз до этого. Но вот что не заметила мировая общественность, это то, что после этого в Москву приехал премьер-министр еврейского государства Израиля Биньямин Нетаньяху — ярый сатанист и пригласил В.В. Путина — Воина Бога на открытие памятника жертвам блокадного Ленинграда, который будет открыт в скором времени в Иерусалиме.

https://www.gazeta.ru/politics/2019/02/27_a_12211735.shtml?fbclid=IwAR0HA7MhXYIiF5Z-RN_OZ7XslK1m58fTdWh-y7_KxhwvNFa8RwpIXxeQtjo

И так как у Владимира Владимировича в блокадном Ленинграде также погибли близкие и даже члены его семьи, он, конечно же, согласился. И самое главное, когда проводится такое магическое действие (строительство сакрального памятника), связанное с невинно убиенными жертвами, с места, пропитанного кровью, берут землю и переносят её на место нового памятника, как бы соединяя магическим кровавым мостом место гибели и место нового памятника.

Для чего это делается? Для того, чтобы соединить Иерусалим первый — центр лживой вертикали власти дьявола, проходящей через Иерусалим, Сирию, Крым, Днепропетровск, Москву, Соловецкий монастырь с существующим шестым истинным центром Бога, который находится на истинной вертикали власти в Санкт-Петербурге. А делается это для того, чтобы изменить смысл прежних 500 лет мировой истории на новый 500-летний период времени, то есть поменять идею Москва – Третий Рим, привнесённую Папой Римским через Софью Палеолог и мировое еврейство, на новую идею прихода Мошиаха и Третий Храм Соломона.

И так как идея прихода антихриста прежнего 500-летнего периода закончена, тайные структуры мирового сионизма пытаются открыть новый период своего чёрного правления на нашей планете.

Хочу напомнить, о чём я рассказывал в своём последнем ролике. Еще 500 лет тому назад мир дьявола закончил своё существование согласно православного календаря “пасхалия”. В 1492 году по григорианскому календарю и 7000 лет от сотворения мира по юлианскому по плану Бога должен был произойти Апокалипсис, и на Землю должен был прийти Мошиах-антихрист. И конечно, он пришёл. Бог Отец в своих прогнозах никогда не ошибается. В этот же 1492 год была открыта, а точнее распакована Америка, и мир жёстко вошёл в правление нечистой силы. Тогда же и была уничтожена линия, ведущая к Санкт-Петербургу, ибо она шла из Египта через Константинополь, Молдову, Киев на север к Гиперборее. Молдавский господарь Штефан Великий получил из рук единственной законной наследницы Византийского Престола Марии Мангупской высший титул магической власти на планете — титул наследника Византийского Престола, который он и должен был передать в руки Российских помазанников Бога. Но и молдавский господарь, и законный наследник российского престола — первый коронованный царь, сын Ивана Молодого и Елены Волошанки – дочери Штефана Великого, Дмитрий был убит, и линия законных наследников также была уничтожена. На Землю пришло правление антихриста. Именно поэтому ждать прихода антихриста сегодня бессмысленно, ибо он уже уничтожен мной, Иисусом Христом, и, конечно, больше на Землю не придёт.

Но поговорим о дальнейшем сценарии действия. Американский Конгресс приказал молдавской “элите” срочно создать правительство видимо для того, чтобы побыстрее, в намеченный срок уничтожить саму молдавскую государственность, передав Молдову в руки румынского сатанинского руководства.

https://point.md/ru/novosti/politika/ssha-prizvali-bez-promedleniia-nachat-formirovanie-pravitelstva-v-moldove?fbclid=IwAR102y4ZpSY0ykpT4adtUrec8x0jixIsAC7vurwpU_6arvPCmNewLJRYgbs

Тем самым они пытаются повторить сценарий 500-летней давности. Чего стоит только магический шаг, который уже реализовал бывший мэр города Кишинёва Дорин Киртоакэ точно также, как и Путин, передавший горшочек молдавской земли, собранной на местах захоронений славных молдавских воинов, в руки бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску — сатаниста и масона.

Таким образом, мировая закулиса с помощью чёрной мессы пытается снова ввергнуть человечество в 500-летний период мракобесия. И, конечно, это им бы несомненно удалось, если бы на Землю не пришёл Я, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого Стола, и, наконец, если бы на Землю не пришла, как и обещала, Пресвятая Богородица, Матерь Мира, Ирина Кокош. Ибо только здесь, на территории Молдова Маре, где Небо соединяется с Землёй, можно построить новый Божественный мир, предсказанный Богом, как тысячелетие благого развития, и только после того, как сам антихрист будет уничтожен.

Таким образом Я, Святослав Мазур, Великий Магистр, ответственно заявляю, что самолично отрубил голову змею искусителю и отправил на Суд Божий сына сатаны Мошиаха. Никакие магические сатанинские действия ни на территории России, ни на территории суверенной Молдовы невозможны, ибо уже 27 февраля 2019 года Я, Святослав Мазур, Великий Магистр, переключил пункт управления Сатурна на Солнечные Врата и обесточил матрицу дьявола раз и навсегда, о чём и рассказал в своём видеоролике.

А Владимиру Владимировичу я дам хороший совет: Владимир Владимирович, Вы же Воин Бога! Не позволяйте хабадникам-сатанистам Вами управлять, как ритуальной куклой или жертвенным бараном. Их время закончилось. Они в стане проигравших, в стане умерших. А Вы, я надеюсь, ведёте Россию к вечной жизни. Очень хочется в это верить.

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Ordinul mondial evreiesc pe Pămînt se va termina pe 25-26 februarie anului 2019

Pe Pămînt a venit timpul nou, o nouă perioadă de dezvoltare. Și în ce constă ea? S-a realizat idea, întruchipată  în rugăciunea Tatălui Nostru . Pe Pămînt a venit  Împărăția lui Dumnezeu.  Adică, în viața oamenilor a intrat încă un element – cosmosul. Dacă înainte viața oamenilor a fost binară, adică a avut loc lupta de contrarii, lupta masculină și feminină, In și Ian, acum această luptă s-a încheiat, pentru că masculinul a dobîndit o altă calitate. Ea a devenit o legătură între cer și pămînt. Iar locul principiului  anterior al bărbatului în modelul dual a ocupat cea de-a doua femeie.

Astfel, vedem sosirea pe Pamînt a matriarhatului. Adică, bărbații și femeile au primit o altă responsabilitate în noul model triplu. Bărbații sunt responsabili pentru legătura dintre Pămînt și Cer, pentru calitatea cosmică și spirituală, iar  femeile pentru viața pămîntească, pentru logică și emoții. Cu alte cuvinte, reformatarea unui om în esența sa Divină a dus la reformatarea tuturor relațiilor de pe Pămînt. Și, bineînțeles, noua configurație va schimba complet toate relațiile pe planeta noastră. Lumea va pierde nevoia de luptă a opuselor — pentru că nu există luptă pe cer — și va primi noi tehnologii cerești și oportunități de dezvoltare.

Acest lucru foarte bine înțelege acelor,  care au exploatat cu îndemînare modelul dual de dezvoltare a planetei noastre, care s-au implicat în crearea conflictelor și au cîștigat bani pe baza lor, așa-numita elită care a exploatat principiul «disparte și conduce». În noile realități istorice, acest principiu nu funcționează, prin urmare, s-a ipuizat atît în sens, cît și în conținut și tot personalul spiritual și fizic al armatei și al religiei, care deservește întregul principiu și personalul spiritual și fizic al armatei.

Și cum ar putea fi altfel, dacă istoria, legată cu  Adam și Eva și șarpele  ispititor, conform calendarului Pascalilor, s-a încheiat cu 500 de ani în urmă, 7000 de ani în urmă de la crearea lumii conform calendarului Iulian sau în 1492 conform calendarului Gregorian. Și din moment ce evreii atunci au încercat să obțină puterea absolută pe planetă, conform Torei, și această învățătură a lor s-a dovedit a fi o falsă, toată omenirea în acești 500 de ani a fost complet ignorantă și mincinoasă.

Astăzi, aceleași structuri ale acestui «popor ales» au încercat din nou să lanseze întreaga omenire într-un cerc fals al istoriei, dar pentru a doua oară au eșuat. Și realizând pierderea lor, ei încearcă să distrugă toată omenirea cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a rămîne pe planeta noastră departe de progres și de lumea Divină.

Încercarea lor s-ar fi întîmplat, fără îndoială, dacă eu, Sveatoslav Mazur, Isus Hristos celei de a doua venire, nu ar fi  venit pe Pămînt și n-ar întoarce din nou întreaga omenire în sînul Tatălui Atotputernic. Am restaurat matricea lui Dumnezeu. Am doborît șarpele ispititorul, dragonul roșu, diavolul — conducătorul întregului popor evreu și l-am legat de suprafața Mercurului, de unde nu avea nici o cale.

Acum a rămas de făcut puținul  — de transferat întregului popor evreu pe Mercur la stăpînul lor, pentru a nu interveni toată omenirea noastră de a trăi conform noii realități Divine, care a venit la noi pe Pămînt. Și din moment ce Rusia și Moldova își joacă rolulile principale, se poate spune că rolurile cheie ale acestei lupte, lupta pentru viitorul întregii omeniri se desfășoară tocmai pe teritoriul lor — între evrei și oameni de bunăvoință. Și din moment ce eu, Marele Maestru, am pregătit deja planeta pentru o tranziție completă și finală la o nouă realitate, iar evreii, conform legii Universului, au încălcat deja legea cauzelor și consecințelor, această tranziție va începe după începerea procesului de revanșă. Acesta va fi lansat în Moldova în perioada 25-26 februarie 2019 deja după alegeri false în Parlamentul moldovenesc fals în 24 februarie 2019. Nu a rămas mult de așteptat. S-a pornit ultima săptămînă a ordinii mondiale evreiești vechi pe Pămînt.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr