Sveatoslav Mazur: De ce Sfînta Fecioara s-a întrupat în corpul unei moldovence?

Recent, Donald Trump a anunțat întregii lumi, că Ierusalimul este capitala Israelului.  Pentru ce a făcut-o, și de ce  această decizie a făcut toată lumea să agită?

Doar de aceea,  că ultima bătălie, după opinia cabaliștilor, adică bătălia sfîrșitului, ar trebui să se întîmple anume în Ierusalim. Și după aceasta, cînd întregul popor evreu se va uni în dragoste și bunătate, în cel de-al treilea templu al lui Solomon va intra Moshiah.  Și apoi lumea va trece sub controlul lui personal.

Desigur, poți să visezi la orice și să încerci să măsori pe umerile sale hainele altcuiva, dar din aceasta în lumea lui Dumnezeu nu se va întîmpla nimic. Scenariul furat nu poate fi pus pe scena altcuiva cu alți actori, pentru că Regizorul acestei lumi este doar unul.

Din anumite motive, evreii au uitat de soarta celor două temple anterioare a lui Solomon și au promovat prostește pe cel de-al treilea. Se vede că, acesta fiind  final și ultimul pentru ei. Nu e întîmplător, că în echipa lui Trump pentru misiunea spirituală secretă este responsabilă o rudă apropiată — сhabad, Jared Kushner, soțul fiicei lui Donald Trump, Ivanka (care la fel a convertit iudaismul și în tot felul  îl susține pe soțul său în acest început).

Dar adevărul este, că poți înșela poporul tău cît vrei, poți înșela și întreaga lume ceva timp, dar momentul adevărului va veni oricum, și apoi în acțiune intră legea neomorabilă și imutabilă a lui Dumnezeu, care este susținută de voia Lui sfîntă și de armata Lui sacră.

În acest moment, cel mai principal pentru istoria intregii omeniri, cînd se rezolvă soarta întregii lumi, și vine sfîrșitul luptei, anume eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru Ordinului cosmic sacral al Cavalerilor Mesei Rotunde, am venit pe Pămînt pentru aceea, ca, după voia lui Dumnezeu, să aranjez toate lucrurile pe locurile lor. Și cel mai important, ca să găsesc și să activez punctul principal de pe planetă, situată în Republica Moldova, în Orheiul Vechi, ce repezintă centrul manifestat  Divin al lumii, în jurul căruia și ar trebui să se unească toți oamenii din lume sub numele umanitate comună.

Anume această sarcină  Domnul a încredințat mai întîi dacilor și apoi urmașilor săi, descendenților direcți — poporului multinațional moldovenesc. Acest rol sacru al moldovenilor se va realiza, fără îndoială, în ciuda dorinței noului Imperiu Roman sub steagul SUA de a distruge această idee sacră și chiar statul Moldovenesc.

Lupta finală a intrat în faza sa decisivă. Armata  lui Dumnezeu Tatăl s-a întrupat deja pe Pămînt și așteaptă comanda  mea principală. Dar încă nu totul este gata pentru acțiune. Rămîne să realizăm cîteva puncte importante, pentru care este responsabilă în fața lui Dumnezeu și întreaga omenire Sfînta Fecioara. Anume Ea — Maica Lumii —  este intermediar  între cerul și pămîntul, și anume prin inima Ei va fi pus în viitorul apropiat canalul principal al iubirii, care leagă tronul Dumnezeului  Tatălui Atotputernicului și tronul Marelui Maestru, Regelui regilor. Anume după  aceasta  lumea și va intra într-o nouă etapă a dezvoltării sale, și sfîrșitul luptei se va finisa pentru bucuria umanității noastre.

Dumneavoastră veți întreba, ce-i cu evreii și Donald Trump? Vorba constă în aceea, că aceste forțe și încearcă să împiedice acest proces și se stăruie să conducă lumea, care nu îi aparține. În această confruntare  ei au făcut greșeala lor principală, care deja este imposibil de corectat. Ei și-au însușit planul lui Dumnezeu și au vrut, aparent, să-I ia locul. Astfel de erori nu vor rămîne nepedepsite.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Почему Пресвятая Богородица воплотилась в теле молдаванки?

         Недавно Дональд Трамп объявил всему миру, что столицей Израиля является Иерусалим. Для чего он это сделал и почему весь мир — это решение взбудоражило?

Только потому, что по мнению каббалистов последний бой, то есть бой конца, должен произойти именно в Иерусалиме. И после этого, когда весь еврейский народ объединится в любви и благости в третий храм Соломона войдет Мошиах. И тогда мир перейдет под его личный контроль.

Конечно, можно мечтать, о чем угодно и можно на свои плечи примерять чужую одежду, но от этого в мире Бога ничего не произойдет. Украденный сценарий невозможно поставить на чужой сцене с чужими актерами, ведь Режиссер в этом мире один.

Почему-то евреи забыли о судьбе двух предыдущих храмов Соломона и тупо продвигают третий. Видимо, для них окончательный и последний. Не случайно в команде Трампа за духовную тайную миссию отвечает близкий родственник-хабадник Джаред Кушнер – муж дочери Дональда Трампа Иванки (которая также приняла иудаизм и всячески поддерживает своего мужа в этом начинании).

Но дело в том, что можно сколько угодно обманывать свой народ, можно некоторое время обманывать и весь мир, но время истины все равно настанет и тогда в действие вступает нетленный и незыблемый закон Бога, который поддерживается Его Святой волей и Его священным воинством.

В этот самый важный для истории всего человечества момент, когда решается судьба всего мира и настает бой конца, именно я, Святослав Мазур, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола, пришел на Землю для того, чтобы согласно воле Бога расставить все вещи по своим местам. И самое главное найти и активировать главную точку на планете, находящуюся в Молдове, в Старом Орхее и олицетворяющую центр проявленного Божественного мира, вокруг которой и должен объединиться весь народ планеты под названием единое человечество.

Именно эту задачу Господь доверил вначале дакам, а, затем, и их последователям, прямым потомкам — многонациональному молдавскому народу. Эта священная роль молдаван, несомненно, будет реализована вопреки желанию новой Римской империи под флагом США уничтожить и эту священную идею, и само Молдавское государство.

Бой конца вступил в свою решающую фазу. Войска Бога Отца уже воплотились на Земле и ждут главной моей команды. Но пока еще не все готово к действию. Осталось реализовать несколько важных моментов, за которые и отвечает перед Богом и перед всем человечеством Пресвятая Богородица. Именно Она – Матерь Мира является связующим звеном между небом и землей и именно через Ее сердце будет проложен в ближайшем будущем главный канал любви, связывающий трон Бога Отца Вседержителя и трон Великого Магистра, царя царей. Именно после этого мир и перейдет в новую стадию своего развития, а битва конца закончится на радость всего нашего человечества.

Вы спросите, а при чем тут евреи и Дональд Трамп? А при том, что эти силы и пытаются помешать этому процессу и стремятся возглавить мир, который им не принадлежит. В этом противостоянии они допустили свою главную ошибку, которую уже невозможно исправить. Они присвоили себе план Бога и хотели, видимо, занять Его место. Такие ошибки безнаказанными не останутся.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Sveatoslav Mazur: În ce constă sensul crimei evreilor față de întrega omenire?

Antisemitismul nu este credul meu. Eu, un războinic al Domnului, Marele Maestru, nu mă lupt cu înșelătorii. Pe înșelători îi judecă judecata lui Dumnezeu. În lumea lui Dumnezeu este imposibil să înșeli pe cineva, doar probabil că pe sine însuși.

Dar cum așa s-a întâmplat, că evreii au înșelat întreaga omenire și au luat-o sub controlul lor? În lumea lui Dumnezeu, înșelăciunea nu este posibilă. Dar lumea diavolului se ține numai în înșelăciune, pentru că ea este opusul lumii adevărului. Iudeii sunt poporul ales de diavolul Iahve. El și îndeplinește al lui, Iahve, voință. În filmul meu, am dat tuturor (care a fost inițiat în sacramentul lui Dumnezeu) ocazia de a vizita cel de-al treilea templu al lui Solomon, unde este așezat Iahve.

Bineînțeles că acest templu este în afara planetei noastre și nu are nici o legătură cu Dumnezeul Atotputernicul. Iar Iahve numaidecît ar fi fost incarnat pe Pămant, dacă legiunile diavolului ar fi cîștigat victoria asupra soldaților lui Dumnezeu.

Dar acest lucru nu s-a întâmplat. Și deaceea eu, Sveatoslav Mazur, Împăratul împăraților, mesagerul Domnului, Marele Maestru, declar, că cel de-al treilea templu al lui Solomon pe Pămînt nu va exista exact așa, cum nu va mai exista puterea lui satana, pentru că lumea a trecut deja sub controlul personal și îndrumarea lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul , constructorul tuturor lumilor și popoarelor.

Prevăd întrebarea filistinilor și profanilor: cum rămâne cu decizia lui Donald Trump despre recunoașterea Ierusalimului drept capitală a statului evreiesc? Decizia lui Donald Trump este, fără îndoială, dictată de soțul fiicei sale Ivanka – сhabadnicul Kushner. Și această decizie face parte din planul nerealizat al lui Khabad-Lubavitch de a crea pe planetă o lume alternativă față de Dumnezeu și, astfel, construirea pe planeta noastră paralel cel cu adevărat , un nou centru de gestionare diabolică în sinagoga evreiască din orașul ucrainean Dnepropetrovsk.

Verticala acestei puteri implica o construcție nouă a unei lumi inumane moderne, cu parametri ai unei ideologii neofasciste. Așadar, în videoclipurile mele am arătat cum exact evreii și satana însuși au planificat să-și construiască propria verticală a conducerii, alternativă puterii lui Dumnezeu.

Și dacă verticala Divină trece prin Alexandria egipteană, Constantinopol, Moldova Mare, prin Kiev și Sankt Petersburg de-a lungul așa-numitului meridian alexandrian, atunci meridianul Ierusalimului trece la 5 grade în est și începe deja în Ierusalimul evreiesc, trece prin Dnepropetrovsk și se termină la mănăstirea Solovetski.
Înțelegînd planului lui satan eu, Sveatoslav Mazur, mesagerul Domnului, Marele Maestru al Ordinului Sacru al Cavalerilor Maselor Rotunde, prin comanda lui Dumnezeu Atotputernicul deja am curățat puterea verticală diabolică și am lipsit Ierusalimul de posibilitățile sale magice. Dar în legătură cu faptul că evreii, în pofida avertismentelor mele, totuși au încercat să-și realizeze planul, am ordonat să fie distruse toate centrele lor pe planetă în viitorul apropiat și să elibereze toată omenirea de la puterea lui Lucifer. Viitorul apropiat și va fi dedicat acestor evenimente importante.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: В чем состоит смысл преступления иудеев перед всем человечеством?

        Антисемитизм не мое кредо. Я воин Господа, Великий Магистр, не воюю с обманщиками. Обманщиков судит суд Божий. В мире Бога обмануть никого невозможно, разве, что самого себя.

Но как так получилось, что евреи обманули все человечество и взяли его под свой собственный контроль? В мире Бога обман не возможен. А вот мир дьявола только на обмане и держится, ибо он и есть противоположность мира истины. Евреи — это избранный дьяволом Яхве народ. Он и выполняет его, Яхве, волю. В своем видеоролике я дал всем желающим (посвященным в таинство Бога) возможность посетить третий храм Соломона, где и восседает Яхве.

Этот храм конечно находится за пределами нашей планеты и к Богу Вседержителю никакого отношения не имеет. И Яхве обязательно воплотился бы на Земле, если бы победу над воинами Бога одержали легионы дьявола.

Но этого не произошло. И именно поэтому я, Святослав Мазур, царь царей, посланник Господа, Великий Магистр, заявляю, что третьего храма Соломона на Земле не будет точно так же, как и не будет власти сатаны, ибо мир уже перешел под личный контроль и водительство Бога Отца Вседержителя, строителя всех миров и народов.

Предвижу вопрос обывателей и профанов: а как же решение Дональда Трампа насчет признания Иерусалима столицей еврейского государства? Решение Дональда Трампа несомненно продиктовано мужем его дочери Иванки — хабадником Кушнером. И это решение часть несбывшегося плана Хабада-Любавича о создании на планете альтернативного Богу мира и, таким образом, построения на нашей планете параллельно истинному нового центра дьявольского управления в еврейской синагоге в украинском городе Днепропетровске.

Эта вертикаль власти подразумевала новое строительство современного бесчеловечного мира с параметрами неофашистской идеологии. Так вот, в своих роликах я показал, как именно иудеи и сам сатана планировали построить свою альтернативную Богу вертикаль власти.

И если Божественная вертикаль проходит через египетскую Александрию, Константинополь, Молдова Маре, через Киев и Санкт-Петербург по, так называемому, александрийскому меридиану, то иерусалимский меридиан проходит на 5 градусов восточнее и начинается уже в иудейском Иерусалиме, проходит через Днепропетровск и заканчивается в Соловецком монастыре.

Понимая замысел сатаны я, Святослав Мазур, посланник Господа, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола, по приказу Бога Вседержителя уже зачистил дьявольскую вертикаль власти и лишил сам Иерусалим его магических возможностей. А в связи с тем, что евреи несмотря на мои предупреждения все же попытались реализовать свой план, приказал уничтожить все их центры на планете в ближайшем будущем и освободить все человечество от власти Люцифера. Ближайшее будущее и будет посвящено этим важным событиям.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur : Tragedia modernă a «poporului evreu ales»

După cum știți, Donald Trump, sub presiunea vorbitorilor din Chabad, a anunțat astăzi orașul antic al Ierusalimului drept capitală a unui singur stat evreiesc. Este cam târziu, dar planul religios înregistrat în Torah sub numele de Noul Ierusalim se dezvoltă în mod evreiesc.

Dar cum Noul Ierusalim poate deveni în calitate de bază pentru un viitor mondial unic sub conducerea lui Moshiach, cînd Biblia spune că va exista un Pămînt nou și un Cer nou? Desigur, această acțiue este doar o etapă intermediară în încercarea de a construi un nou nucleu spiritual pe planetă sub conducerea poporului evreu. Dar, așa cum se întâmplă într-o tragedie-comedie rea, evreii, ca întotdeauna, au întârziat cu cîteva luni. În videoclipul meu, eu am vorbit despre modul în care soldații lui Dumnezeu adunați în Mănăstirea Solovetsky au curățat tija Chabad Menorah care trece Dnipropetrovsk și se termină la Zidul Plângerii.

 

Noi, războinicii lui Dumnezeu, am distrus temelia magică a cabaliștilor negri. Din acest moment marșul victorios al ordinii noastre pe planetă a început.

Dar de ce iudeii nu se calmează și se duc din nou în luptă?

Se pare că ei nu mai înțeleg ce fac. Diavolul numit Yahweh le-a transmis în totalitate calitățile lumii sale, făcîndu-le cu un cap mai vicleni și mai subtili decît întreaga omenire. El la nivelul genetic a introdus în mintea lor ideea alegerii, ideea de permisivitate. Și anume de aceea este aproape imposibil să schimbăm matricea de informații energetice a iudaismului.
Însă problema constă în aceea, că lumea deja a trecut într-o realitate diferită. Mie, Marelui Maestru al Ordinului Sacru al Cavalerilor Maselor Rotunde, Domnul a instruit să conduc acest proces și să construiesc pe planetă o matrice cu noi parametri globali și cu umplutură nouă de informații energetice.

 

Această lucrare a fost implementată cu succes, iar lumea de astăzi trăiește deja sub legi noi, inclusiv mutații, adică schimbări conform matrice nouă apar și la nivelul genetic. Anume de aceea tot ceea ce a fost bun și minunat sub Yahweh și Lucifer devine mortal sub conducerea lui Dumnezeu. Și fiindcă nici poporul evreu, nici acești cabaliști negri însuși nu au de gînd să-și reconstruiască esența, ADN-ul lor devine focar de cancer. Astfel, fără a-și schimba codul genetic, evreii se confruntă cu o dispariție grabnică. Poate că așa se spune despre aceasta în parabola despre grâu și neghină.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Современная трагедия «избранного еврейского народа»

          Как известно, Дональд Трамп под давлением хабадников объявил сегодня древний город Иерусалим столицей единого еврейского государства. Немного поздно, но по-еврейски развивается религиозный план записанный в Торе под названием Новый Иерусалим.

Но как Новый Иерусалим может стать основой будущего единого мира под руководством Мошиаха, если в Библии написано, что будет новая Земля и новое небо? Конечно, это действие всего лишь промежуточный этап в попытке построения нового духовного стержня на планете под руководством еврейского народа. Но как бывает в плохой трагикомедии евреи как всегда опоздали на несколько месяцев. В своем ролике я рассказывал о том, как воины Бога, собравшиеся в Соловецком монастыре зачистили этот хабадский стержень проходящий Днепропетровскую Менору и заканчивающийся у стены Плача.

Мы воины Бога уничтожили магическую первооснову черных каббалистов. С этого момента и началось победоносное шествие нашего ордена по планете.

Но почему же евреи никак не угомонятся и снова идут в бой?

Видимо, они уже не понимают, что творят. Дьявол под названием Яхве передал им качества своего мира в полной мере сделав их на голову хитрее и изворотливее всего человечества. Он на генном уровне внедрил в их умы идею избранности, идею вседозволенности. И именно поэтому изменить энергоинформационную матрицу иудаизма практически невозможно.

Но проблем состоит в том, что мир уже перешел в иную реальность. Мне, Великому Магистру Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола, Господь поручил возглавить этот процесс и выстроить на планете матрицу с новыми глобальными параметрами и с новой энергоинформационной начинкой.

Эта работа была с успехом реализована и мир сегодня уже живет по новым законам, в том числе и мутации, то есть изменения согласно новой матрицы происходят и на генном уровне. Именно поэтому все, что было хорошо и замечательно при Яхве и Люцифере становится убийственно при правлении Бога. А так как ни еврейский народ, ни сами эти черные каббалисты перестраивать свою суть не собираются, их ДНК становится рассадником раковых заболеваний. Таким образом, не сменив свой генетический код евреи обрекают себя на скорое вымирание. Может быть, именно об этом было сказано в притче о пшенице и плевелах.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Глобальные структуры сионизма пытаются опорочить светлый образ Молдовы

naciosionizm         То, что это структуры глобального сионизма нет сомнений. Достаточно осознать сам факт глобального сценария действий сионистов и тогда станет понятен смысл происходящих на Земле событий. Поясню, о чем идет речь.

Конечно, речь идет о конце света, о конце времен. Согласно Святому писанию в конце времен к власти на земле должен «прийти» антихрист Мошиах, и встретить его должен еврейский первосвященник в третьем храме Соломона, который необходимо возвести в Иерусалиме.

Но вот всем на Земле становится известно, что в связи с утратой Духовного начала сам Иерусалим еще два года назад потерял свою магическую силу и роль Духовной столицы мира. Эта роль с помощью Бога перешла в Молдову Маре, в Старый Орхей. Факт запечатлен, как приход нового Иерусалима на нашу Землю. Сегодня любой ясновидящий человек может прийти в Старый Орхей в Молдову и воочию убедиться, что на горе, в центре энергоинформационного комплекса Старого Орхея восседает Господь и возвышается золотой храм. И как это бывает в плохом водевили мировое сионистское движение в безудержной злобе пытается оттянуть восхождение всего многонационального молдавского народа к своей святыне. С помощью Голливуда и обычных дешевых схем эти глобальные структуры пытаются выставить святой народ Молдовы как кучку дикарей, как зомби, бродящих по лесам и мусоркам Молдовы. А сам молдавский народ обокраденный и оболганный, как центр мафии, торговли наркотиков, оружием, ураном, гнездом терроризма, в котором готовятся новые террористические группы, которые отправляются в «просвещенную Европу» для того, чтобы свергать и убивать законно избранных президентов.

Вашему вниманию я представляю видеоролик, который снял именно для того, чтобы рассказать, как эти глобальные структуры пытаются шельмовать все мировое сообщество.

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П.

Святослав Мазур: БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ СОЙДЕТ В МОЛДОВЕ!

После того как Византия рухнула, а город трех религий — Иерусалим потерял свою духовную суть, именно Молдова стала правопреемницей духовного начала на нашей планете. А после того, как иудеи в храме Гроба Господня взломали надгробие Иисуса Христа и свергли законно избранного патриарха Иринея I пасхальный благодатный огонь больше не сходит в Иерусалиме.

Так вот, и я об этом написал еще два года тому назад, в мире сегодня появился новый духовный центр, с помощью которого Господь Вседержитель планирует передавать Благодатный огонь верующим людям. И это место находится в Молдове, в Старом Орхее, в скальном монастыре. Именно епископу Бельцкому и Фалештскому Маркелу выпала честь, единственному из представителей православных церквей всего мира, в этом году принять этот огонь на территории суверенной Молдовы.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П.

Святослав Мазур: Почему ЦРУ и спецслужбы Румынии нападают на епископа Маркела?

215860.xВ интернете и на центральных молдавских ТВ каналах появилась протухшая старая информация о «террористическом» заговоре нескольких патриотов Молдовы, таких как епископ Бельцкий и Фалештский Маркел, Михаил Формузал, Михаил Гарбуз и Вячеслав Пержу.

https://ava.md/2017/02/08/rossiyskie-diversanty-planirovavshie/

http://ru.publika.md/planirovavshie-gosperevorot-v-chernogorii-gostili-v-moldove_2033961.html

Но вот незадача. В этом списке почему-то отсутствует моя фамилия. А ведь, я тоже присутствовал на этой исторической встрече. В чем дело? Меня перестали боятся или наоборот очень сильно переживают о том, что я на самом деле расскажу правду о том, что происходит в нашем государстве и что нас ждет в ближайшем будущем.

Теперь о главном. Почему румынские спецслужбы так боятся Маркела и нас, молдавских патриотов? Именно об этом я сейчас и рассказываю всему мировому сообществу. После того как Византия рухнула, а город трех религий — Иерусалим потерял свою духовную суть, именно Молдова стала правопреемницей духовного начала на нашей планете. А после того, как иудеи в храме Гроба Господня взломали надгробие Иисуса Христа и свергли законно избранного патриарха Иринея I пасхальный благодатный огонь больше не сходит в Иерусалиме.

Святослав Мазур: Мои пророчества сбываются в полной мере

Так вот, и я об этом написал еще два года тому назад, в мире сегодня появился новый духовный центр, с помощью которого Господь Вседержитель планирует передавать Благодатный огонь верующим людям. И это место находится в Молдове, в Старом Орхее, в скальном монастыре. Именно епископу Бельцкому и Фалештскому Маркелу выпала честь, единственному из представителей православных церквей всего мира, в этом году принять этот огонь на территории суверенной Молдовы.

Представьте себе, что произойдет с Румынией и ЕС, когда все молдаване мира поймут, что именно Молдова является центром духовного возрождения нашей планеты. И не Иерусалим, а Старый Орхей — наш единый Духовный центр, сегодня будет объединять человечество вокруг новой идеи возрождения благости и веры на планете.

Что станет с этой лживой Румынией?

Вот они и забеспокоились и пытаются опорочить светлое имя духовника всего молдавского народа епископа Бельцкого и Фалештского Маркела перед праздничными Пасхальными событиями. Но, думаю, что судьба Румынии и всего дьявольского мира уже предрешена. После того как в Старом Орхее в Пасхальные праздники сойдет благодатный огонь, весь мир переменит свое отношение к Великой Молдове. Мы с вами должны напрячь свою волю и веру, и не дать слугам дьявола ЦРУ и спецслужбам Румынии испортить нам, многонациональному молдавскому народу, этот святой светлый праздник Пасхи.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П.

Святослав Мазур: Мои пророчества сбываются в полной мере

430658      Согласно воле Бога, я, Святослав Мазур, заявил в 2015 году, что в Иерусалиме во время Пасхальных праздников с неба на землю благодатный огонь не сойдет. Что и станет доказательством того, что на Земле, согласно предсказаниям Бога начнется процесс апокалипсиса.

Свое заявление я опубликовал в форме статьи под названием «В этом году в Иерусалиме, на Пасху Благодатный огонь не сойдет».

В этом году в Иерусалиме, на Пасху Благодатный огонь не сойдет

В доказательство этому представляю появившуюся только в прошлом году запись сделанную 23 ноября 2016 года «БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ НЕ СОШЕЛ. Беседа о. Андрея Углова и м. Фотины».

В этом 2017 году благодатный огонь сойдет на Пасху в Молдове, в Старом Орхее в действующем скальном монастыре.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П.