Sveatoslav Mazur: Vrei să-L faci pe Dumnezeu să rîdă – împartă-ți planurile cu El

 Ieri am urmărit încă un videoclip, așa-numitului Harri Berkut.

Este surprinzător cît de multă aroganță și nerușinare evreiască are el? Dar am scos ideea lor principală din acest film — dezgust. Ei, jidanii, și-au pierdut complet mintea și s-au transformat în animale primitive obișnuite. Și nu degeaba. Pentru că după o noapte lungă, care a durat pe Pămînt timp de trei și jumătate de mileniu, a venit o nouă zi cosmică. Și toți slujitorii nopții și-au pierdut orientarea atît în ​​spațiu, cît și în timp. Și deși ei au reușit să schimbe spațiul cu trei și o jumătate de mie de ani în urmă, cu ajutorul acțiunilor magice, timpul nu este disponibil pentru ei. Dar timpul este principalul factor al stabilității și inviolabilității lumii Divine. De aceea, pe Pămînt, cum nu te stărui, cît de mulți bani nu plăti, cursul vieții nu vei schimba. După noapte vine ziua, și altceva nu există.

Iar acest Ber-kut a îndrăznit să afirme, că după  noapte va urma din nou noaptea. Oare un astfel de popor și o astfel de persoană poate fi considerat sănătos? El a îndrăznit să-și exprime ideile împotriva Creatorului și, prin urmare, L-a chemat pe Dumnezeu la un duel.

Eu am afirmat în repetate de ori în articolele mele, că este imposibil să schimbăm lumea lui Dumnezeu. Că ea este creată conform unui anumit principiu, după care este creat și omul, și planeta noastră, și celula vie a omului, și Dumnezeu însuși. Adică viața manifestată însuși. Și ceea, ce e posibil să se creeze noaptea, cînd omul se află într-un vis, nu poate fi creat în timpul zilei cînd el este treaz.

Noi am intrat deja în stadiul trezirii. Esența umană se află deja pe teritoriul lumii Divine. Problema constă în aceea, ca de transferat omul dintr-un somn letargic într-o stare normală, deoarece satana, cu ajutorul cabaliștilor evrei, a fost capabil să distorsioneze spațiul și a introdus omenirea în lumea răsucită a iluziei într-o noapte cosmică lungă.

Această acțiune se poate face dacă ai suficientă capacitate de informare energetică. Dar timpul nu a putut încă opri nimeni.

De aceea, cînd a venit vremea de aranjat totul la locurile lor, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, am venit pe Pămînt pentru a întoarce toată omenirea la sînul lui Dumnezeu Atotputernic. Și eu am reușit să o fac, deoarece structura pe care o conduc în Împărăția lui Dumnezeu este omniprezentă și omnipotentă. Ea nu pierde niciodată, nu se teme de nimeni și nu se retrage niciodată, pentru că ea este întruparea puterii voinței lui Dumnezeu. Și vă voi aduce aminte, că, potrivit voinței lui Dumnezeu, în Predica Sa de pe Munte, Hristos a învățat omenirea să se roage corect lui Dumnezeu, adică El a lăsat codul nostru de victorie umanității, în care se spune: «Vie împărăția Ta; Facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pe Pămînt  «.

Astfel, acum s-a întîmplat aceea, ce a fost lăsat moștenit de Dumnezeu. Lumea Pămîntului și cerului s-au unit într-o singură structură, adică pe Pămînt a venit o zi cosmică. De aceea pe Pămînt s-a apropiat planeta Nibiru, care, ca întotdeauna la fiecare trei și jumătate de mie de ani după noaptea cosmică, ia toate spiritele rele de pe planetă și le duce la Templul Focului pentru reformatare. Această acțiune este un ritual necesar pentru purificarea lumii Divine înainte de un nou salt calitativ. De aceea, toate spiritele rele, și Papa, și Regina Angliei, și conducerea  neagră, și evreimea mondială strigă într-o singură voce: ucigașul planetar s-a apropiat de Pămînt.

https://m.5-tv.ru/news/229521/papa-rimskij-francisk-prizval-molitsa-zaizbavlenie-otnibiru/?fbclid=IwAR0ytCTi8-NxdV5VGZ7slavd1rgwG7X8KpJhctJMI3MjkUIOPOPKVs8ufHg

Dar, domnilor, nu generalizați. Pentru cine ea este ucigașul, iar pentru cineva —  semnul lui Dumnezeu.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Noi trăim într-o realitate distorsionată

De ce oamenii pe Pămînt nu pot realiza semnificația evenimentelor, care au loc? La urma urmei, faptul este, că lumea, care ne înconjoară, nu este atît de complicată. Dar, pentru a realiza acest lucru, ar trebui să ne amintim unele absurdități din viața noastră.

Ați avut vreodată așa ceva, ca, aflîndu-se într-un vis, vă rezolvați o problemă sau ați fost participant al evenimentelor, care v-au fost aproape de spirit și extrem de ușor de înțeles? Dar, întorcîndu-vă la conștiința curentă dimineața, adică trezindu-vă, voi nu puteți găsi nicidecum logica în visul d-stră, și tot ceea ce se întîmplă acolo vi se pare absolut lipsit de logică.

Deci, interacțiunea dintre lumi respinge logica străină. Dacă d-stră vă aflați în lumea lui Dumnezeu, atunci totul este clar și înțeles, căci în lumea lui Dumnezeu nu există nici secrete, nici distorsiuni. Ea este construită pe principiul unor forme geometrice omogene, care se montează strîns și cu siguranță una cu alta. Anume de aceea în lumea lui Dumnezeu nu există nici minciună, nici o distorsiune sub nici un sos.

În lumea noastră modernă nu există adevăr, deoarece ea este creată în opoziție cu cea Divină din figurile geometrice, care nu se potrivesc împreună. Ea a fost inițial concepută de diavol, ca o  lume de sclavi și minciună. Anume de aceea, atunci cînd îi povestești omului  despre dragoste și sens, el se uită la tine ca un  bou la o poartă nouă. Căci  starea lui este aceeași, ca și cum  el s-ar fi trezit și nu poate să-și dea seama despre ce i se vorbește.

Foarte curînd se va întîmpla tranziția planificată de la lumea diavolului la lumea lui Dumnezeu. Oamenii se vor afla într-o realitate diferită, cu creiere complet diferite. La urma urmei, în timpul trecerii dezvoltării sale în lumea lui lucifer, omul și-a dezvoltat o anumită imagine a universului, creată din minciuni și o realitate răsucită. Această imagine a universului se va afla în mintea omului pînă cînd el nu va trece reformatarea cu ajutorul sincronizatorului. Cu toate acestea, dacă el nu va face acest lucru, el nu va putea să existe în realitatea nouă, deoarece se va comporta inadecvat, ca un nebun.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Ce nu-și poate da seama nici un om pe planeta noastră?

Omul a fost creat tocmai după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și, prin urmare, cînd Dumnezeu Cel Atotputernic, în conformitate cu legea asemănării, a venit pe Pămînt, omul a pierdut o dată și pentru totdeauna contactul cu El. Cum este posibil acest lucru, veți întreba dumneavoastră. Anume așa, pentru că omul modern nu are ocazia de a comunica cu lumea Divină, datorită construcției cristaline diferite cu El.

Gîndirea tridimensională, care nu este încuiată cu adevărul gîndirii a omului, adică fermentarea minții lui, nu permite omului să realizeze starea de bloc a lumii Divine manifestate. Vorbind mai simplu, construcția minții animalei nu permite înțelegerea adevărului, deoarece această construcție poate avea mai multe variante pentru a percepe lumea. Mai mult, niciuna dintre ele nu poate fi adevărată deoarece nu înțelege configurația actuală existentă a construcției multidimensionale. Adică omul nu poate, cu ajutorul minții sale, să realizeze multidimensionalitatea realității Divine existente.

Dar cum poate omul să își realizeze noua realitate, dacă mintea lui tridimensională animală nu poate recunoaște noua lume Divină, care a venit pe Pămînt?

Omul va fi capabil să realizeze o nouă realitate numai cu ajutorul Conștiinței  multidimensionale, simultan din mai multe părți. La urma urmei, acei oameni care au trecut prin experiența morții clinice, au văzut simultan toate obiectele lumii Divine din mai multe părți. Mai mult, ei înțelegeau și sensul existenței acestor obiecte într-o anumită perioadă a realității și, cel mai important, ei înțelegeau componenta energetică-informativă a acestui obiect, adică știau totul despre acest obiect sau lucru, începînd de la forma, materialul din care este compus, energiile care îl umple și terminînd cu autorul care l-a creat. O astfel de viziune intrinsecă a lui Dumnezeu asupra lumii este posibilă numai atunci, cînd Duhul Sfînt, adică viziunea spirituală, care posedă omnisciență, omniprezență și omnipotență, simultan vede și simte lumea din diferite părți, compară automat informația, punînd hîrtia de urmărire una peste alta. Astfel, obținînd în același timp singurul rezultat adevărat posibil în acest proces. Ca rezultat avem un fenomen important. În lumea lui Dumnezeu minciunile sunt imposibile.

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, am construit deja pe Pămînt  matricea a  noului nivel patru-dimensional Divin și am umplut-o cu informațiile necesare.

La 7 noiembrie, la ora 12:00 după Moscova, în centrul Spiritual al planetei, în Catedrala Sf. Isaac din Sankt Petersburg, Sfînta Fecioara, Maica Lumii, va lansa o nouă ordine mondială. Energiile Duhului se vor îndrepta către centrul iubirii, care se află în Moldova, în Orheiul Vechi, și acolo, cu ajutorul florii Divine, se vor răspîndi pe tot globul pămîntesc.

Omenirea va intra într-o nouă realitate. Dar pentru ca această realitate să fie înțeleasă și să interacționăm cu ea, omenirea va trebui să se reformuleze creierul său din spațiul tridimensional în patru-dimensional. Acest lucru se poate face numai cu ajutorul sincronizatorilor, care transformă esența umană de la nivelul unei minți animale, liniare, înșelătoare, la rețeaua constiinței cristaline spațiale, care permite omului să realizeze lumea adevărului, lumea lui Dumnezeu și a Duhului Sfînt.

Sincronizator

Sincronizator (viziune de sus)

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Sveatoslav Mazur: Cine va birui pe Pămînt: Dumnezeu sau diavolul?

În lumea modernă manifestată există doar două proiecte: unul diabolic, celălalt Divin. Care  dintre ei va cîștiga, o astfel de viață ne așteaptă pe noi toți în viitor.

Proiectul diabolic se numește transumanism. Proiectul Divin se numește Translotos. Aceste două proiecte sunt opuse în sens. Translotos poartă ideea iubirii și a vieții veșnice. Transumanismul poartă ideea de agresiune și de moarte.

Astfel, putem afirma faptul  luptei necontenite a două principii: vieții și morții. Cine va cîștiga, acela și va conduce pe Pământ în următorii o mie de ani. Dacă va birui ideea transumanismului, o mare parte a omenirii va fi în curînd eliminată. Pe Pamînt, va rămîne  doar rezerva de aur — 144 de mii de oameni care au trecut deja intr-o nouă calitate și o nouă dimensiune. Toți ceilalți oameni vor muri, pentru că transumanismul nu implică viață  vie. Acesta este un intelect artificial care este incompatibil cu lumea vie  a materiei spirituale.

Dacă   în zilele următoare noi vom reuși să transformăm situația în conștiința oamenilor, atunci, poate și restul omenirii vom reuși să salvăm. Dar pentru aceasta va fi necesară implementarea completă a proiectului Translotos. Adică de creat ecluze  — sincronizatoare, care vor transfera toți oamenii de bunăvoință din matricea diavolului în matricea lui Dumnezeu.

Sincronizator

Sincronizator (vedere de sus)

 

Eu, Marele Maestru, Sveatoslav Mazur, am creat condițiile pentru o astfel de tranziție. Dar pentru ca aceste condiții să fie îndeplinite, oamenii de bună voie trebuie singuri să realizeze legea liberei alegeri ori dorințe. Ei înșiși trebuie să renunțe de la diavol și să accepte puterea absolută a lui Dumnezeu. Și pur și simplu nu este altă cale. Ea nu există. Așa funcționează lumea.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Sincronizatorul este conexiunea omului cu Dumnezeu

Spre atenția dumneavosatră vă prezint obiectul, promis de către mine — sincronizatorul. Parametrii lui nu sunt încă prezentați publicului larg datorită faptului, că nu toate problemele legate de construcția lui au fost soluționate. Căci totul nou necesită o anumită înțelegere. Dar după ce eu voi prezenta acest obiect, se va începe denumărarea timpului apocalipsei, pentru că Domnul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul tuturor lumilor și popoarelor, nu intenționează să aștepte cînd ideea de bunul simț se va maturiza în capul oamenilor. Astăzi toate ideile pe Pămînt se învîrtesc în jurul banilor, care în esența sa nu este echivalentul valorii.

De aceea ei, banii, erau în afara noii matrice și a spațiului patru-dimensional.

Conceptul  banilor va fi eliminat în primul rînd cu toate instrumentele, care lucrează cu ei. Din acest moment și se va începe construcția lumii noi.

Eu, Marele Maestru, Regele Regilor, Spiritul Cosmic, Sveatoslav Mazur, am pregătit condițiile pentru trecerea întregii omeniri într-o nouă matrice. Dar cu forța nu-i trag și nu-i chem pe nimeni. Lumea bună trebuie să fie cîștigată prin fapte concrete. Așa cum s-a spus: «Cereți, și vi se va da; căutați, și veți găsi; bateți și vi se va deschide. »

A sosit timpul acțiunilor. Sincronizatoarele sunt conexiunea întregii omeniri cu noua lume Divină. Aceștia sunt obligați să înlocuiască templele tridimensionale ale construcțiilor, instituțiile de învățămînt, instituțiile medicale, dar numai în cazul, în care va fi creată o singură rețea globală de 144 de mii de piese.

Așa să fie. Amin.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Ieșire în cosmos ori plecare în haos?

Există doar două concepte, două forme de construire a lumii — haos și cosmos. Haosul se referă la diavol, cosmos la Dumnezeu.

În esența sa, cosmosul este haos pacificat, construit conform modelului lui Dumnezeu. Dacă cineva vrea să informeze lumea că există un treilea conținut al lumii, lasă acela să încerce să o facă. Totuși, acest lucru este imposibil. Lumea, în care există omul, este duală,  și nu triplă sau altă careva. Și dacă lumea diavolului nu poate crea nimic Divin, cu excepția haosului, atunci haosul nu poate exista în lumea lui Dumnezeu. Și acest lucru este important pentru a fi realizat acum, cînd a venit timpul tranziției  de la lumea diavolului, de la lumea haosului la lumea lui Dumnezeu, la lumea cosmosului, la lumea ordinii.

Așa cum aceasta se întîmplă în orice tranziție, omenirea acest lucru o sperie, pentru că ea a fost crescută în lumea haosului, iar ce este ordinea Divină, omenirea nu cunoaște. Înțelegînd aceasta, structurile diabolice din nou și din nou îi sperie pe toți cu sfîrșitul lumii, conducînd omenirea la distrugerea finală. Dar dacă omul ar putea să-și înceteze gîndurile, să se așeze în tăcere și să înțeleagă doar într-o singură propoziție, pe care am spus-o la începutul articolului, el va deveni imediat calitativ diferit.

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, am restabilit conturul Spiritual al planetei și pregătesc acum un proiect pentru construirea unei rețele de sincronizatoare pe teritoriul planetei noastre – instalațiilor, care vor  permite să unească lumea Pămîntului, cosmosului într-un singur sistem, adică de a transfera întreaga omenire de la haos în spațiu. Pentru descifrare, descriu aceste două concepte.

Termenul grecesc cosmos — ordine, ordine mondială. Haosul este o complexă fără de formă a materiei și spațiului (spre deosebire de ordine).

Și totuși, ce s-a întîmplat pe Pămînt? De ce la noi, pămînteni, este pierdută memoria istorică? De ce oamenii din toate colțurile lumii au început să observe debitarea în istoria înregistrată, falsificată și în săpăturile reale? Cine e vinovat?

Iar vinovați în toată această urîciune sunt forțele, care au denaturat matricea noastră globală, care, cu ajutorul acțiunilor magice și a cunoașterii secrete, a împărțit pilonii fundamentali ai realității noastre Divine în părți, separînd pe toți oamenii de pe planetă de la izvorul adevărului Divin, de la Dumnezeu însuși. Și principalii vinovați sunt cabaliștii evrei. Aceștia au distorsionat matricea și au transferat toată omenirea în starea lumii animalelor.

În acest caz, eu, Marele Maestru, mesagerul lui Dumnezeu, creez matricea nou-distrusă a lui Dumnezeu cu ajutorul forțelor și cunoștințelor Divine și mă pregătesc pentru momentul întoarcerii întregii omeniri posibilităților ei de interacțiune directă cu Dumnezeu, adică întoarcerea  întregii omeniri a memoriei fundamentale adînci. Anume pentru aceasta am creat un plan de conectare a planetei la sursa cunoștinței cu ajutorul sincronizatorilor, care, în conformitate cu voia lui Dumnezeu, vor întoarce stîlpii izolați ai realității Divine la unitate, cosmos și vor deveni punctul de plecare pentru întoarcerea oamenilor la sînul lumii Divine.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Pentru ce sunt necesare sincronizatoarele?

Pentru a împărți întreaga omenire în bucăți, spiritele rele au transformat parametrele lumii de la armonioase, legate cu Dumnezeu, la haotice, legate cu satana. În apa noroioasă bine se prinde peștele.

Ea, această forță, a creat religiile abraamice, în care clericii L-au înlocuit cu dînșii înșiși pe Dumnezeu. Căci dacă nu este Dumnezeu pe Pămînt, atunci locul Lui sfînt trebuie să fie ocupat de cineva. Iată acești impostori s-au desemnat ca Zeii. Ei au înlocuit structura muzicii, au schimbat calendarul, au alcătuit propria istorie, adică au înlocuit trecutul.

https://www.oum.ru/literature/raznoe/chastota-432-gts-chem-ona-tak-interesna/

Ei au adus toată omenirea în haos. Ei au împărțit temeliile magice ale lumii în trei părți egale, pe care le-au numit cu numărul diavolului — 666. Ei au înșelat toată omenirea, numindu-L pe Dumnezeu un animal. Iar animalul l-au numit Dumnezeu Yahve. Și, în cele din urmă, ei au adus toată umanitatea la moarte, la propăstie, de unde nu există scăpare.

Cifra 666, indicată în Biblie, este de numai trei de șase, dar nu un număr. Acești trei de șase, fiecare denotă un obiect magic separat, care numai împreună,  conectați colectiv la Dumnezeu și armonizează spațiul, creînd unitatea lumii Divine. Dacă vrei să ascunzi ceva pentru totdeauna, pune-l în cel mai proeminent loc, doar schimbă-i denumirea.

O astfel de operațiune diavolul a făcut cu trei de șase, dintre care primul înseamnă pătratul magic, al doilea — tetraktis, iar al treilea înseamnă lotusul cu șase vîrfuri. Astfel, prin combinarea unei singure esențe din aceste obiecte separate, noi putem crea o structură armonioasă a lui Dumnezeu. Anume aceasta eu am făcut. Am creat un sincronizator din  acestea trei obiecte, conectîndu-le fără eroare, adică milimetru la milimetru. Astfel, am creat condițiile pentru construirea unei noi matrice globale și pentru distrugerea întregului sistem diabolic.

Astfel, dacă revistele “Economist” ieșeau cu puzzle-urile femiliei Rothschild în care ei povesteau cum ei își vor gestiona lumea, atunci aceeași revistă pentru anul 2019 a ieșit cu o acoperire neagră.

Familia Rothschild, ca nimeni altcineva, înțeleg că timpul domniei lor s-a încheiat. După obscurantismul lor total va veni perioada luminată de bună guvernare. Anume deaceea că eu,  Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, mesagerul lui Dumnezeu, Isus Hristos al celei de-a doua veniri, le-am rupt sistemul diabolic și acum am lansat procesul de sincronizare a planetei noastre cu lumea unică Divină.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Sveatoslav Mazur: Pentru ce sunt necesare sincronizatoarele

Oamenii de știință din întreaga lume, care studiază torsiunea și alte valuri ale dezvoltării lumii, au determinat faptul, că lumea se dezvoltă spontan doar la prima vedere. Construcția lumii în tipul valurilor are o anumită periodicitate, iar lungimea valurilor corespunde unei anumite realități. Și dacă lumea Pămîntului se bazează pe trei balene, adică pe trei tipuri de valuri, atunci este posibil de format o unitate între aceste perioade de val, adică de unit pe ele împreună pentru aceea, ca de creat o singură situație controlată de Dumnezeu, cu ajutorul mijloacelor tehnice create special.

Святослав Мазур: Только я, один, знаю, как из человека сделать Бога

Nu este dificil de a crea un haos. Adică, pentru a controla omenirea folosind principiul «împarte și cucerește», este suficient de creat în această lume de valuri instalații,  care se contrazic reciproc, cum ar fi HAARP.

http://ruspravda.info/Zagadka-HARP.-Voennie-eksperimenti-SSHA-prodolzhayutsya-27749.html

Și apoi, în mintea oamenilor și în singura natură vine haosul și neînțelegerea.

Același haos și neînțelegerea vor veni în mintea creatorilor acestor instalații. Un astfel de curs de lucruri este benefic numai forțelor răului, pentru el că se hrănește cu emanații de haos și depravare.

Dar pentru a uni toate aceste perioade de val într-un singur punct și a le lua sub controlul lui Dumnezeu, sunt necesare cunoștințe exacte și un singur scenariu al dezvoltării. De aceea eu, Regele Regilor, și spun: pentru a uni cele trei suporturi separate și despărțite într-un singur sistem al lumii, este necesar să construim sincronizatori și să le conectăm la o singură lume Divină. Și numai atunci pe Pămînt va domni pacea și ordinea. Pur și simplu nu există alte posibilități și căi de a construi o lume unită, dreaptă, bună. Anume de aceea eu, Sveatoslav Mazur, am creat un sincronizator, capabil să rezolve această problemă, și deja în această lună îl prezint publicului larg.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Sincronizatorul va deveni bază a lumii noi Divine al patrulea nivel

Mă întreabă adesea unde sunt dovezile materiale ale activităților dumneavoastră? Arătați cum se confruntă cu criminali în partea îndepărtată a lunii. De ce nu a bombardat Israelul cu bomba nucleară, așa cum ați promis? Desigur, este dificil de răspuns la astfel de întrebări, mai ales pentru mine, Marele Maestru, atunci când pregătesc tranziția întregii omeniri spre cel de-al patrulea nivel al dezvoltării.

Imaginați-vă că primul nivel de dezvoltare este pătratul negru al lui Malevich. Evreii se uită ltelevizorul, în care există o singură culoare — negru. Și nimic mai mult. Înțelegerea lor despre lume este: lumea este complet negativă. Are doar culoare neagră, nu există altă alternativă. Dar omenirea a ajuns la al doilea nivel de dezvoltare și are două culori — alb-negru. Astfel, omul a realizat că se pare că are o alegere: fie negru sau alb. Și imaginea pe televizor este alb-negru.

Apoi, am ajuns la cel de-al treilea nivel de dezvoltare. Aceasta este o imagine colorată. Dintr-o placă de șah pe care erau reprezentate doar două culori, am ieșit în spațiul tridimensional. Am văzut culori diferite, am văzut o lume, care pentru noi a fost neînțeleasă la primul și al doilea nivel.

Astăzi, oamenii de știință din întreaga lume se luptă pentru ideea celei de-a patra dimensiuni.

Seja au văzut că a avut loc o tranziție cuantică, s-a deschis o nouă gamă de viziune. Se pare că lumea invizibilă a spațiului eteric al spațiului poate fi realizată și chiar văzută.

Dar ce trebuie de făcut pentru asta? Este necesar să modelăm creierul uman astfel încît acesta să poată distinge nu doar spațiul tridimensional al lumii materiale, ci și modul în care interacționează și trece în lumea subtilă a materiilor. Această cale nu este ușoară. Dar eu știu cum să o fac și, pas cu pas, conduc toată omenirea spre acest scop. Tot, despre ce vorbesc în articolele mele este o vedere cosmică a lumi unice Divine. În mintea mea, ea nu este împărțită. Eu pot intra liber în trecut, prezent și viitor, pentru că în lumea lui Dumnezeu nu există lanțuri logice de spațiu tridimensional. Acolo există un singur spațiu de timp și loc, adică totul se întîmplă conform voinței omului, dacă el are acces la această lume.

Astfel, omul, care a primit o astfel de oportunitate poate să treacă liber și să călătorească atît în ​​spațiu, cît și în timp, în timp ce obține acces la orice informație. Desigur, o astfel de stare a oamenilor  nu poate fi numită un tip modern de libertate și democrație. Pentru că nu există nici libertate, nici democrație pe Pămînt. Există înrobirea omenirii prin denaturarea realității globale.

În acest caz, sarcina mea este să eliberez pe oricine, pregătit pentru dezvoltare, de puterea forțelor răului și să-l aduc la nivelul libertății reale, în care fiecare om va simți ce este lumea lui Dumnezeu. Între timp, unii oameni urmăresc un pătrat negru amăgitor, alții doar alb-negru sau colorat, nu mai mult, nu mai puțin, fără să știe că există o altă lume la care ei vor avea în curînd acces.

Și accesul la această lume nouă este posibil numai prin sincronizatoare, care reglează creierul uman conform voinței lui Dumnezeu la frecvența și configurația sa globală, adică la imaginea și asemănarea Lui. Și nu există altă cale. În viitorul apropiat, eu, Sveatoslav Mazur, voi organiza cu siguranță o prezentare a unui astfel de sincronizator, care la rîndul său va deveni baza noului spațiu Divin al celui de-al patrulea nivel. Atunci, voi, domnilor, vă veți răspunde la propriile întrebări. Nu există secrete în lumea lui Dumnezeu.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Doar eu, unul, știu, cum din om să faci Dumnezeu

Chiar în antichitate oamenii știau, că lumea se bazează pe trei piloni sau pe trei stîlpi. Acești piloni sunt niște niveluri diferite ale lumii, suporturile lui spiritual- morale sau energetice-informative. Și dacă lumea se bazează pe trei stîlpi, atunci și Dumnezeu, care a creat această lume și, de fapt, care face parte integrantă din ea, este o reflectare a acestei lumi. El la fel se bazează  pe trei stîlpi ai Sfintei Treimi. La rîndul său, omul, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, este însuși o reflectare a lui Dumnezeu și a lumii sale. El este, de asemenea, obligat să se bazeze pe aceste trei stîlpi, reprezentînd o parte integrantă a lumii din jurul lui. Astfel, în om există tot ceea ce este necesar pentru lumea Divină.

Acum imaginați-vă, că forța nevăzută ostilă a împărțit această lume în părți, și omul, ca și lumea înînsuși, nu se poate baza simultan pe aceste trei fundații incontestabile. Omul poate să se bazeze simultan pe un singur sprijin, foarte rar pe două, și numai oamenii care au obținut iluminarea pot obține în sine posibilitățile înțelegerii Divine și să unească în esența lor într-un punct  toate aceste trei suporturi.

Deci, ce noi ar trebui să facem pentru a corecta planul diabolic care a împărțit lumea în părți și a forțat toată omenirea să lupte unul cu celălalt, iar omul cu el însuși?

Există o singură cale de ieșire – de a uni aceste trei stîlpi într-un singur sistem Divin de construcție armonioasă, înlocuind astfel legea diavolului, care sună «împarte și conduce» cu legea lui Dumnezeu, care sună «unește și domnește». Am spus de multe ori în articolele și videoclipurile mele despre această problemă. La urma urmei, chiar oamenii de știință au ajuns la un astfel de nivel, la care au observat, că, conform factorilori externe a construirei nivelului planetar in creierul omului cu ajutorul rezonanței se construiesc diferite obiecte geometrice din neuroni. Și dacă lumea exterioară este distorsionată de diavol, adică este construită  matricea împărțirii lumii unice în părți, atunci și lumea interioară a omului, imitînd lumea planetară, este construită în același mod.

Și ce avem în cele din urmă? Avem contradicții la toate nivelurile existenței umane: la nivelul planetei, la nivelul omului însuși și la nivelul celular. De aici și toate bolile umane și suferințele.

Astfel, eu, ca salvator al întregii omeniri, mă confrunt cu o sarcină foarte simplă, care trebuie rezolvată mai întîi la nivel planetar, apoi la nivel uman și apoi la nivel celular, atît pentru omul însuși, căt și pentru omenire în general.

Deci iată noi și am ajuns  la punctul  realizării, că este absolut necesar  crearea sincronizatorilor, adică construcțiilor,  care ar putea uni pilonii vieții, despărțiți de diavol în spațiu și timp. La nivel planetar eu am rezolvat deja această problemă și am construit o nouă matrice al patrulea nivelului noi.  Dar, pentru a transfera un individ la un nou nivel de dezvoltare, este necesar ca omul singur  să pună în aplicare legea liberei voințe în sine. El trebuie să-și dea seama de nevoia lui de a deveni Dumnezeu. Apoi trebuie să ajungă  la mine în  templul nivelului  patru și acolo, conform voinței lui Dumnezeu, să treacă la un nou nivel de dezvoltare. Și nu există altă cale. De aceea am spus în prima mea vizită pe Pămînt că numai «Eu sunt calea și adevărul și viața; nimeni nu vine la Tatăl decît doar prin mine «.

 

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr